CỔNG THÔNG TIN CÁN BỘ

Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức Cơ quan Đại học Đà Nẵng năm học 2012 – 2013 (25-09-2012)

Sáng nay 25/9, Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức (CBVC) Cơ quan Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) năm học 2012 – 2013 được tổ chức tại Hội trường Viện Anh ngữ - ĐHĐN. Tham dự Hội nghị có 148/150 đại biểu được triệu tập, thay mặt cho 249 CBVC Cơ quan ĐHĐN.

PGS.TS. Trần Văn Nam, Giám đốc ĐHĐN, Thủ trưởng Cơ quan ĐHĐN báo cáo tổng kết công tác năm học 2011 – 2012 và phương hướng hoạt động năm học 2012 – 2013

Hội nghị đã được nghe PGS.TS. Trần Văn Nam, Giám đốc ĐHĐN, Thủ trưởng Cơ quan ĐHĐN báo cáo tổng kết công tác năm học 2011 – 2012 và phương hướng hoạt động năm học 2012 – 2013. Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo tổng hợp ý kiến của hội nghị cán bộ viên chức các đơn vị trực thuộc góp ý cho dự thảo báo cáo tổng kết và phương hướng ThS. Phạm Văn Tường, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan ĐHĐN trình bày; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân trong nhiệm kỳ qua do ThS. Nguyễn Bắc Nam, Trưởng ban Thanh tra Nhân dân trình bày.

Đại biểu tham dự Hội nghị CBVC Cơ quan ĐHĐN năm học 2012 – 2013

Tại Hội nghị, với tinh thần làm chủ và ý thức trách nhiệm cao, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến cho bản dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm học 2011 – 2012 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2012 – 2013, phân tích chỉ ra những mặt mạnh mặt yếu, những khuyết điểm tồn tại và các hướng khắc phục giải quyết.

Đoàn Chủ tịch và Thư ký Hội nghị CBVC Cơ quan ĐHĐN năm học 2012 – 2013

Hội nghị cũng đã nghe Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan ĐHĐN và lãnh đạo các đơn vị có liên quan giải trình các vấn đề còn tồn đọng và các thắc mắc mà CBVC đã nêu ra. Một số ý kiến sau đây đã được Hội nghị quan tâm:

- Công tác quản lý, đào tạo cán bộ và quy trình đánh giá cán bộ

- Phân bổ tài chính cho các đơn vị trực thuộc

- Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học, đặc biệt là đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911

- Chế độ phúc lợi cho CBVC nữ trong thời gian nghỉ sinh

- Cơ chế cho việc tuyển dụng chuyên viên giỏi về làm việc tại ĐHĐN

- Số hóa tài liệu phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, thư viện điện tử

- Thực hiện “Văn hóa học đường” ở Cơ quan ĐHĐN, đề xuất làm thẻ công chức cho CBVC

- Cập nhật thông tin trên website ĐHĐN…

PGS.TS. Võ Xuân Tiến, Trưởng Ban Đào tạo SĐH đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra Nhân dân Cơ quan ĐHĐN nhiệm kỳ 2012-2014. Hội nghị cũng đã bầu 23 đại biểu (để cùng với 05 đại biểu đương nhiên) tham dự Hội nghị CBVC ĐHĐN giai đoạn 2012-2014.

ThS. Phạm Văn Tường, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan ĐHĐN trình bày tổng hợp ý kiến góp ý của CBVC

Sau hơn 4 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc và với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đại biểu CBVC Cơ quan ĐHĐN năm học 2012-2013 thống nhất quyết nghị:

- Thông qua báo cáo tổng kết công tác năm học 2011 – 2012 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2012 – 2013 do Giám đốc ĐHĐN, Thủ trưởng Cơ quan ĐHĐN trình bày. Giao cho Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan ĐHĐN và các bộ phận có liên quan căn cứ những góp ý của các đại biểu để chỉnh lý, bổ sung hoàn chỉnh các văn bản báo cáo đã trình tại Hội nghị.

- Giao cho các Ban chức năng hữu quan làm việc trực tiếp với các đơn vị về nhu cầu cán bộ, quy hoạch và bồi dưỡng đội ngũ, phát triển các ngành đào tạo mới, phát triển khoa học – công nghệ, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và nghiên cứu khoa học, làm tốt công tác HSSV, chấn chỉnh công tác thi đua – khen thưởng. Lấy ý kiến rộng rãi của các đơn vị và cán bộ, công chức toàn Cơ quan ĐHĐN trước khi trình Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan ĐHĐN xem xét chỉ đạo triển khai thực hiện.

- Giám đốc ĐHĐN - Thủ trưởng Cơ quan ĐHĐN và Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan ĐHĐN chỉ đạo, kiểm tra các ban chức năng, các đơn vị trực thuộc giải quyết các kiến nghị của CBVC, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện những chủ trương đã được Hội nghị đại biểu CBVC Cơ quan ĐHĐN biểu quyết thông qua.

- Giao cho Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan ĐHĐN chỉ đạo Ban Thanh tra Nhân dân Cơ quan ĐHĐN thực hiện quyền giám sát và kiểm tra theo quy định của pháp luật, làm rõ những vấn đề các đại biểu đặt ra trong Hội nghị, báo cáo và đề xuất cho Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan các biện pháp giải quyết dứt điểm, kịp thời.

Quang cảnh Hội nghị đại biểu CBVC Cơ quan ĐHĐN năm học 2012-2013

Hội nghị đại biểu CBVC Cơ quan ĐHĐN năm học 2012-2013 kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức Cơ quan ĐHĐN hãy đoàn kết nhất trí, phát huy quyền làm chủ, tinh thần sáng tạo và nỗ lực tự thân, tiếp tục cuộc vận động triển khai phong trào “DÂN CHỦ – KỶ CƯƠNG – TÌNH THƯƠNG – TRÁCH NHIỆM”, phong trào dạy tốt, quản lý tốt và nghiên cứu khoa học tốt cũng như cuộc vận động thực hiện “Văn hóa công sở”; tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; "Hai không"; phòng chống tham nhũng; tiết kiệm, chống lãng phí; quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm học 2012–2013, "năm học đầu tiên triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020" (Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang), năm học mà toàn ngành GD-ĐT hướng tới mục tiêu “Đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT”; tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục; tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục; chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục,…; xây dựng ĐHĐN nói chung và Cơ quan ĐHĐN nói riêng ngày càng phát triển, xứng đáng là cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học mạnh của cả nước, góp phần đắc lực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Đà Nẵng và khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.

Văn phòng ĐHĐN

Bài viết khác

> Tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2013

> Kỷ niệm 25 năm thành lập, Khoa Điện tử-Viễn thông, Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng đón nhận trọng trách mới : Là “một trong những hạt nhân”, góp phần xây dựng thành công ĐH Nghiên cứu

> Công đoàn Cơ quan ĐHĐN với Sinh hoạt Quốc tế Thiếu nhi 01/6

> Hội nghị Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học Vùng và Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2013 tại Đại học Huế

> Hội nghị tập huấn Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Giáo dục Đại học tại Vũng Tàu

> Đại học Đà Nẵng tổ chức Gặp mặt đầu Xuân Quý Tỵ 2013 và chúc mừng các Tân Phó Giáo sư, Tân Tiến sĩ năm 2012

> Chúc mừng năm mới Xuân Quý Tỵ - 2013

> Đại hội Đại biểu Công đoàn Cơ quan Đại học Đà Nẵng lần thứ VIII nhiệm kỳ 2012 – 2015

> Kỷ niệm thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ: 50 năm bền tâm gìn giữ ngọn lửa tinh thần Nhất nghệ tinh!

> Hội nghị khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ V năm 2012