Sáng ngày 07/9/2018, trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm học mới, tại Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã diễn ra Lễ ký kết “Chương trình phối hợp tuyên truyền về giáo dục và đào tạo giữa ĐHĐN và Báo Đà Nẵng giai đoạn 2018-2020”.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc ĐHĐN và Nhà báo Trương Công Định - Tổng biên tập Báo Đà Nẵng đã dự và chủ trì buổi làm việc và ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền về giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) giữa hai cơ quan. Tham dự buổi lễ, về phía Báo Đà Nẵng còn có nhà báo Hứa Văn Hải - Phó Tổng Biên tập, phụ trách nội dung; nhà báo Nguyễn Chung Anh - Trưởng phòng Văn hóa, xã hội; Nhà báo Trần Thị Thu Thủy - Trưởng phòng Hành chính Trị sự; nhà báo Lê Thị Phương Trà - Phó Thư ký Tòa soạn và chị Nguyễn Thị Tố Quyên - chuyên viên Phòng Hành chính Trị sự. Về phía ĐHĐN có PGS.TS. Lê Thành Bắc - Chánh Văn phòng ĐHĐN; TS. Trần Đình Khôi Quốc - Trưởng ban Ban Đào tạo; TS. Hoàng Hải - Trưởng ban Ban Hợp tác Quốc tế; TS. Huỳnh Minh Sơn - Giám đốc Trung tâm Thông tin và Truyền thông; ThS. Hồ Phan Hiếu - Phó Chánh Văn phòng ĐHĐN; ThS, Hồ Lộng Ngọc - Phó trưởng ban Ban Hợp tác quốc tế và ThS. Tôn Nữ Trà Mi - Phó Bí thư Đoàn thanh niên, Phó Chủ tịch Hội sinh viên ĐHĐN.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc ĐHĐN (ngoài cùng từ bên trái qua)

và đại diện lãnh đạo các Văn phòng, Ban chức năng, Trung tâm tham dự buổi Lễ

Chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2020 được  hai bên ký kết nhằm mục đích đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung trọng tâm về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực GD&ĐT; các Nghị quyết, chương trình và kế hoạch hành động của ngành giáo dục, của thành phố Đà Nẵng và ĐHĐN; tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ đổi mới GD&ĐT theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; chú trọng tuyên truyền, nhân rộng những giải pháp, mô hình, kinh nghiệm tốt về quản trị và tự chủ đại học, những điển hình tiêu biểu là giảng viên, các nhà khoa học, quản lý và sinh viên của các trường thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHĐN; Những thông tin được cộng đồng xã hội quan tâm trên tất cả các mặt đổi mới GD&ĐT của ĐHĐN (phát triển đội ngũ, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, kiểm định giáo dục, xếp hạng đại học, hoạt động khoa học công nghệ, đầu tư phát triển cơ sở vật chất, hội nhập và hợp tác quốc tế, tuyển sinh, du học, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm, cơ hội việc làm và khởi nghiệp, hợp tác nhà trường-doanh nghiệp, xây dựng môi trường giáo dục, văn hóa học đường...); những ý kiến đóng góp xây dựng, phản biện xã hội, kết quả nghiên cứu, sáng kiến và tri thức mới của các chuyên gia, các nhà khoa học, giảng viên và sinh viên ĐHĐN đóng góp vì cộng đồng, chung sức góp phần vì sự phát triển của thành phố Đà Nẵng và các địa phương trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng như cả nước… Những nội dung thông tin tuyên truyền được hai bên phối hợp chuyển tải nhanh chóng, kịp thời và chính xác đến đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên và các tầng lớp nhân dân qua đó nhằm nhận được sự ủng hộ, đồng thuận và đồng hành của xã hội đối với sự nghiệp đổi mới GD&ĐT, phát triển của nguồn nhân lực của ĐHĐN, đóng góp xây dựng thành phố Đà Nẵng văn minh, giàu mạnh.

Nhà báo Trương Công Định, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng (ngoài cùng từ bên phải qua)

và các nhà báo đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng của Báo tham dự buổi Lễ

Phát biểu trong buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc ĐHĐN ghi nhận, đánh giá cao ý nghĩa của việc hợp tác lần này là sự kế thừa, tiếp tục phát huy mối quan hệ gắn bó giữa ĐHĐN và các cơ quan báo chí, truyền thông, đặc biệt là với Báo Đà Nẵng trong suốt chặng đường phát triển. Giám đốc ĐHĐN nhấn mạnh Báo Đà Nẵng là cơ quan ngôn luận, tiếng nói của Đảng bộ và chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng, nơi ĐHĐN đang đóng trên địa bàn, là kênh truyền thông có sức ảnh hưởng lớn, lan tỏa mạnh mẽ và định hướng tích cực trong dư luận xã hội. Giám đốc ĐHĐN trân trọng ghi nhận, cám ơn lãnh đạo và đội ngũ báo chí, trong đó có Báo Đà Nẵng đã luôn quan tâm, ủng hộ, đồng hành với nhà trường, làm “cầu nối” quan trọng và hiệu quả gắn kết sự nghiệp GD&ĐT của ĐHĐN với cộng đồng xã hội.

Giám đốc ĐHĐN (hàng đầu bên phải) và Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng (hàng đầu bên trái)

cùng ký kết “Chương trình phối hợp tuyên truyền về GD&ĐT giai đoạn 2018-2020”

Khái quát về ĐHĐN, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ chia sẻ với các nhà báo về ĐHĐN hiện là đại học vùng trọng điểm quốc gia, đa lĩnh vực, đa ngành luôn được xếp hạng trong top đầu của các đại học Việt Nam, là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của cả nước có uy tín và thứ hạng trên các bảng xếp hạng đại học quốc tế, có đội ngũ tri thức gần 2.500 cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học và quản lý (có tỷ lệ giảng viên trình độ tiến sĩ và học hàm giáo sư, phó giáo sư đạt trên 30%), có quy mô đào tạo lớn với hơn 55.000 sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và lưu học sinh quốc tế ở mọi cấp độ đào tạo. ĐHĐN hiện có đủ tất cả các ngành nghề đa dạng, phong phú thuộc các lĩnh vực trọng yếu mà xã hội đang cần nguồn nhân lực. Bình quân, mỗi năm ĐHĐN tuyển sinh hơn 11.000 sinh viên theo học 05 trường đại học thành viên (Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Sư phạm, Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật), 01 trường Cao đẳng (Trường CĐ Công nghệ Thông tin) và 06 đơn vị đào tạo trực thuộc (Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum; Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh, Khoa Y Dược, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Khoa Đào tạo Quốc tế và Khoa Giáo dục thế chất). Nhiều trường thành viên và các chương trình đào tạo của ĐHĐN đã và đang được kiểm định và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục quốc gia và quốc tế. Việc hai bên tổ chức ký kết phối hợp tuyên truyền về GD&ĐT lần này rất có ý nghĩa đúng vào dịp khai giảng năm học mới 2018-2019 sẽ tạo nên khí thế mới, phù hợp với định hướng đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin và truyền thông về GD&ĐT trong bối cảnh Quốc hội chuẩn bị xem xét, ban hành Luật giáo dục đại học sửa đổi, thành phố đang tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và ĐHĐN vừa ban hành, triển khai Chiến lược phát triển ĐHĐN đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền về GD&ĐT với  niềm tin tưởng sẽ mở ra

giai đoạn hợp tác hiệu quả trong công tác thông tin và truyền thông giữa hai cơ quan

Trong chương trình phối hợp lần này, ĐHĐN mong muốn tiếp tục nâng tầm phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa với Báo Đà Nẵng xây dựng chuyên trang và các chuyên mục, triển khai phương thức hiệu quả để các nhà khoa học, giảng viên và đội ngũ tri thức có trình độ, kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực có cơ hội tham gia hiến kế, đóng góp trí tuệ, chuyên môn và tham gia phản biện xã hội những vấn đề “nóng” từ thực tiễn của thành phố, của sự nghiệp GD&ĐT, khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ.  Giám đốc ĐHĐN đề nghị lãnh đạo các trường thành viên, đơn vị trực thuộc và các văn phòng, ban chức năng, trung tâm tăng cường phối hợp với Báo Đà Nẵng để có được nhiều bài viết, sản phẩm có chất lượng, có sức thu hút, định hướng và lan tỏa cao trong thời gian đến.

Lãnh đạo và các đại biểu tham dự buổi Lễ ký kết hợp tác

giữa ĐHĐN và Báo Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm

Nhân buổi Lễ ký kết, nhà báo Trương Công Định, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng đã giới thiệu khái quát về cơ cấu tổ chức và định hướng phát triển, đổi mới của Báo Đà Nẵng hiện có 63 cán bộ, nhân viên quy tụ nhiều nhà báo có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao và giàu kinh nghiệm, tâm huyết với sự nghiệp báo chí thuộc 08 phòng và đơn vị chức năng trực thuộc. Báo Đà Nẵng luôn không ngừng đổi mới toàn diện và là tờ báo đa phương tiện có nội dung định hướng và giải pháp mang tính tuyên truyền cao với nhiều ấn phẩm phong phú, chất lượng cao (báo ngày, báo cuối tuần, báo điện tử…). Trong thời gian đến, Báo Đà Nẵng mong muốn mở rộng mạng lưới cộng tác viên, thu hút và phát huy trí tuệ, tâm huyết của giới tri thức, các nhà khoa học, đội ngũ giảng viên của các trường đại học, trước hết là ĐHĐN, trung tâm hàng đầu về GD&ĐT, khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao có bề dày truyền thống gần 45 năm xây dựng và phát triển, có những trường thành viên danh tiếng với nhiều thành tựu nổi bật đóng vai trò, vị trí quan trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Lãnh đạo Báo Đà Nẵng trân trọng, hoan nghênh và sẽ tạo mọi điều kiện để ngày càng có nhiều tiếng nói của đội ngũ tri thức, các nhà khoa học, các nhà giáo của ĐHĐN đóng góp trí tuệ trên Báo Đà Nẵng thực sự là nơi hội tụ, kết tinh các diễn đàn, ý tưởng, sáng kiến, giải pháp và định hướng góp phần tích cực xây dựng thành phố, giải quyết những vấn đề, thách thức từ thực tiễn mà cộng đồng xã hội quan tâm, mong mỏi. Tổng biên tập Báo Đà Nẵng đề nghị lãnh đạo ĐHĐN tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để các trường thành viên, đơn vị trực thuộc động viên cán bộ, giảng viên của nhà trường tích cực tham gia viết tin, bài, đóng góp ý kiến xây dựng và tham gia phản biện xã hội, đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp thông tin cùng đội ngũ các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên của Báo Đà Nẵng tác nghiệp sâu sát hơn nữa với thực tiễn đầy tiềm năng của nhà trường. Phát biểu trong buổi làm việc, nhà báo Hứa Văn Hải - Phó Tổng biên tập Báo Đà Nẵng cũng ghi nhận sự phối hợp giữa ĐHĐN và Báo Đà Nẵng trong việc tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động nhất là trong các dịp tuyển sinh, khai giảng…của nhà trường, đồng thời đề xuất lãnh đạo hai bên tăng cường chỉ đạo, định hướng nội dung và triển khai thiết thực, hiệu quả Chương trình phối hợp để thực sự trở thành “cầu nối” giữa ĐHĐN và chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân thành phố. Nhà báo Trung Anh - Trưởng phòng Văn hóa xã hội Báo Đà Nẵng đề xuất lãnh đạo hai bên giao cho đơn vị làm đầu mối triển khai Chương trình phối hợp là Trung tâm Thông tin và Truyền thông ĐHĐN và Phòng Văn hóa xã hội Báo Đà Nẵng xây dựng đề cương, các chuyên đề theo định hướng nội dung và yêu cầu, “đặt hàng” các chuyên gia, các nhà khoa học, giảng viên và nhà báo tham gia tích cực thường xuyên, nhất là trên chuyên trang, chuyên mục dành cho Chương trình; định kỳ trao đổi, giao ban, sơ kết rút kinh nghiệm để chỉ đạo và triển khai ngày càng hiệu quả.

Với tinh thần hợp tác, tin cậy và đồng hành thực hiện sứ mệnh chung, buổi Lễ kết thúc trong niềm phấn khởi, tin tưởng các đơn vị chức năng, trực thuộc nhất là các đầu mối, nhân sự được giao nhiệm vụ triển khai Chương trình sẽ cụ thể hóa thành công mục đích, yêu cầu và định hướng mà lãnh đạo hai bên đã thống nhất, bám sát nhu cầu xã hội, đáp ứng kỳ vọng của độc giả là ngày càng có nhiều bài viết hay, giải pháp, mô hình hiệu quả, những điển hình tiêu biểu và kết quả nổi bật trong các lĩnh vực được phản ánh đầy đủ, nhanh nhạy, kịp thời trên các trang báo, góp phần vào sự nghiệp đổi mới GD&ĐT, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng, khu vực miền Trung Tây Nguyên và cả nước.

(Tin Trung tâm Thông tin và Truyền thông ĐHĐN)

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
BÀI VIẾT KHÁC
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH