Nhiều giải pháp đề xuất cho sự phát triển của Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum tại Hội thảo đào tạo theo định hướng ứng dụng và khởi nghiệp

08/11/2018

Vào ngày 4 tháng 11 năm 2018 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum cùng với ĐH Sư phạm - Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng, Khoa Công nghệ thông tin & Truyền thông, Trường CĐ Công nghệ thông tin và Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Đà Nẵng đồng tổ chức buổi hội thảo với chủ đề “Đào tạo theo định hướng ứng dụng và khởi nghiệp” với mục đích hoàn thiện mô hình đào tạo theo định hướng ứng dụng tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum và những định hướng về công tác khởi nghiệp trong trường đại học
 

Vào ngày 4 tháng 11 năm 2018 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum cùng với ĐH Sư phạm - Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng, Khoa Công nghệ thông tin & Truyền thông, Trường CĐ Công nghệ thông tin và Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Đà Nẵng đồng tổ chức buổi hội thảo với chủ đề “Đào tạo theo định hướng ứng dụng và khởi nghiệp” với mục đích hoàn thiện mô hình đào tạo theo định hướng ứng dụng tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum và những định hướng về công tác khởi nghiệp trong trường đại học, đồng thời tìm kiếm, lựa chọn các giải pháp, biện pháp, mô hình nhằm đổi mới phương thức tuyển sinh, đổi mới chương trình đào tạo, đổi mới nội dung và phương pháp dạy học theo định hướng ứng dụng, gắn đào tạo với khởi nghiệp và phát huy năng lực người học để góp phần vào quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Tây Nguyên.

 

 

Đoàn chủ tọa của Hội thảo bao gồm PGS.TS. Đặng Văn Mỹ - Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, PGS.TS. Huỳnh Công Pháp - Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ thông tin, kiêm trưởng Khoa CNTT&TT – ĐHĐN và PGS.TS Phan Quý Trà – Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, ĐH Sư phạm – Kỹ thuật ĐHĐN. Tham dự và đóng góp ý kiến tại hội thảo còn có Lãnh đạo chính quyền địa phương, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Công thương tỉnh Kon Tum, và các chuyên gia đến từ trường các ĐH Kinh tế Đà Nẵng, ĐH Bách Khoa Đà Nẵng, ĐH SP Kỹ thuật Đà Nẵng, ĐH FPT, Viện nghiên cứu KT-XH Đà Nẵng, cùng các Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn như Công ty VNPT Kon Tum, HTX Nông Công nghiệp Xanh, Ban Quản lý Khu NNCNC Măng Đen tỉnh Kon Tum.

 

Mở đầu hội nghị, PGS. TS. Đặng Văn Mỹ chia sẻ về tình hình 12 năm xây dựng và phát triển của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, với qui mô CBVC và GV hiện có 105 người, đào tạo 18 ngành bậc đại học ở các khối ngành kinh tế - quản lý, kỹ thuật và sư phạm. Mô hình đào tạo theo định hướng ứng dụng mà nhà trường đã triển khai gần 2 năm qua thể hiện ở những đặc trưng chính yếu xuất phát từ nhu cầu thực tế của thị trường lao động mà cụ thể là các tổ chức và doanh nghiệp đặt ra khi tuyển dụng. Nhà trường đã kiện toàn chương trình đào tạo các ngành, xác định mục tiêu và chuẩn đầu ra đáp ứng, gia tăng thời gian thực hành, thực tập và giải quyết tình huống trong quá trình đào tạo, gắn kết với doanh nghiệp trong tổ chức các kỳ kiến tập, thực tập sinh tại doanh nghiệp, đại diện doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo và đánh giá sinh viên toàn diện theo hệ thống tiêu chí vừa phản ánh kiến thức, kỹ năng và thái độ của sinh viên trong suốt thời gian thực tập.

 

PGS. TS. Đặng Văn Mỹ chia sẻ tại Hội thảo

 

Trao đổi xoay quanh vấn đề đào tạo theo định hướng ứng dụng được các đại biểu tham dự hội thảo bàn luận và đóng góp nhiều ý kiến, trong đó TS. Hồ Trần Anh Ngọc chia sẽ tại trường Đại học SPKT, khung chương trình đào tạo dành 40% thời lượng cho việc giảng dạy thực hành, kiến tập và thực tập tại doanh nghiệp. Nhà trường định hướng nghề nghiệp cho sinh viên thông qua môn học “nhập môn ngành”, tổ chức kỳ thực tập nhận thức, tổ chức “học kỳ doanh nghiệp”, và thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp và nhà trường nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo các thế hệ sinh viên sẵn sang gia nhập thị trường lao động. PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên nhấn mạnh đào tạo theo định hướng ứng dụng cần phải xây dựng lại chương trình cho phù hợp, làm rõ những học phần lý thuyết và thực hành, tổ chức tốt việc sử dụng kiến thức vào thực hành và đào tạo cho sinh viên những kỹ năng thực hành cũng như mời các doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo. Đóng góp thêm những ý kiến cho quá trình chuyển đổi và thực thi mô hình đào tạo theo định hướng ứng dụng, nhiều đại biểu tham dự hội nghị nhất trí việc kiện toàn mô hình, xây dựng qui trình, xác định các điều kiện thực hiện và hệ thống các tiêu chí đánh giá quá trình thực hiện. Nhấn mạnh hơn nữa về đào tạo theo định hướng ứng dụng, PGS.TS. Phan Quý Trà cho rằng yếu tố thực hành và sự phối tác với cộng đồng doanh nghiệp vào quá trình đào tạo, hướng dẫn sinh viên thực hành, tổ chức đào tạo tại doanh nghiệp…là những mấu chốt quyết định sự thành công của mô hình. TS. Trần Hoàng Vũ nhận định đối với Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, nên chọn 1 số ngành đặc thù để đào tạo theo định hướng ứng dụng sâu và phục vụ tốt cho nhu cầu phát triển kinh tế địa phương, cụ thể như công nghệ và kỹ thuật của quy trình sản xuất cà phê, sản xuất Sâm Ngọc Linh và khai thác chế biến sâu các tài nguyên ở đây thành các sản phẩm có giá trị kinh tế cao có thể xuất khẩu. TS. Trần Hoàng Vũ cũng chỉ ra tầm quan trọng của mối liên kết giữa doanh nghiệp - Nhà trường – chính quyền (Tp Kon Tum) trong quá trình phát triển mô hình đào tạo theo định hướng ứng dụng, trong đó địa phương mà cụ thể là thành phố Kon Tum cần có định hướng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương mình, đặt hàng cho nhà trường nghiên cứu một số giải pháp và công nghệ để phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương như: Smarttourist hay giao thông thông minh... nhằm không chỉ phát triển thương hiệu địa phương mà cả thương hiệu sản phẩm đi cùng.Đào tạo theo định hướng ứng dụng dưới góc nhìn của chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong diễn đàn hội thảo cũng rất sôi nổi, nhiều đại biểu cho rằng các đại học của chúng ta lâu nay đào tạo hàn lâm nhiều, ít chú trọng thực hành, thực tập, do đó vấn đề đào tạo theo định hướng ứng dụng có ý nghĩa quan trọng. Theo TS. Phạm Ngọc Diễn - Chủ tịch HĐQT HTX Nông Công Nghiệp Xanh Kon Tum cho biết thực trạng tuyển dụng hiện nay cho thấy sinh viên thiếu kiến thức thực tế và rất khó thực hiện công việc thực tế và doanh nghiệp phải mất nhiều thời gian để đào tạo. Do đó, nhà trường có cách nào đào tạo kiến thức thực tế để sinh viên có nhiều thực tế hơn và tự tin hơn hay không?. Nhà trường cần chuyển đổi mô hình đào tạo theo định hướng ứng dụng ngay trong quá trình học của sinh viên để rút ngắn khoảng cách giữa nhà trường và doanh nghiệp, biến từ ngữ khoa học trên ghế nhà trường thành những từ ngữ mang tính phổ thông được sử dụng trong thực tế và thúc đẩy sự gắn bó doanh nghiệp và nhà trường tốt hơn không chỉ trong quá trình đào tạo mà cả trong quá trình thiết kế chương trình đào tạo, cho phép doanh nghiệp tham gia tích cực hơn vào quá trình đào tạo của nhà trường.

 

Với tư cách là Giám đốc Ban quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao của tỉnh Kon Tum, Ông Phạm Thanh chia sẽ các bạn sinh viên ra trường thiếu hiểu biết và kinh nghiệm thực tế, doanh nghiệp phải mất nhiều thời gian đào tạo lại trong khi đó lĩnh vực lao động nông nghiệp công nghệ cao đang cần rất nhiều lao động không chỉ có kiến thức, kỹ năng, thái độ mà còn có hiểu biết nhất định về các công nghệ hiện đang sử dụng trong quá trình phát triển nông nghiệp. Hiện nay, một số tập đoàn trong nước và quốc tế như Vingroup đang đầu tư về lĩnh vực nông nghiệp trên Măng Đen thuộc Huyện Konplong tỉnh Kon Tum đang tuyển nhân viên về các ngành nông nghiệp nhưng gần như rất khó và không có nguồn. Điều này đặt ra nhu cầu đào tạo các ngành thuộc khối Nông nghiệp bao gồm cả về kỹ thuật và công nghệ, kinh tế và quản lý, để có thể đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Nhà trường nên có cơ chế phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp vì trang thiết bị của doanh nghiệp luôn đổi mới. Vì vậy, nhà trường nên tăng thời gian đào tạo ở doanh nghiệp, đào tạo gắn kết nhu cầu doanh nghiệp và xã hội.

 

Ông Nguyễn Thanh Mân - PCT UBND Tp Kon Tum - nhấn mạnh sự phát triển của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum có vai trò hết sức quan trọng đến quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Kon Tum nói riêng và khu vực tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia nói chung. Trong thời gian qua, Phân hiệu đã đóng vai trò rất lớn trong đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Kon Tum. Thành phố Kon Tum có 181.000 người với 38.000 người qua đào tạo. Trong đó 50% làm việc tại hơn 1000 doanh nghiệp ở địa phương. Tỉnh Kon Tum có thế mạnh về dược liệu (các loại sâm), về du lịch sinh thái, về sản xuất chế biến nông sản và tỉnh đã xác định chiến lược phát triển địa phương trở thành vùng nguyên liệu dược liệu lớn của cả nước. Do đó, Phân hiệu cần phải định hướng và mở các ngành đào tạo gắn với nhu cầu phát triển của địa phương.

 

Vấn đề cốt lõi của mô hình đào tạo theo định hướng ứng dụng là sự kết nối giữa nhà trường và cộng đồng doanh nghiệp trong tổ chức tuyển dụng sinh viên khi ra trường. Điều cốt lõi này đã được nhiều đại biểu bàn thảo dưới nhiều góc độ khác nhau. Những doanh nghiệp nào có khả năng tham gia vào quá trình đào tạo cùng nhà trường? Vai trò và vị trí của doanh nghiệp sẽ như thế nào? Cơ chế và chính sách đặt ra cho mối quan hệ này trong thực tế?. PGS.TS. Đặng Văn Mỹ chia sẽ cùng hội thảo về con đường phát triển quan hệ doanh nghiệp mà Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum đã triển khai trong những năm qua để từng bước thực hiện mô hình đào tạo theo định hướng ứng dụng. Trên cơ sở kết nối với Hiệp hội doanh nghiệp và Hội doanh nhân trẻ của 2 tỉnh Kon Tum và Gia Lai, tham gia các diễn đàn đoanh nghiệp, tổ chức ngày hội doanh nghiệp, tổ chức hội thảo quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp và tiến đến ký kết văn bản hợp tác toàn diện với cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực trạng các doanh nghiệp trên địa bàn chưa nhiều, qui mô doanh nghiệp còn nhỏ, ngành nghề chưa đa dạng, cùng nhiều yếu tố khác phần nào ảnh hưởng đến quá trình thực hiện các nhiệm vụ đặt ra trong mô hình đào tạo theo định hướng ứng dụng. Theo ý kiến của nhiều đại biểu tham dự hội thảo, yếu tố doanh nghiệp với các điều kiện cần thiết của nó có tính chất quyết định, trong đó qui mô doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp và lực lượng quản trị tại doanh nghiệp có sẵn sàng hợp tác cùng nhà trường trong quá trình đào tạo hay không là vấn đề quan trọng. Nếu doanh nghiệp không mặn mà, doanh nghiệp không đủ điều kiện để tiếp nhận sinh viên thực tập, không sử dụng sinh viên như những nhân viên tập sự thì khó mà thực hiện được quan hệ đào tạo theo định hướng ứng dụng này – PGS.TS. Đặng Văn Mỹ chia sẽ. Từ đó, PGS.TS. Đặng Văn Mỹ đề xuất cần có chính sách vĩ mô về mối quan hệ này, có những qui định cần thiết để doanh nghiệp thực sự trở thành đối tác của Trường Đại học, gắn kết cùng Trường Đại học trong quá trình thiết kế chương trình đào tạo, phản ánh nhu cầu của doanh nghiệp về nguồn tuyển dụng, tiếp nhận sinh viên kiến tập và thực tập. Doanh nghiệp cung cấp các chương trình ngoại khóa cho sinh viên, đào tạo sinh viên trong thời gian thực tập và kiến tập, sử dụng sinh viên như một nhân viên tập sự và có chính sách chi trả thù lao hợp lý cho công sức của sinh viên khi tham gia vào quá trình này. Đây không chỉ là sự hợp tác mà còn là trách nhiệm xã hội và đào tạo của doanh nghiệp cho các trường Đại học triển khai mô hình đào tạo theo định hướng ứng dụng.

 

 

Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cho Tây Nguyên cũng được Hội thảo quan tâm và chia sẽ. Theo báo cáo của PGS.TS. Đặng Văn Mỹ - Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, người đã có trên 6 năm quản lý cơ sở đào tạo đại học ở Kon Tum nhận định “Học sinh các tỉnh Tây Nguyên nói chung và Kon Tum nói riêng đã có 12 năm học phổ thông ở Tây Nguyên, do đó có điều kiện vào Đại học thì các em rời khỏi Tây Nguyên, đến các địa phương khác như TP HCM, Hà Nội hoặc Đà Nẵng để học tập và trải nghiệm môi trường mới, môi trường đô thị để các em vừa học vừa lập nghiệp”. Một cơ sở đào tạo như Phân hiệu ĐHĐN mỗi năm chỉ có khoảng 150-200 sinh viên các tỉnh Tây Nguyên, còn lại chủ yếu là sinh viên đến từ các tỉnh Miền Trung. Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum mong muốn các thế hệ sinh viên học tập ở đây sẽ đóng góp vào chất lượng và số lượng nguồn nhân lực ở Tây Nguyên, ở lại Tây Nguyên khởi nghiệp, lập nghiệp, nhưng vấn đề không đơn giản như thế - PGS.TS. Đặng Văn Mỹ chia sẽ.

 

Chủ đề khởi nghiệp cũng được các đại biểu quan tâm thảo luận, trước tiên là chia sẽ của PGS.TS. Huỳnh Công Pháp – Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng CNTT và Trưởng Khoa CNTT và Truyền thông – Đại học Đà Nẵng về vấn đề này từ kinh nghiệm thực tế của nhà trường. Việc khởi nghiệp cần gắn kết với đào tạo, xác định khởi nghiệp là hoạt động không thể thiếu ở các trường Đại học. Nhà trường đã kết nối mạnh mẽ với các tổ chức khởi nghiệp trong và ngoài nước, thiết lập các dự án khởi nghiệp PISI-CIT có sự tài trợ của nước ngoài, nhằm khai thác các ý tưởng sang tạo và khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông cũng như các lĩnh vực khác cho sinh viên, đồng thời phải tổ chức liên tục các khóa đào tạo và bồi dưỡng các kỹ năng khởi nghiệp, tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về khởi nghiệp và các cuộc thi về khởi nghiệp. Trường Đại học cần làm sao để quá trình đào tạo của mình chuyển giao cho các thế hệ sinh viên về tinh thần khởi nghiệp, cung cấp các điều kiện cần thiết về lý thuyết và kiến thức thực tế để sinh viên có thể dễ dàng thực hiện các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của mình. Theo nhiều đại biểu tham dự Hội thảo, vấn đề của trường Đại học là đào tạo về khởi nghiệp, gắn việc đào tạo khởi nghiệp với quá trình đào tạo các chuyên ngành, cần có môn học khởi nghiệp mang tính bắt buộc cho sinh viên, tổ chức các chương trình tham quan thực tế, kiến tập, thực tập để sinh viên tìm kiếm các ý tưởng khởi nghiệp. PGS.TS. Huỳnh Công Pháp đã chia sẽ cho toàn thể hội nghị về mô hình đào tạo theo định hướng ứng dụng và khởi nghiệp mà Nhà trường đã triển khai thành công những năm qua, các thế hệ sinh viên của trường đã trưởng thành ngay trên ghế nhà trường, nhận thức của sinh viên thay đổi tích cực theo hướng chăm chỉ học tập, tham gia rèn luyện kỹ năng và mạnh dạn tìm kiếm các dự án khởi nghiệp để thể hiện mình.

 

 

Tại Hội thảo, các chuyên gia đều thừa nhận một vấn đề đáng báo động về tình hình thất nghiệp của sinh viên sau tốt nghiệp đại học. Hệ quả này bắt nguồn từ thực trạng đào tạo tràn lan, kém chất lượng ở các trường đại học dẫn đến hệ lụy sinh viên ra trường không đáp ứng yêu cầu công việc, hoặc nguồn lao động mất cân bằng so với nhu cầu tuyển dụng. Các chuyên gia (GS.TS. Nguyễn Thế Hùng – ĐH Bách Khoa Đà Nẵng, PGS. Trần Đình Khôi Nguyên, PGS.TS. Bùi Quang Bình, PGS.TS Hoàng Tùng – ĐH Kinh tế Đà Nẵng) đều cho rằng Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum cần phải định vị những ngành nghề cần đào tạo nhằm phù hợp hơn với sự mệnh đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh Tây Nguyên, Lào, Campuchia và các khu vực lân cận. Phát triển những ngành nghề mà các vùng này có thế mạnh như nông - lâm nghiệp, bảo quản và chế biến nông lâm sản, du lịch sinh thái, đồng thời mạnh dạn xóa bỏ những ngành nghề không phù hợp với nhu cầu thị trường lao động hiện nay. Nếu sự định vị này đúng đắn thì không những thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội cho các vùng mục tiêu mà còn giúp Phân hiệu đứng vững trong xu thế cạnh tranh khốc liệt giữa các trường đại học về tuyển sinh. Vậy nên, đánh giá và dự đoán nhu cầu lao động là chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề hiện nay về thị trường lao động, điều này cần sự chung tay của chính quyền địa phương để giúp các trường đại học có được các thông số chính xác.

 

Liên quan đến việc nâng cao chất lượng đào tạo, có nhiều ý kiến cho rằng nên mời doanh nghiệp tham gia vào chương trình đào tạo. Bởi một thực tế là các kiến thức đào tạo trong trường đại học thường hoặc quá hàn lâm hoặc là chưa bắt kịp sự tiến bộ khoa học kỹ thuật của thế giới dẫn đến sinh viên thiếu kinh nghiệm thực tiễn. Kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp cần được thực hiện theo chuỗi từ đầu vào đến đầu ra. Trong dó, doanh nghiệp cùng nhà trường soạn thảo chương trình, nội dung đào tạo, giảng dạy các môn chuyên ngành và hướng dẫn thực tập, đồng thời cam kết tuyển dụng những sinh viên đã qua doanh nghiệp đào tạo ngay trên ghế nhà trường. Mô hình này đã được nhiều trường đại học trên cả nước áp dụng, với trường Đại học FPT, Thạc sỹ Dương Hồng Quang cho biết, nhà trường có khoảng 30% giảng viên là doanh nhân tham gia giảng dạy trong chương trình đào tạo tại Đại học FPT và các mô đun đào tạo của trường đều được xây dựng theo yêu cầu của doanh nghiệp nên sinh viên ra trường có thể thích nghi ngay với môi trường làm việc. Có thể nói rằng sự bắt tay giữa nhà trường và doanh nghiệp chẳng khác gì “một mũi tên trúng ba đích”: người học có việc làm sau tốt nghiệp, doanh nghiệp có nguồn lao động đáp ứng nhu cầu, nhà trường giảm bớt gánh nặng về cơ sở vật chất cho thực tập đồng thời tạo cơ chế thu hút sinh viên vào học tại trường.

 

Để sinh viên học tập tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum sau khi học tập, khởi nghiệp và lập nghiệp trên mãnh đất Tây Nguyên cần thiết phải đẩy mạnh mô hình đào tạo theo định hướng ứng dụng, tập trung vào các ngành khai thác các lợi thế của Tây Nguyên và đồng thời phải có cộng đồng các doanh nghiệp vào cuộc, không chỉ tiếp nhận sinh viên đến thực hành thực tập mà còn phải tạo điều kiện để sinh viên được tuyển dụng làm việc. Về hoạt động khởi nghiệp cho sinh viên nên tổ chức thành lập nhóm bao gồm các em ở các ngành khác nhau để hỗ trợ nhau chẳng hạn như sinh viên kỹ thuật tạo ra sản phẩm mới còn sinh viên kinh tế sẽ thương mại hóa sản phẩm. Ngoài ra, PGS. TS. Trần Đình Khôi Nguyên cũng chia sẽ mô hình đào tạo mà Phân hiệu đang nghiên cứu triển khai là tiến hành đào tạo 2 nơi vừa tại Đà Nẵng và vừa tại Kon Tum theo hình thức 2+2 là một hướng đi tốt trong bối cảnh đào tạo và khởi nghiệp hiện nay nhằm giúp cho sinh viên có nhiều trải nghiệm hơn trong quá trình học tập.

 

Việc định hướng các ngành đào tạo mà Tây Nguyên có nhu cầu cần có sự nhất quán trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của các tỉnh Tây Nguyên. Sự phối kết hợp giữa trường Đại học trong khu vực với các Sở Giáo dục địa phương và hệ thống các trường THPT để truyền thông và làm tốt công tác hướng nghiệp cho học sinh từ trên ghế nhà trường. Đồng thời, phải có sự tham gia tích cực của chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong việc hình thành quỹ hỗ trợ đào tạo, quỹ khởi nghiệp để trợ cấp cho sinh viên trong quá trình học tập tại Phân hiệu có điều kiện thực hiện tốt quá trình học của mình, theo học các ngành mà địa phương có nhu cầu, gắn đào tạo và khởi nghiệp để thu hút sinh viên ở lại Tây Nguyên và lập nghiệp, làm giàu trên mãnh đất Tây Nguyên.

 

Cuối cùng, PGS.TS Đặng Văn Mỹ tổng kết hội nghị, cảm ơn sự đóng góp ý kiến quý báu của các chuyên gia, lãnh đạo địa phương và doanh nghiệp cho sự phát triển của nhà trường. Đây là cơ sở khoa học để nhà trường xây dựng chiến lược phát triển Phân hiệu, xây dựng mô hình đào tạo theo định hướng ứng dụng và các chương trình khởi nghiệp cho sinh viên góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo toàn diện và sự phát triển bền vững của Nhà trường trong thời gian tới.

Tin Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum