Trường Đại học Ngoại ngữ: Hội nghị triển khai kế hoạch năm học 2018-2019

17/07/2018

Sáng ngày 14/7/2018, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch năm 2018 - 2019. Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018, kế hoạch năm học 2018 - 2019; báo cáo tổng kết công tác đào tạo chính quy, sau đại học, đề án NNQG 2020, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, báo cáo công tác đào tạo VLVH, công tác sinh viên, pháp chế, thanh tra, thi đua khen thưởng, công tác khoa học, hợp tác quốc tế, công tác cơ sở vật chất, tổ chức cán bộ, tài chính.

 

 

PGS.TS. Dương Quốc Cường - Phó Hiệu trưởng trình bày báo cáo công tác đào tạo VLVH, công tác sinh viên, pháp chế, thanh tra, thi đua khen thưởng

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Long trình bày báo cáo tổng kết công tác đào tạo chính quy, sau đại học, đề án NNQG 2020, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục.

 

TS. Đào Thị Thanh Phượng, Phó Hiệu trưởng trình bày báo cáo công tác khoa học, hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo quốc tế

 

PGS.TS. Trần Hữu Phúc - Hiệu trưởng trình bày báo cáo công tác cơ sở vật chất, tổ chức cán bộ, tài chính.

 

Trên cơ sở các báo cáo, PGS.TS. Trần Hữu Phúc - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng, Chủ trì Hội nghị đã hướng dẫn thảo luận trên tinh thần dân chủ, xây dựng, phát triển và định hướng dựa trên 4 trụ cột: Kiên trì và liên tục nâng cao chất lượng đào tạo (đội ngũ, chương trình, nội dung, phương pháp); Tập trung đáp ứng yêu cầu cơ sở vật chất và phục vụ đào tạo đúng chuẩn và chuyên nghiệp; Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, chương trình nghiên cứu khoa học theo chuẩn quốc tế; Quốc tế hóa Nhà trường bằng hiệu quả các hoạt động hợp tác và liên kết quốc tế .

 

 

 

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị

 

Tin Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN