Sáng ngày 30/10/2018, tại Hội trường Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), 155 đại biểu đại diện cho 318 cán bộ công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC) Cơ quan ĐHĐN đã tham dự Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức Cơ quan ĐHĐN năm học 2018-2019.

 

Đoàn chủ tịch Hội nghị CBCCVC Cơ quan ĐHĐN

 

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN, Thủ trưởng Cơ quan ĐHĐN; PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng - Phó Giám đốc ĐHĐN, Bí thư Đảng ủy Cơ quan ĐHĐN; TS. Nguyễn Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN; PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn - Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN; PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN. Đoàn Chủ tịch Hội nghị gồm có: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN, Thủ trưởng Cơ quan ĐHĐN; ThS. Nguyễn Bắc Nam - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan ĐHĐN và PGS.TS. Giang Thị Kim Liên - đại diện CBCCVC Cơ quan ĐHĐN.

 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc ĐHĐN, Thủ trưởng Cơ quan ĐHĐN báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong năm học 2018-2019

 

Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018-2019, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Thủ trưởng Cơ quan ĐHĐN đã phân tích chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn, nêu bật kết quả các mặt công tác năm học 2017-2018 đã được chỉ đạo, triển khai có hiệu quả. Các ban chức năng, đơm vị trực thuộc đã tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác của Cơ quan ĐHĐN đóng góp quan trọng vào kết quả chung của toàn ĐHĐN. Trong năm qua, Cơ quan ĐHĐN đã tăng cường tính dân chủ, công khai, chính quyền và Công đoàn các cấp đã xem xét giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo quyền lợi chính đáng của CBCCVC, qua đó tiếp tục củng cố, tăng cường khối đoàn kết, thống nhất trong Cơ quan ĐHĐN. Tình hình chính trị tư tưởng, an ninh, quốc phòng được giữ vững ổn định. CBVCCC đã phối hợp vượt qua khó khăn, thách thức về tài chính, cơ sở vật chất và đội ngũ, tích cực đổi mới công tác quản lý, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên tất cả các mặt và các chỉ tiêu theo Nghị quyết Hội nghị CBCCVC Cơ quan ĐHĐN năm học 2017-2018. Thủ trưởng Cơ quan ĐHĐN đã nhấn mạnh, làm rõ quan điểm chỉ đạo, phương hướng và nhiệm vụ công tác trọng tâm trong năm học 2018-2019, hướng tới chiến lược và những mục tiêu phát triển lâu dài, bền vững. ThS.Nguyễn Bắc Nam - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan ĐHĐN đã báo cáo tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý từ Hội nghị CBCCVC của các đơn vị. Hội nghị đã nghe báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân, báo cáo tài chính của Kế toán trưởng đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

 

Toàn cảnh Hội nghị CBCCVC Cơ quan ĐHĐN

 

Với tinh thần làm chủ và ý thức trách nhiệm cao, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, chỉ ra những mặt mạnh mặt yếu, hạn chế và một số chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu, đề xuất hướng giải quyết và giải pháp khắc phục. Các vấn đề được đại biểu thảo luận sôi nổi đó là: Nâng cao vai trò tham mưu, chủ động sáng tạo tổ chức thực hiện của các ban chức năng, phát huy quyền làm chủ và trách nhiệm của CBVCVC, khai thác sử dụng hiệu quả, tiết kiệm cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Cơ quan ĐHĐN, tăng cường dự báo nhu cầu, quảng bá thu hút tuyển sinh cho các đơn vị trực thuộc, chăm lo, nâng cao đời sống cho CBVCVC … Giám đốc ĐHĐN, Thủ trưởng Cơ quan ĐHĐN đã  trực tiếp giải trình, chỉ đạo đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan tham gia giải trình các vấn đề đại biểu nêu lên, tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các đại biểu trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, xây dựng vì sự phát triển của Cơ quan và quyền lợi CBCCVC.

 

Các đại biểu bầu Ban Thanh tra nhân dân và đoàn đại biểu dự Hội nghị CBCCVC ĐHĐN

 

Hội nghị đã giới thiệu, bầu đoàn đại biểu Cơ quan ĐHĐN dự Hội nghị CBCCVC ĐHĐN năm học 2018-2019 gồm 27 đồng chí và bầu Ban Thanh tra Nhân dân Cơ quan ĐHĐN nhiệm kỳ 2018-2020 gồm 03 thành viên. Sau khi nghe thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết, Chủ tịch đoàn đã lần lượt biểu quyết từng chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong năm học 2018-2019 và thông qua Nghị quyết Hội nghị. Thủ trưởng Cơ quan ĐHĐN đã phát động phong trào thi đua, kêu gọi toàn thể CBCCVC đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu theo Nghị quyết Hội nghị. Với tinh thần dân chủ và nhất trí cao, Hội nghị đại biểu CBCCVC Cơ quan ĐHĐN năm học 2018-2019 đã thành công tốt đẹp. Nhân dịp này, Cơ quan ĐHĐN đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018.

 

Tin Trung tâm Thông tin và Truyền thông ĐHĐN

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
BÀI VIẾT KHÁC
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH