Đại học (ĐH) Kalasin – KSU (http://www.new.ksu.ac.th/) tiền thân là ĐH Công nghệ Rajamangala Isan, Kalasin (RMUTI KC). Trường được thành lập trên cơ sở hợp nhất với ĐH Hoàng gia Kalasin. Dựa theo thoả thuận hợp tác (MOU) giữa Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) và Đại học Kalasin (KSU) năm 2017, ĐHĐN sẽ phối hợp với KSU tổ chức Hội thảo Quốc tế lần thứ I “Đổi mới khoa học và khoa học xã hội về bền vững” từ ngày 15 đến 16/07/2019 tại ĐH Kalasin, Thái Lan.

Được sự cho phép của Bộ Giáo dục Thái Lan, 10 trường đại học của Thái Lan và 05 cơ sở giáo dục đại học khác ở vùng Đông Bắc Thái Lan sẽ đồng tham gia tổ chức Hội thảo.

Nội dung Hội thảo sẽ tập trung vào 2 chủ đề chính: (1) Khoa học bao gồm Y học, Kỹ thuật, Nông nghiệp và Khoa học công nghệ, (2) Khoa học xã hội bao gồm Giáo dục, Kinh doanh, Dịch vụ và Du lịch, Luật, Chính trị - Chính phủ và Nhân văn.

Số lượng ứng viên ĐHĐN tham gia hội thảo:

- 02 ứng viên nộp hồ sơ sớm nhất sẽ được phía đối tác sắp xếp chỗ ở;

- 05 ứng viên là cán bộ giảng viên hoặc NCS nộp bài tham gia Hội  thảo sẽ được miễn phí chi phí tham dự.

Thời hạn đăng ký: Các đơn vị đăng ký và nộp hồ sơ tại email icd@ac.udn.vn trước ngày 30 tháng 8 năm 2018.

 

Tin Ban Hợp tác Quốc tế

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH