Thông báo về phiên họp Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT năm 2012

19/09/2012

 

Ngày 14 tháng 9 năm 2012, Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 12 đã họp với 9/9 thành viên tham dự dưới sự chủ trì của GS.TS. Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng. Cùng dự có Ban thư ký giúp việc cho Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 12.

Sau khi nghe Ông Phạm Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trưởng Ban thư ký báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ NGND-NGƯT do các Hội đồng cấp Bộ, ngành gửi về, báo cáo tình hình đơn, thư và những vấn đề trình Hội đồng xem xét cho ý kiến của 637 hồ sơ với: 591 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT, 46 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NGND thuộc 15 Bộ, ngành.

Sau khi thảo luận và bỏ phiếu. Kết quả các nhà giáo đủ số phiếu của Hội đồng được đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu NGND-NGƯT năm 2012 gồm 40 NGND và 572 NGƯT.

(có danh sách cụ thể kèm theo)

Theo đó, Đại học Đà Nẵng có 03 nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT gồm:

1. PGS.TS. Lê Hữu Ái, Trưởng khoa lý luận chính trị,Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

2. PGS.TS Võ Xuân Tiến, Trưởng Ban đào tạo  sau đại học Đại học Đà Nẵng

3. PGS.TS Tăng Tấn Chiến, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Đại học Đà Nẵng

 

* Ý kiến phản hồi (nếu có) gửi về Thường trực Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2012 trước ngày 27/9/2012. Nơi nhận: Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt-Hà Nội.

Xem Thông báo chi tiết tại đây.