Chương trình học bổng song phương Bỉ 2013 - 2014

17/09/2012

 

Theo nội dung văn bản của Đại sứ quán Bỉ gửi cho Đại học Đà Nẵng về Chương trình học bổng song phương Bỉ 2013 - 2014, ĐHĐN thông báo để cán bộ, giảng viên có đủ điều kiện tham gia dự tuyển.

Chương trình học bổng song phương Bỉ năm học 2013 – 2014 sẽ có 40 suất học bổng thạc sĩ toàn phần dành cho cán bộ trẻ tuổi trên mọi miền đất nước Việt Nam mong muốn theo học các khoá đào tạo tại Bỉ.

Chương trình học bổng song phương năm 2013 - 2014 bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 17/9/2012 đến ngày 10/12/2012.

Thông tin chi tiết và đơn xin học bổng có trên website:

http://www.diplomatie.be/hanoivn/default.asp?id=30&mnu=30

Xem nội dung văn bản thông báo tại đây.