Đại học Đà Nẵng phối hợp Đại học Bang Arizona - Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả đạt được các chuẩn đầu ra về kỹ năng mềm cho người học

29/08/2018

Sáng ngày 28/8, tại phòng hội thảo Tòa nhà A - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN),  41 Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng, ĐHĐN phối hợp với Đại học Bang Arizona - Hoa Kỳ (ASU) tổ chức Hội thảo “Đánh giá việc đạt được các chuẩn đầu ra về kỹ năng mềm cho người học”. Đây là một trong chuỗi sự kiện hoạt động trong khuôn khổ “Dự án thúc đẩy hợp tác giữa trường đại học và các doanh nghiệp thông qua đổi mới công nghệ (BUILD-IT) ” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.

Chủ trì báo cáo viên của Hội thảo lần này là TS. Scott Danielson,  hiện là Phó trưởng khoa Khoa Kỹ thuật toàn cầu - Trường ĐH Kỹ thuật Fulton - ĐH Bang Arizona (Hoa Kỳ), chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý giáo dục đại học và kiểm định chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn ABET (Hoa Kỳ).

 

TS. Scott Danielson - ĐH Bang Arizona (Hoa Kỳ), chuyên gia về quản lý giáo dục đại học và kiểm định chất lượng giáo dục hướng dẫn về đánh giá kỹ năng người học tại Hội thảo

 

Tham gia Hội thảo có hơn 60 giảng viên, cán bộ quản lý, công tác chuyên môn tại các ban chức năng có liên quan của ĐHĐN (Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục, Ban Tổ chức cán bộ, Ban Đào tạo...); cán bộ quản lý và chuyên viên các phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục và  các khoa trực thuộc các cơ sở giáo dục đại học thành viên (CSGDĐHTV) và đơn vị trực thuộc (ĐVTT) ĐHĐN.

Mục đích của Hội thảo nhằm đạt được những mục tiêu trọng tâm bao gồm:Cung cấp những kiến thức sâu hơn về đánh giá các chuẩn đầu ra liên quan đến kỹ năng mềm của sinh viên (kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng học tập suốt đời) qua đó, nâng cao năng lực để đánh giá quá trình và kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, sử dụng các kết quả đánh giá này làm cơ sở để cải tiến các chương trình, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng cần thiết cho sinh viên theo chu trình PDCA (Plan-Do-Check-Act, lập kế hoạch-thực hiện-kiểm tra và hành động).

 

PGS.TS. Đinh Thành Việt, Trưởng ban Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN phát biểu đề dẫn cho buổi Hội thảo - Tập huấn

 

Đây là một trong những nỗ lực của ĐHĐN nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho các CSGDĐHTV, ĐVTT nâng cao chất lượng đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên, hoàn thiện nội dung, phương thức về tiêu chí đánh giá người học theo lộ trình tham gia đánh giá kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Đông Nam Á (AUN-QA) cũng như  dần dần tiếp cận tiêu chuẩn của Hoa Kỳ (ABET).

Nội dung hội thảo trọng tâm cung cấp, trao đổi và thống nhất những kiến thức chuyên sâu về đánh giá mức độ sinh viên có đạt được các kỹ năng mềm hay kỹ năng chung (theo cách gọi của AUN-QA) bao gồm: Kỹ năng giao tiếp (comunication), kỹ năng tư phản biện(critical thinking), kỹ năng làm việc nhóm (team work) và kỹ năng học tập suốt đời (life-long learning). Trong các chuyên đề của mình, chuyên gia Scott Danielson đã giới thiệu và hướng dẫn chi tiết phương thức đánh giá bằng các loại công cụ rubric (phiếu đánh giá) để đo lường mức độ đạt được các kỹ năng nêu trên của người học. Cũng trong hội thảo, các đại biểu tham dự có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận với chuyên gia và làm việc theo nhóm, từ đó nâng cao mức độ nắm bắt và áp dụng hiệu quả việc sử dụng các kết quả đánh giá này để đề xuất các kiến nghị, giải pháp hữu hiệu nhằm cải tiến tốt hơn các chương trình đào tạo theo chu trình PDCA.

Được biết trong thời gian qua, Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN đã có nhiều nỗ lực phối hợp với các đối tác, các ban chức năng (khoa học công nghệ,hợp tác quốc tế...) triển khai nhiều hoạt động hội thảo, tập huấn ở quy mô khu vực, quốc gia, tận dụng các nội dung trong khuôn khổ các dự án hợp tác quốc tế nhằm nâng cao năng lực và kiến thức chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn trong lĩnh vực đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục của các CSGDĐHTV và ĐVTT.

 

  

   Hội thảo tập huấn “Đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và các học phần” do ĐHĐN phối hợp với ĐH Bang Arizona tổ chức với sự tham gia của TS. Scott Danielson trong khuôn khổ dự án BUILD-IT (18/5/2018)

 

Theo kế hoạch và lộ trình đã đăng ký với AUN-QA, tháng 04/2018 vừa qua, 04 chương trình đào tạo (CTĐT) của Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN vừa hoàn thành kiểm định quốc tế theo tiêu chuẩn AUN-QA; tháng 10/2018, ĐHĐN sẽ tiếp tục kiểm định 03 CTĐT của Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN và 01 CTĐT của Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN và đến tháng 03/2019, ĐHDN sẽ tiếp tục kiểm định 02 CTĐT của Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN và 01 CTĐT của Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHĐN, nâng tổng số CTĐT được kiểm định quốc tế của ĐHĐN lên 16 CTĐT.

 

Tin Trung tâm Thông tin và Truyền thông ĐHĐN