Đại học Đà Nẵng công bố Điểm nhận đăng ký xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2018 của các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

Thí sinh xem thông tin chi tiết tại đây.

 

Tin Ban Đào tạo - ĐHĐN

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH