Các bài giảng này cung cấp một bức tranh tổng thể, các khái niệm cơ bản, ý tưởng của một số phương pháp, những tiến bộ quan trọng của Khoa học Dữ liệu (KHDL), lĩnh vực thời sự hiện nay của khoa học và công nghệ, là nền tảng của Cách mạng Công nghiệp Lần thứ Tư. Các bài giảng này hướng đến giáo viên đại học và sinh viên, những người làm R&D ở các viện, các doanh nghiệp, các cán bộ quản lý KH&CN, và những người muốn tìm hiểu về Khoa học Dữ liệu. Các bài giảng này chia làm hai phần.

 

Phần 1 (Bài Giảng Đại chúng) cung cấp bức tranh tổng thể, khái niệm và vấn đề hiện đại của Trí tuệ Nhân tạo (TTNT) và KHDL thích hợp cho người cần biết những kiến thức chung, lãnh đạo ở các cấp quản lý hành chính, doanh nghiệp...

 

Phần 2 (Nguyên lý và Phương pháp của Khoa học Dữ liệu) cung cấp ý tưởng cơ bản của một số phương pháp của KHDL và chia sẻ kinh nghiệm của các diễn giả. Phần này thích hợp cho người làm nghiên cứu, ứng dụng và phát triển KHDL.

 

Thời gian tổ chức: Ngày 07, 08/01/2019

Địa điểm tổ chức: Hội trường khu F, Trường Đại học Bách Khoa - ĐHĐN, 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Các giảng viên và sinh viên có quan tâm vui lòng đăng ký tham gia qua đường link:

https://goo.gl/forms/9bhIzAEptJLa4hJk1

 

 

Chương trình chi tiết về Khóa học cụ thể như sau:

Ngày 7.1.2019: Tổng Quan về Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu

Chiều 14:00 – 16:30: Khoa học dữ liệu

 

Bài giảng 1: Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu trong thời Chuyển đổi Số

Diễn giả: GS Hồ Tú Bảo (40 phút)

- Bản chất của thời chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp lần thứ tư

- Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu: Chìa khoá của sự phát triển

 

Bài giảng 2: Nền tảng của Khoa học Dữ liệu

Diễn giả: GS Phùng Quốc Định (40 phút)

- Khoa học phân tích dữ liệu lớn  (Big Data)

- Nền tảng công nghệ cho dữ liệu lớn và mô hình nhiều tầng (deep learning).

 

Bài giảng 3: Đạo đức, minh bạch và công bằng trong Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu

Diễn giả: GS Nguyễn Hùng Sơn (40 phút)

- Đạo đức trong Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu

- Minh bạch và công bằng

 

Ngày 8.1.2019: Nguyên lý và Phương pháp của Khoa học Dữ liệu

Sáng 9:00 – 11:30: Nguyên lý và phương pháp thống kê

 

Bài giảng 1: Nguyên lý cơ bản của Khoa học Dữ liệu

Diễn giả: GS Hồ Tú Bảo (45 phút)

- Cơ bản về khoa học dữ liệu

- Nguyên lý của khoa học dữ liệu

 

Bài giảng 2: Mô hình sinh dữ liệu nhiều tầng (generative deep learning)

Diễn giả: GS Phùng Quốc Định (105 phút)

- Generative Deep Models

- Kết quả mới, thách thức và triển vọng

 

Chiều 1:30 – 4:00: Một số vấn đề cơ bản 

 

Bài giảng 3: Feature extraction and selection

Diễn giả: GS Nguyễn Hùng Sơn (60 phút)

- Neural Turing Machine

- Mô hình và các ứng dụng

 

Chiều 3:00 – 4:00: Toạ đàm

 

CÂU HỎI VÀ THẢO LUẬN 

Tin Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN

 

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIN NỔI BẬT
HÌNH ẢNH