Đại học Đà Nẵng thông báo danh sách ứng viên đề nghị Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn Phó Giáo sư năm 2012.

Nếu có ý kiến khiếu nại, tố cáo liên quan đến các ứng viên trên, xin vui lòng liên hệ với Hội đồng qua số điện thoại: 0236-3817180, email: bankhcnmt@ac.udn.vn trước ngày 25/9/2012.

Xem Thông báo tại đây.

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH