Sáng ngày 18/9/2018, tại Hội trường Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã diễn ra Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ ĐHĐN lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 và công bố Quyết định của Thành ủy Đà Nẵng chuẩn y kết quả bầu PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc ĐHĐN giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy ĐHĐN nhiệm kỳ 2015-2020.

Tham dự Hội nghị về phía Thành ủy Đà Nẵng có các đồng chí: Trần Đình Hồng - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy, đồng chí Nguyễn Viết Hùng - Phó trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng và các Ban xây dựng Đảng của Thành ủy. Về phía ĐHĐN có PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN, GS.TS. Trần Văn Nam - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc ĐHĐN cùng các đồng chí trong Đảng ủy ĐHĐN, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, Chủ tịch Hội sinh viên và các cán bộ chủ chốt lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các văn phòng, ban chức năng, các trung tâm và đơn vị trực thuộc.

 

Đồng chí Nguyễn Viết Hùng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy  công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn y chức danh Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

 

Mở đầu Hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Hùng - Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn y chức danh Bí thư Đảng ủy ĐHĐN đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc ĐHĐN. Trong không khí phấn khởi và tin tưởng, thay mặt lãnh đạo Thành ủy, đồng chí Trần Đình Hồng - Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy đã trao Quyết định cho PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy ĐHĐN. GS.TS. Trần Văn Nam - nguyên Bí thư Đảng ủy ĐHĐN, nguyên Giám đốc ĐHĐN đã tặng hoa chúc mừng đồng chí tân Bí thư Đảng ủy ĐHĐN.

 

Đồng chí Trần Đình Hồng - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng (bên phải) trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn y đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ (bên trái) giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy ĐHĐN nhiệm kỳ 2015-2020

 

Đồng chí Trần Văn Nam (bên phải) nguyên Bí thư Đảng ủy ĐHĐN tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ (bên trái) giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy ĐHĐN nhiệm kỳ 2015-2020

 

Phát biểu trong buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN đã bày tỏ niềm vinh dự nhận trách nhiệm lớn lao, trân trọng cám ơn sự tin tưởng, ủng hộ của Thành ủy Đà Nẵng đã chuẩn y giao phó trọng trách Bí thư Đảng ủy ĐHĐN, trân trọng cám ơn Đảng ủy ĐHĐN, lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc và các cán bộ chủ chốt của ĐHĐN đã tín nhiệm, bầu đồng chí vào cương vị mới; đồng chí tin tưởng và mong muốn sẽ tiếp tục nỗ lực cùng tập thể Ban chấp hành Đảng bộ ĐHĐN lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHĐN lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ cũng bày tỏ lời cám ơn chân thành và những tình cảm sâu sắc, ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn của đồng chí Trần Văn Nam - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc ĐHĐN đối với Đảng bộ ĐHĐN trong nhiều năm qua, đặc biệt trong 02 nhiệm kỳ đồng chí Trần Văn Nam đã lãnh đạo Đảng bộ đạt được nhiều thành tích to lớn, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển của ĐHĐN trong thời kỳ mới.

 

   Đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ, phát biểu nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy ĐHĐN nhiệm kỳ 2015-2020

 

Hội nghị đã giới thiệu bầu Chủ tịch đoàn gồm 03 đồng chí:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ - Bí thư Đảng ủy, đồng chí Đoàn Quang Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy và đồng chí Ngô Văn Dưỡng- Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHĐN; cử thư ký Hội nghị gồm 02 đồng chí: Đồng chí Võ Văn Minh - Đảng ủy Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN và đồng chí Nguyễn Đức Tiến- Đảng ủy Cơ quan ĐHĐN.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ ĐHĐN, đồng chí Đoàn Quang Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy ĐHĐN đã trình bày Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đại hội Đảng bộ ĐHĐN lần thứ V, qua đó đã phân tích tình hình chung, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội trên tất cả các mặt công tác chính trị tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ chính trị (lãnh đạo công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng giáo dục, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính, cơ sở vật chất, an ninh quốc phòng…), xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội… Qua 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V, dự thảo báo cáo sơ kết đã đánh giá về cơ bản, Đảng ủy ĐHĐN đã tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, hoàn thành được các mục tiêu theo đúng tiến độ và kế hoạch của Nghị quyết đã đề ra, thể hiện rõ vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn Đảng bộ ĐHĐN giữ vững ổn định tình hình chính trị, tư tưởng; xây dựng khối đoàn kết thống nhất; làm tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và chỉ đạo xây dựng các đoàn thể chính trị xã hội (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội sinh viên…) vững mạnh. Có được những thành quả trên đó là nhờ sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Thành ủy và Bộ Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt là sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy Đảng và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ, sự đóng góp, tham gia tích cực của các tổ chức quần chính trị xã hội, quần chúng. Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo sơ kết cũng chỉ rõ, đánh giá nghiêm túc những hạn chế, thiếu sót, rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra những giải pháp khắc phục trong thời gian đến.

 

           Đồng chí Đoàn Quang Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy ĐHĐN trình bày báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2015-2020

                  

Đồng chí Đoàn Quang Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy ĐHĐN đã trình bày báo cáo Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp từ năm đến hết nhiệm kỳ 2020 trên tất cả các mặt công tác quan trọng của Đảng bộ nhằm nỗ lực hoàn thành các nội dung Nghị quyết và mục tiêu mà Đại hội đã đề ra; thông qua báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy ĐHĐN. Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Ngô Văn Dưỡng - Uỷ viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy đã trình bày báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra qua đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy đã tham mưu, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Điều lệ Đảng, các quy định đối với tổ chức và đảng viên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHĐN lần thứ V, tích cực phòng ngừa, phát hiện và kịp thời xử lý đúng quy định những sai phạm, thiếu sót góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương IV và các chỉ thị của Thành ủy, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đao đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Đồng chí Ngô Văn Dưỡng - Uỷ viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy trình bày báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy ĐHĐN

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Đình Hồng - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ ĐHĐN đã đạt được trên tất cả các mặt, lãnh đạo toàn diện để xây dựng và phát triển ĐHĐN trở thành đại học vùng trọng điểm quốc gia, trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học lớn của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung; xây dựng được khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đóng góp vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI. Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Trần Đình Hồng đã chỉ đạo và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ ĐHĐN cần tập trung triển khai thực hiện: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHĐN lần thứ V; làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; tích cực tham gia đóng góp ý kiến, phản biện và xây dựng cho Chiến lược phát triển kinh tế -xã hội của thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ mới, tập trung đề xuất các giải pháp khoa học góp phần giải quyết những thách thức, khó khăn nảy sinh trong quá trình phát triển đô thị, thực hiện chương trình “thành phố 4 an”, xây dựng “thành phố môi trường”, “thành phố thông minh”, “thành phố khời nghiệp”…

 

Đồng chí Trần Đình Hồng - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, có chất lượng trên tinh thần trách nhiệm cao với 10 lượt ý kiến xây dựng, đóng góp cho dự thảo báo cáo của Đảng ủy ĐHĐN; thống nhất cơ bản với nội dung dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2015-2020; tập trung phân tích, làm rõ và đề ra các giải pháp hiệu quả cho các nội dung trọng tâm cần chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong thời gian đến như: Các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu về khoa học công nghệ như tỷ lệ cán bộ, giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học, nâng cao hiệu quả các đề tài nghiên cứu ứng dụng thực tiễn giải quyết các vấn đề của thành phố và các địa phương; các giải pháp thực hiện chỉ tiêu đảm bảo chất lượng và kiểm định giáo dục, đề xuất điều chỉnh cho phù hợp một số chỉ tiêu về tỷ lệ đánh giá nội bộ các chương trình đào tạo, chỉ tiêu tỷ lệ đào tạo sau đại học trên sinh viên chính quy; các giải pháp giáo dục toàn diện sinh viên gắn với nhiệm vụ phát triển Đảng trong sinh viên thông qua việc đẩy mạnh đánh giá rèn luyện và ban hành “chuẩn đầu ra” cho sinh viên hoạt động đóng góp vì cộng đồng; các giải pháp đẩy mạnh hoạt động sáng tạo khởi nghiệp; trao đổi sinh viên quốc tế, tăng tỷ lệ lưu học sinh đến học tập tại ĐHĐN; đẩy mạnh đào tạo cán bộ gắn với việc nâng cao trình độ ngoại ngữ cho giảng viên, tăng cường các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh ở các trường thành viên…

 

     Đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN phát biểu kết luận và bế mạc Hội nghị

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN đã có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh làm rõ thêm một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ ĐHĐN sẽ tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian đến bao gồm: Tập trung cho công tác xây dựng Đảng, kiện toàn Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy ĐHĐN đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đúng tiêu chuẩn, quy định và quy trình; kiện toàn bộ máy hệ thống tổ chức lãnh đạo chính quyền từ Ban giám đốc, các văn phòng, ban chức năng, các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc gắn với kết quả quy hoạch đội ngũ cho giai đoạn tiếp theo theo nhiệm kỳ của Giám đốc ĐHĐN giai đoạn 2018-2023 và 2023-2028; Ban hành quy chế quản lý thống nhất đội ngũ cán bộ thuộc quản lý của Đảng ủy ĐHĐN, quy chế bổ nhiệm theo quy định mới; Ban hành và triển khai đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức các đơn vị theo Nghị quyết của Chính phủ về tinh gọn bộ máy, đề án thành lập Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn theo chỉ đạo của Thủ tưởng Chính phủ; tập trung triển khai Dự án xây dựng ĐHĐN theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hòa Quý-Điện Ngọc… Đồng chí Bí thư Đảng ủy ĐHĐN trân trọng cám ơn và tiếp thu, lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo của đại diện lãnh đạo Thành ủy và các Ban xây dựng Đảng của Thành ủy, tiếp thu các ý kiến của đại biểu dự Hội nghị để hoàn thiện báo cáo, quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHĐN lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020.

 

 

 

 

 

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận tại Hội nghị

 

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ ĐHĐN đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành đúng chương trình, nội dung kế hoạch đề ra; tạo khí thế mới và niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy ĐHĐN đối với sự phát triển toàn diện; phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHĐN lần thứ V, đóng góp xứng đáng vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo các Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp đưa ĐHĐN tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong thời kỳ mới.

 

Tin Trung tâm Thông tin và Truyền thông ĐHĐN

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
BÀI VIẾT KHÁC
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH