Ban Chỉ huy Quân sự Đại học Đà Nẵng nhận Cờ Thi đua Đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2018

26/01/2019

Sáng ngày 22/01/2019, tại Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, Uỷ ban Nhân dân (UBND) thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quân sự, Quốc phòng (QS-QP) địa phương năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Huỳnh Đức Thơ - Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. Với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm tự về Khối Hành chính sự nghiệp, Ban Chỉ huy Quân sự ĐHĐN đã vinh dự nhận Cờ Thi đua Đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2018 do Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng trao tặng.

Đồng chí Huỳnh Đức Thơ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác QS-QP năm 2019

 

Năm 2018, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND thành phố Đà Nẵng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ QS-QP địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Trong năm qua, cơ quan quân sự các cấp đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ QS-QP địa phương: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm chất lượng; đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và xây dựng căn cứ chiến đấu cấp thành phố, quận; hoàn chỉnh quy hoạch, triển khai công tác xây dựng khu vực phòng thủ của thành phố tại huyện Hòa Vang…

 

Đặc biệt, trong năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự ĐHĐN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm tự vệ Khối Hành chính sự nghiệp và vinh dự được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc Dẫn đầu Phong trào Thi đua Quyết thắng.

Đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự ĐHĐN nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào TĐQT năm 2018

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Đức Thơ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đề nghị lực lượng vũ trang thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ QS-QP địa phương, đặc biệt là việc triển khai thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ thành phố; xây dựng các công trình sở chỉ huy căn bản trong căn cứ chiến đấu của thành phố… Cơ quan quân sự các cấp triển khai xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu theo mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu; Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; Tăng cường công tác nắm tình hình trên bộ, trên biển, trên không; Kịp thời tham mưu, đề xuất, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ… Đồng thời, tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng theo kế hoạch; công tác quản lý các công trình quốc phòng, quản lý đất quốc phòng; hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân; huấn luyện chiến sĩ mới năm 2019.

 

Tin Ban Chỉ huy Quân sự ĐHĐN