Kết quả thi các môn năng khiếu dùng cho tuyển sinh đại học hệ chính quy 2018

11/07/2018

Đại học Đà Nẵng công bố kết quả thi các môn năng khiếu dùng cho tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 như sau:

- Ngành Kiến trúc.

- Ngành Giáo dục mầm non.

- Ngành Sư phạm âm nhạc.

- Ngành Giáo dục thể chất.

Đại học Đà Nẵng gửi Giấy báo kết quả thi các môn năng khiếu qua đường bưu điện đến thí sinh từ ngày 15/7.

 

Tin Ban đào tạo ĐHĐN