Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong sinh viên toàn Đại học Đà Nẵng về Dự thảo Luật Giáo dục (Sửa đổi), Đại học Đà Nẵng thông báo để các bạn sinh viên biết và tham gia góp ý trực tiếp về nội dung của CHƯƠNG V, VI và CHƯƠNG IX của Dự thảo Luật tại đường link dưới đây: 

http://www.moet.gov.vn/van-ban/vbdt/Pages/gop-y-luat-gd-sua-doi.aspx

Ban Công tác HSSV - Đại học Đà Nẵng

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH