Thông báo mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm Đại học cho Giảng viên Đại học, Cao đẳng

14/09/2012

 

Thực hiện việc chuẩn hóa đội ngũ Giảng viên đại học, Đại học Đà Nẵng mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm Đại học cho Giảng viên đại học, cao đẳng tại Đại học Đà Nẵng, cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

- Giảng viên của Đại học Đà Nẵng và các trường Đại học, Cao đẳng khác;

- Những người đang làm việc, học tập ở các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp và các đơn vị sản xuất kinh doanh, có trình độ đại học trở lên và có nguyện vọng làm giảng viên thỉnh giảng tại các trường Đại học, Cao đẳng;

 - Sinh viên tốt nghiệp Đại học loại khá, giỏi có nguyện vọng trở thành giảng viên của các trường Đại học, Cao đẳng.

2. Nội dung:

Theo khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành kèm theo Quyết định số 61/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007, gồm 15 tín chỉ (225 tiết) với các học phần sau đây:

 

1. Lý luận và phương pháp giảng dạy đại học

2. Tâm lý giáo dục đại học

3. Giáo dục học đại học thế giới và Việt Nam

4. Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo

5. Đánh giá trong giáo dục

6. Xây dựng chương trình và đề cương môn học

 

7. Sử dụng phương tiện kỹ thuật và công nghệ trong dạy học đại học

8. Soạn giảng và thực hành đổi mới phương pháp dạy học đại học theo hướng sư phạm tích cực

9. Chất lượng giáo dục và kiểm định chất lượng giáo dục đại học

3. Chứng chỉ: Hoàn thành khóa Bồi dưỡng, học viên được cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm Đại học.

4. Thời gian học: 02 tháng, trong đó tập trung trên 20 ngày, buổi sáng: từ 7h30’ đến 11h30’, buổi chiều: từ 13h30’ đến 17h30’ (Lịch học cụ thể sẽ thông báo vào ngày khai giảng).

- Khai giảng và bắt đầu học (dự kiến): 01/10/2012 (Thứ Hai).

- Địa điểm và kế hoạch học: Sẽ thông báo cụ thể trong Giấy Triệu tập học viên của Ban Tổ chức lớp.

Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/9/2012.

Đại học Đà Nẵng đề nghị các Trường và các Đơn vị triển khai thông báo này và tạo điều kiện cho Giảng viên của đơn vị tham gia lớp bồi dưỡng.

Danh sách đăng ký gửi về: Ban Tổ chức Cán bộ - Đại học Đà Nẵng - 41 Lê Duẩn, TP.  Đà Nẵng (Phòng số 215, ĐT: 0236-3892046 hoặc Email: ngocminhtccb@gmail.com) trước ngày 25/9/2012.

Xem chi tiết file đính kèm tại đây.