Sáng ngày 27/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống (LTCMĐĐLS) cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng (TTN&NĐ) giai đoạn 2015 - 2020”. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 03 điểm cầu: Trường Đại học (ĐH) Bách khoa Hà Nội, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) và Trường ĐH Hồng Bàng TP. Hồ Chí Minh. Tham dự Hội nghị có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Văn Tuyết; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa và Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Lương. PGS.TS.Nguyễn Ngọc Vũ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN tham dự và đồng chủ trì tại điểm cầu ĐHĐN.

 

Toàn cảnh điểm cầu tại ĐHĐN

 

Phát biểu tại Hội nghị, tại điểm cầu Hà Nội, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đã đánh giá: Sau 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg, công tác giáo dục LTCMĐĐLS cho TTN&NĐ ở các bộ, ngành và các địa phương đã có chuyển biến tích cực, đặc biệt trong ngành Giáo dục và tổ chức Đoàn Thanh niên gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; được cụ thể hóa thành nhiều chương trình, kế hoạch thiết thực, phù hợp với điều kiện các địa phương, cấp học, ngành nghề đào tạo, nhờ đó các giải pháp được tăng cường, triển khai đồng bộ, đi vào chiều sâu, phát huy được trách nhiệm, thế mạnh của từng cơ quan, tổ chức tham gia trong công tác quản lý, giáo dục TTN&NĐ. Nhờ đó, theo báo cáo của Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục chính trị học sinh sinh viên (GDCTHSSV) Bộ GD&ĐT Bùi Văn Linh: Công tác tuyên truyền, phổ biến LTCMĐĐLS cho TTN&NĐ đã đạt được những kết quả tích cực:Nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục được đổi mới; Các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội được đẩy mạnh; năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên, cộng tác viên được nâng cao; sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội và cơ sở vật chất và bảo đảm thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tăng cường…

 

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại Hội nghị

 

Qua 03 năm thực hiện, một số chỉ tiêu chủ yếu trong giai đoạn 2015-2020 đã đạt được kết quả đáng khích lệ: 100% HSSV, thanh thiếu niên được học tập các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 455.714 đoàn viên được kết nạp Đảng trong các năm 2015 - 2017 (đạt 70% so với cả giai đoạn);72,8 % số lượng trường đã ban hành và thực hiện bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học; 85% đội ngũ làm công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng được thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ…Bên cạnh đó, công tác giáo dục LTCMĐĐLS cho TTN&NĐ vẫn còn những hạn chế: Một bộ phận thanh thiếu niên thiếu bản lĩnh dễ bị lôi kéo, tham gia tệ nạn xã hội; Một số thanh thiếu niên thiếu động cơ học tập rèn luyện đúng đắn; Bạo lực học đường diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng; Việc sử dụng mạng xã hội chưa đúng mục đích và công tác tuyên truyền, truyền thông chưa đạt hiệu quả như mong muốn...

 

ThS. Đinh Thị Mỹ Hạnh - Phó trưởng ban phụ trách Ban Công tác HSSV ĐHĐN phát biểu tham luận

 

Tại điểm cầu ĐHĐN, ThS. Đinh Thị Mỹ Hạnh - Phó trưởng ban phụ trách Ban Công tác HSSV ĐHĐN đã phát biểu tham luận về chủ đề: “Công tác tổ chức thực hiện nề nếp, kỷ cương, kỷ luật trong trường học”, qua đó khẳng định: ĐHĐN đã triển khai đầy đủ, nghiêm túc và hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục LTCMĐĐLS cho HSSV; đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập các môn lí luận Mác-Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chính trị, pháp luật, an ninh quốc phòng; giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự trong HSSV; Không ngừng hoàn thiện môi trường để HSSV phát triển toàn diện, rèn luyện kỹ năng mềm và tránh xa các tệ nạn xã hội; Đặc biệt trong nhiều năm qua, ĐHĐN và Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp triển khai hiệu quả Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật tại các trường thành viên, đơn vị trực thuộc…ĐHĐN đề xuất Bộ GDĐT nghiên cứu phối hợp với ngành Công an chỉ đạo tăng cường tổ chức tập huấn kiến thức và kỹ năng phòng chống, đấu tranh, tố giác tội phạm trong HSSV, đặc biệt là xử lý các tình huống trong công tác thông tin, truyền thông, an ninh mạng trong bối cảnh Luật An ninh mạng có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Sau phần tham luận, các đại biểu tại 03 điểm cầu Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã tập trung thảo luận các chủ đề trọng tâm như: Tình hình tư tưởng chính trị và công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với HSSV; việc đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục LTCMĐĐLS cho HSSV; Vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, Đội và các phong trào thi đua trong nhà trường đối với công tác giáo dục LTCMĐĐLS cho HSSV; Công tác phát triển Đảng trong HSSV hiện nay; Công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội…

 

PGS.TS.Nguyễn Ngọc Vũ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN phát biểu, tổng hợp các ý kiến tại điểm cầu ĐHĐN

 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN đã phát biểu tổng hợp các ý kiến thảo luận của đại diện các đơn vị: Sở GD&ĐT các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Trường ĐH Kiến trúc, Trường ĐH Bách khoa…qua đó thống nhất với những đánh giá kết quả, hạn chế và giải pháp trong thời gian đến như báo cáo của Vụ GDCTHSSV Bộ GD&ĐT đồng thời nêu lên một số vấn đề còn vướng mắc, bất cập và những đề xuất giải pháp liên quan từ thực tiễn các nhà trường tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Giám đốc ĐHĐN nhấn mạnh công tác giáo dục LTCMĐĐLS cho HSSV là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với thế hệ trẻ, không chỉ là trách nhiệm của ngành GD&ĐT, Trung ương Đoàn nói chung, các nhà trường nói riêng mà cần có sự hưởng ứng, chung sức, đồng lòng của các cấp, các ngành và toàn xã hội và trong thời gian đến cần phải hết sức coi trọng và tăng cường hơn nữa.

 

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu ĐHĐN

 

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh: Công tác quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện  Đề án sẽ tiếp tục được Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn, các bộ, ngành, địa phương và các nhà trường triển khai tích cực, đồng bộ và hiệu quả hơn nữa; Tập trung kiểm tra, đôn đốc và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án; Tăng cường định hướng, nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng trong HSSV; Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng chống bạo, lực học đường và tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục thanh thiếu niên, nhi đồng. Được biết, Bộ GD&ĐT vừa ban hành Quyết định số 3296/QĐ-BGDDT ngày 30/8/2018  phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với HSSV trên môi trường mạng đến năm 2025” thể hiện quyết tâm thực hiện tốt Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tin Trung tâm TT-HL& Truyền thông ĐHĐN

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
BÀI VIẾT KHÁC
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH