Sáng ngày 13/12/2018, tại Hội trường Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), 197 đại biểu đại diện cho 2.329 cán bộ công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC) ĐHĐN đã tham dự Hội nghị đại biểu CBCCVC ĐHĐN năm học 2018-2019. Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị gồm có: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN; TS. Nguyễn Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN; ThS. Trần Thị Phương Anh - Giảng viên Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Bách khoa ĐHĐN.

      

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc ĐHĐN báo cáo tại Hội nghị CBCCVC ĐHĐN

 

Tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN đã báo cáo tổng kết tình hình thực hiện công tác giai đoạn 2016-2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020. Theo đó, trong 02 năm học qua, ĐHĐN đã hoàn thành được nhiều mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm đã được đề ra tại Hội nghị CBCCVC ĐHĐN năm 2016. Hoạt động đào tạo được triển khai hiệu quả, công tác đảm bảo chất lượng được chú trọng, chất lượng đào tạo tiếp tục được nâng cao, nhiều CTĐT được kiểm định khu vực và quốc tế. Các nguồn lực về đội ngũ, cơ sở vật chất, tài chính phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học được quan tâm đầu tư và phát triển. Đặc biệt, công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên được quan tâm đúng mức. Đời sống vật chất của CBVC được ổn định và tăng trưởng so với tốc độ tăng của chỉ số giá tiêu dùng bình quân, đời sống tinh thần ngày càng được cải thiện đáng kể. Số lượng các dự án và công bố quốc tế ngày càng tăng về số lượng và nâng cao về chất lượng. Công tác quản lý tài chính được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu được đầu tư đáng kể. Hoạt động thi đua-khen thưởng, pháp chế và thanh tra đảm bảo công khai và thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được tiếp tục tăng cường chỉ đạo, thực hiện và khắc phục hiệu quả hơn trong thời gian tới.

 

TS. Nguyễn Đức Hùng -  Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN báo cáo tại Hội nghị

 

Hội nghị cũng đã được nghe TS. Nguyễn Hiệp - Trưởng ban Kế hoạch Tài chính ĐHĐN báo cáo kết quả thực hiện công tác tài chính giai đoạn 2016-2018 và định hướng một số nội dung liên quan trong thời gian đến. ThS. Võ Văn Vang, Trưởng ban Thanh tra Nhân dân (TTND) ĐHĐN trình bày Báo cáo hoạt động của Ban TTND ĐHĐN nhiệm kỳ 2016-2018. TS. Nguyễn Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN trình bày Báo cáo tổng hợp kết quả đóng góp ý kiến Hội nghị CBCCVC của các cơ sở giáo dục đại học thành viên (CSGDĐHTV), đơn vị trực thuộc (ĐVTT) và Cơ quan ĐHĐN. Với tinh thần dân chủ và ý thức trách nhiệm cao, các đại biểu tham gia Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện công tác giai đoạn 2016 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020. Các ý kiến tập trung phân tích, đánh giá cao những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế qua đó thảo luận, đề xuất phương hướng, giải pháp khắc phục.

 

ThS. Võ Văn Vang, Trưởng ban Thanh tra Nhân dân ĐHĐN báo cáo công tác thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016-2018

 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN và đại diện lãnh đạo các Văn phòng, ban chức năng của ĐHĐN đã ghi nhận, tiếp thu, giải trình và làm rõ các ý kiến của CBCCVC. Phần lớn các giải trình đều đầy đủ, rõ ràng, thỏa mãn yêu cầu của các đơn vị và đại biểu đặt ra tại Hội nghị. Sau gần 04 giờ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao theo đúng chương trình được Hội nghị đề ra, Hội nghị đại biểu CBVC ĐHĐN đã biểu quyết thống nhất quyết nghị:

(1) Thông qua bản Báo cáo Tổng kết công tác giai đoạn 2016-2018 và Phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2018-2020 do Giám đốc ĐHĐN trình bày. Giao cho Ban Thường trực Hội nghị CBCCVC ĐHĐN và các bộ phận có liên quan căn cứ những ý kiến đóng góp của các đại biểu để chỉnh lý, bổ sung hoàn thiện các văn bản của Hội nghị trên tinh thần tiếp thu và xây dựng.

(2) Giám đốc ĐHĐN và Ban Thường trực Hội nghị CBCCVC chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra các CSGDĐHTV, ĐVTT thực hiện có hiệu quả những chủ trương quyết nghị và các chỉ tiêu phấn đấu được Hội nghị nhất trí thông qua.

(3) Giao cho Ban Chấp hành Công đoàn ĐHĐN giám sát quá trình, kết quả triển khai Nghị quyết của Hội nghị.

 

Toàn cảnh Hội nghị CBCCVC ĐHĐN

 

Sau khi nghe đại diện đoàn thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết, Chủ tịch đoàn đã lần lượt biểu quyết từng chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong giai đoạn 2018-2020 và thông qua Nghị quyết Hội nghị. Hội nghị Đại biểu CBCCVC ĐHĐN kêu gọi toàn thể CBVC ĐHĐN tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, phát huy dân chủ, đổi mới và sáng tạo; quyết tâm phấn đấu xây dựng ĐHĐN ngày càng phát triển, xứng tầm là đại học vùng trọng điểm quốc gia, một trong ba trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học của cả nước; góp phần tích cực vào tiến trình đổi mới và hội nhập giáo dục đại học nước nhà; đóng góp hiệu quả cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo nhân lực và sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng, khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

 

Tin Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
BÀI VIẾT KHÁC
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH