Thực hiện Kế hoạch số 232-KH/ĐU ngày 14/5/2012 V/v thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Công văn số 259-CV/ĐU ngày 05/6/2012 của BTV Đảng ủy Đại học Đà Nẵng V/v triển khai các nội dung thực hiện NQTW4 (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay”; Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện NQ TW4, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng theo tinh thần của NQTW4. Hội nghị diễn ra trong 02 ngày: từ ngày 19/9 đến 20/9/2012.

Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Đại học Đà Nẵng đã chủ trì Hội nghị. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Võ Công Trí, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành ủy. Các đồng chí trong Tổ công tác của Thành ủy gồm đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Văn phòng Thành ủy đến dự và theo dõi Hội nghị.

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Đại học Đà Nẵng nêu rõ mục đích, yêu cầu, phương châm, phương pháp, nội dung kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của đợt sinh hoạt chính trị này và nhấn mạnh:

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, quan trọng của tập thể Ban thường vụ Đảng ủy ĐHĐN, do đó  việc tổ chức kiểm điểm phải chu đáo, chặt chẽ, khoa học; tiến hành nghiêm túc, thận trọng, đảm bảo kết quả thực chất, không hình thức, qua loa, chiếu lệ; tránh tình trạng xuê xoa, nể nang cũng như lợi dụng kiểm điểm để nói xấu, thổi phồng khuyết điểm, hạ uy tín đồng chí mình với động cơ không trong sáng. Mục đích của đợt sinh hoạt chính trị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình lần này của tập thể và cá nhân Ban thường vụ Đảng ủy ĐHĐN, nhằm làm rõ những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thời gian qua, nhất là những vấn đề trọng tâm, cấp bách mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã nêu; qua kiểm điểm nhằm phát huy ưu điểm, đồng thời tự thấy rõ những mặt còn hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân Ban thường vụ Đảng ủy ĐHĐN, để từ đó đề ra giải pháp khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tập thể Ban thường vụ, vai trò trách nhiệm cá nhân trong tập thể Ban thường vụ Đảng ủy ĐHĐN trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại ĐHĐN và các trường thành viên; tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Công Trí yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng: Tập trung bám sát 03 vấn đề cấp bách đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 4; phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan, toàn diện, không nể nang, né tránh, thẳng thắn và chân thành, trên tinh thần xây dựng; nghiêm túc tiếp thu những nội dung ý kiến đóng góp của tổ chức Đảng, cá nhân để tự phê bình và phê bình. Tập trung làm rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân; việc thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm; việc thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đề ra các giải pháp phải đảm bảo đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, khả thi, kết hợp “chống và xây”, nói đi đôi với làm, đảm bảo đoàn kết thống nhất, giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng.

Để chuẩn bị Hội nghị, Ban Thường vụ Đại học Đà Nẵng đã tập trung chỉ đạo triển khai tổ chức lấy ý kiến tham gia đóng góp của các Đảng ủy, Chi ủy cơ sở, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng, các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng và Ban Thường vụ Công đoàn, Đoàn Thành niên, Hội Cựu chiến binh Đại học Đà Nẵng; lấy ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo của Đại học Đà Nẵng qua các thời kỳ (các đồng chí nguyên là đảng ủy viên Đảng ủy Đại học Đà Nẵng, nguyên là Giám đốc Đại học Đà Nẵng, nguyên là Hiệu trưởng các Trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng nay đã nghỉ hưu hiện đang sinh hoạt Đảng tại TP Đà Nẵng hoặc đã nghỉ công tác quản lý và đang sinh hoạt chuyên môn tại các Khoa của các Trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng); Bộ phận Thường trực của Đảng ủy Đại học Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đã tổng hợp toàn bộ ý kiến đóng góp trình Ban thường vụ Đảng ủy, tập thể Ban thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng đã nghiêm túc, thành khẩn tiếp thu đầy đủ những ý kiến góp ý đúng đắn, xác đáng đó và bổ sung hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo tự kiểm điểm của Ban thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng.

Tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Đà Nẵng Trương Bá Thanh, đã trình bày Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 và Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng. Sau phần thảo luận góp ý, bổ sung cho báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Thường vụ, bắt đầu từ buổi chiều ngày 19/9 và cả ngày 20/9/2012, lần lượt 07 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng đã trình bày báo cáo tự kiểm điểm của cá nhân và Hội nghị đã thảo luận sôi nổi đóng góp ý kiến cho từng đồng chí.

Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) tập trung vào 3 vấn đề cấp bách nêu trong Nghị quyết, đã phân tích làm rõ những ưu điểm đã đạt được, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế và biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Mặt khác, báo cáo khẳng định, những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng luôn luôn xác định và coi trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, về tổ chức, về xây dựng đội ngũ cán bộ... là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đại học Đà Nẵng trong tình hình mới.

Thay mặt Tổ công tác của Ban Chỉ đạo Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và các ban đảng Thành ủy dự Hội nghị, đồng chí Võ Công Trí, ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã khẳng định: Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ thị, kế hoạch của Thành ủy, hướng dẫn của các ban đảng Thành ủy; công tác chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc, đảm bảo đúng nguyên tắc và kế hoạch đã đề ra; nội dung kiểm điểm bám sát 03 văn đề cấp bách nêu trong Nghị quyết TW4, bám sát thực tiễn của đơn vị, bám sát vào thẩm quyền và trách nhiệm của tập thể, cá nhân Ban thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng và các ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với tập thể, các nhân Ban thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng; người đứng đầu gương mẫu trong kiểm điểm, nghiêm túc trong chỉ đạo, chủ trì hội nghị; các thành viên trong Ban Thường vụ có mặt đông đủ và đều có ý kiến phát biểu góp ý tham gia đối với tập thể và cá nhân, thể hiện tinh thần trách nhiệm và tính xây dựng.Qua kiểm điểm, tập thể và cá nhân ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy đã tiếp thu đầy đủ tất cả ý kiến góp ý của hội nghị để rút kinh nghiệm và bổ sung kế hoạch hoạt động của mình với thái độ cởi mở, chân thành, đặc biệt qua kiểm điểm đã không nảy sinh những vấn đề cần phải chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy giải quyết.   

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Trần Văn Nam, Bí thư Đảng ủy Đại học Đà Nẵng nhấn mạnh những nhiệm vụ cấp bách cần thực hiện nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Theo đó, Đảng ủy Đại học Đà Nẵng tập trung chỉ đạo khắc phục ngay những vấn đề còn bất cập trong công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng cho CBVC, HSSV; về tổ chức cán bộ: xây dựng và thực hiện quy trình thống nhất về quản lý cán bộ; công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ; kiện toàn, nâng cao chất lượng và chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng, công tác chính trị tư tưởng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên... Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế của đơn vị cho phù hợp, tăng cường tính công khai minh bạch và phân cấp quản lý để nâng cao chất lượng các mặt công tác của Đại học Đà Nẵng.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng tập trung hoàn thiện các báo cáo trình Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHĐN và báo cáo kết quả kiểm điểm cho Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng; thông báo kết quả và ý kiến tiếp thu, giải trình đến các tập thể và cá nhân đã góp ý kiến cho tập thể và cá nhân ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng; Xây dựng Kế hoạch, hướng dẫn, phân công dự kiểm điểm đối với các Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở, Chi ủy cơ sở, Ban Giám hiệu các trường, BTV các tổ chức Đoàn thể, Ban, đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng.

Xem bản tin pdf tại đây.

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
BÀI VIẾT KHÁC
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH