Thông báo nhập học đối với những thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 vào ĐHĐN

19/09/2012

I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Thời gian nhập học: Từ 7h30 sáng ngày 27 tháng 09 năm 2012

Địa điểm: Trường Đại học Ngoại ngữ, số 131 Lương Nhữ Hộc, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Khi đến nhập học cần mang theo:

1. Giấy báo nhập học (Thí sinh nhận tại Trường Ngoại ngữ);

2. Quyết định cử đi học (bản chính) đối với thí sinh là cán bộ, bộ đội do cơ quan quản lý;

3. 02 bản sơ yếu lý lịch tự khai (theo mẫu tải từ trang web của Đại học Đà Nẵng http://ts.udn.vn, có xác nhận của địa phương;

4. Các loại giấy tờ: Bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bản sao (có công chứng) bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hay Bổ túc văn hoá trung học; Bản sao (có công chứng) học bạ; Bản chính Bằng tốt nghiệp TH và học bạ để đối chiếu kiểm tra; Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); 04 ảnh cỡ 3x4; Bản sao giấy khai sinh; Bản photo chứng minh nhân dân (không cần công chứng);

5. Giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn (nếu có);

6. Học phí học kỳ I năm học 2012-2013: 118.000 đồng/tín chỉ.

Số tín chỉ tối đa phải đóng là 20 (sinh viên các ngành sư phạm không phải đóng học phí). Học phần Giáo dục quốc phòng thu theo quy định riêng;

7. Các khoản chi phí cho nhập học:

- Khám sức khoẻ đầu năm: 30.000 đ;

- Bảo hiểm thân thể: 70.000 đ;

- Bảo hiểm y tế: 265.000 đ.

Ghi chú:

- Đại học Đà Nẵng sẽ bố trí chỗ ở nội trú theo thứ tự ưu tiên đối tượng chính sách sau khi thí sinh có đơn xin ở nội trú.

- Những thí sinh không đủ giấy tờ hoặc giấy tờ không hợp lệ sẽ không được tiếp nhận.

II. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Thời gian nhập học: Từ 7h30 sáng ngày 25 tháng 09 năm 2012

Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm, số 459 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Khi đến nhập học cần mang theo:

1. Giấy báo nhập học (Thí sinh nhận tại Trường Sư phạm);

2. Quyết định cử đi học (bản chính) đối với thí sinh là cán bộ, bộ đội do cơ quan quản lý;

3. 02 bản sơ yếu lý lịch tự khai (theo mẫu tải từ trang web của Đại học Đà Nẵng http://ts.udn.vn, có xác nhận của địa phương;

4. Các loại giấy tờ: Bản  chính giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bản sao (có công chứng) bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hay Bổ túc văn hoá trung học; Bản sao (có công chứng) học bạ; Bản chính Bằng tốt nghiệp TH và học bạ để đối chiếu kiểm tra; Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); 04 ảnh cỡ 3x4; Bản sao giấy khai sinh; Bản photo chứng minh nhân dân (không cần công chứng);

5. Giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn (nếu có);

6. Học phí học kỳ I năm học 2012-2013:

- Khối Khoa học tự nhiên: 137.000 đồng/tín chỉ.

- Khối Khoa học xã hội: 120.000 đồng/tín chỉ.

Số tín chỉ tối đa phải đóng là 20 (sinh viên các ngành sư phạm không phải đóng học phí). Học phần Giáo dục quốc phòng thu theo quy định riêng;

7. Các khoản chi phí cho nhập học:

- Khám sức khoẻ đầu năm: 30.000 đ;

- Bảo hiểm thân thể: 70.000 đ;

- Bảo hiểm y tế: 265.000 đ.

Ghi chú:

- Đại học Đà Nẵng sẽ bố trí chỗ ở nội trú theo thứ tự ưu tiên đối tượng chính sách sau khi thí sinh có đơn xin ở nội trú.

- Những thí sinh không đủ giấy tờ hoặc giấy tờ không hợp lệ sẽ không được tiếp nhận.

III. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ

Thời gian nhập học: Từ 7h30 sáng ngày 27 tháng 09 năm 2012

Địa điểm: Trường Cao đẳng Công nghệ, số 48 Cao Thắng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Khi đến nhập học cần mang theo:

1. Giấy báo nhập học (Thí sinh nhận tại Trường Cao đẳng Công nghệ);

2. Quyết định cử đi học (bản chính) đối với thí sinh là cán bộ, bộ đội do cơ quan quản lý;

3. 02 bản sơ yếu lý lịch tự khai (theo mẫu tải từ trang web của Đại học Đà Nẵng http://ts.udn.vn, có xác nhận của địa phương;

4. Các loại giấy tờ: Bản  chính giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bản sao (có công chứng) bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hay Bổ túc văn hoá trung học; Bản sao (có công chứng) học bạ; Bản chính Bằng tốt nghiệp TH và học bạ để đối chiếu kiểm tra; Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); 04 ảnh cỡ 3x4; Bản sao giấy khai sinh; Bản photo chứng minh nhân dân (không cần công chứng);

5. Giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn (nếu có);

6. Học phí học kỳ I năm học 2012-2013: 106.000 đồng/tín chỉ.

Số tín chỉ tối đa phải đóng là 20 (sinh viên các ngành sư phạm không phải đóng học phí). Học phần Giáo dục quốc phòng thu theo quy định riêng;

7. Các khoản chi phí cho nhập học:

- Khám sức khoẻ đầu năm: 30.000 đ;

- Bảo hiểm thân thể: 70.000 đ;

- Bảo hiểm y tế: 265.000 đ.

Ghi chú:

- Đại học Đà Nẵng sẽ bố trí chỗ ở nội trú theo thứ tự ưu tiên đối tượng chính sách sau khi thí sinh có đơn xin ở nội trú.

- Những thí sinh không đủ giấy tờ hoặc giấy tờ không hợp lệ sẽ không được tiếp nhận.

IV.  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thời gian nhập học: Từ 7h30 sáng ngày 26 tháng 09 năm 2012

Địa điểm: Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin, phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Khi đến nhập học cần mang theo:

1. Giấy báo nhập học (Thí sinh nhận tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin);

2. Quyết định cử đi học (bản chính) đối với thí sinh là cán bộ, bộ đội do cơ quan quản lý;

3. 02 bản sơ yếu lý lịch tự khai (theo mẫu tải từ trang web của Đại học Đà Nẵng http://ts.udn.vn, có xác nhận của địa phương;

4. Các loại giấy tờ: Bản  chính giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bản sao (có công chứng) bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hay Bổ túc văn hoá trung học; Bản sao (có công chứng) học bạ; Bản chính Bằng tốt nghiệp TH và học bạ để đối chiếu kiểm tra; Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); 04 ảnh cỡ 3x4; Bản sao giấy khai sinh; Bản photo chứng minh nhân dân (không cần công chứng);

5. Giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn (nếu có);

6. Học phí học kỳ I năm học 2012-2013: 107.000 đồng/tín chỉ.

Số tín chỉ tối đa phải đóng là 20 (sinh viên các ngành sư phạm không phải đóng học phí). Học phần Giáo dục quốc phòng thu theo quy định riêng;

7. Các khoản chi phí cho nhập học:

- Khám sức khoẻ đầu năm: 30.000 đ;

- Bảo hiểm thân thể: 70.000 đ;

- Bảo hiểm y tế: 265.000 đ.

Ghi chú:

- Đại học Đà Nẵng sẽ bố trí chỗ ở nội trú theo thứ tự ưu tiên đối tượng chính sách sau khi thí sinh có đơn xin ở nội trú.

- Những thí sinh không đủ giấy tờ hoặc giấy tờ không hợp lệ sẽ không được tiếp nhận.

V. PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM

Thời gian nhập học: Từ 7h30 sáng ngày 29 tháng 09 năm 2012

Địa điểm: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. Số 129 Phan Đình Phùng, Thị xã Kon Tum.

Khi đến nhập học cần mang theo:

1. Giấy báo nhập học (Thí sinh nhận tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum);

2. Quyết định cử đi học (bản chính) đối với thí sinh là cán bộ, bộ đội do cơ quan quản lý;

3. 02 bản sơ yếu lý lịch tự khai (theo mẫu tải từ trang web của Đại học Đà Nẵng http://ts.udn.vn, có xác nhận của địa phương;

4. Các loại giấy tờ: Bản  chính giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bản sao (có công chứng) bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hay Bổ túc văn hoá trung học; Bản sao (có công chứng) học bạ; Bản chính Bằng tốt nghiệp TH và học bạ để đối chiếu kiểm tra; Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); 04 ảnh cỡ 3x4; Bản sao giấy khai sinh; Bản photo chứng minh nhân dân (không cần công chứng);

5. Giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn (nếu có);

6. Học phí học kỳ I năm học 2012-2013:

a. Bậc đại học:

- Khối Khoa học tự nhiên: 2.400.000 đồng/học kỳ.

- Khối Khoa học xã hội: 2.100.000 đồng/học kỳ.

b. Bậc cao đẳng:

- Khối Khoa học tự nhiên: 1.920.000 đồng/học kỳ.

- Khối Khoa học xã hội: 1.680.000 đồng/học kỳ.

Học phần Giáo dục quốc phòng thu theo quy định riêng;

7. Các khoản chi phí cho nhập học:

- Khám sức khoẻ đầu năm: 30.000 đ;

- Bảo hiểm thân thể: 70.000 đ;

- Bảo hiểm y tế: 265.000 đ.

Ghi chú:

- Đại học Đà Nẵng sẽ bố trí chỗ ở nội trú theo thứ tự ưu tiên đối tượng chính sách sau khi thí sinh có đơn xin ở nội trú.

- Những thí sinh không đủ giấy tờ hoặc giấy tờ không hợp lệ sẽ không được tiếp nhận.

Xem file Thông báo đính kèm tại đây.