Ngày 25/02/2019, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Dự án xây dựng Đại học (ĐH) Đà Nẵng tại Hòa Quý, Điện Ngọc theo Quyết định số 227/QĐ-TTg. Nhiệm vụ quy hoạch phân khu Dự án xây dựng ĐH Đà Nẵng tỷ lệ 1/2000 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có quy mô khoảng 286,5 ha bao gồm 96,5 ha thuộc phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng và 190 ha thuộc phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.Đây là tiền đề quan trọng để đẩy nhanh Dự án xây dựng ĐH Đà Nẵng xứng tầm một trong ba trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, ngang tầm khu vực và quốc tế.

 

Thủ tướng Chính phủ làm việc với ĐH Đà Nẵng và hai ĐH Quốc gia, chỉ đạo xúc tiến

dự án đầu tư xây dựng ĐH Đà Nẵng xứng tầm một trong ba trung tâm đào tạo,

NCKH có uy tín quốc gia và quốc tế (tháng 12/2017)

 

Theo nhiệm vụ quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt, về tính chất khu vực được quy hoạch xây dựng ĐH Đà Nẵng tại Hòa Quý- Điện Ngọc là khu chức năng đặc thù, trung tâm giáo dục đào tạo (GD&ĐT) và nghiên cứu khoa học (NCKH) đa ngành, đa lĩnh vực cấp quốc gia và quốc tế. 

 

Về quy mô đào tạo và các khu chức năng, tổng quy mô phục vụ đến năm 2035 là 66.000 người gồm 60.000 sinh viên và khoảng 6.000 giảng viên, cán bộ với các chức năng cơ bản gồm: Khu trung tâm (gồm trung tâm điều hành khu ĐH, công trình dịch vụ công cộng và một số tiện ích chung); Khu học tập và các cơ sở nghiên cứu thuộc Đại học Đà Nẵng (dự kiến bố trí cho 11 trường đã được xác định tại Chiến lược phát triển Đại học Đà Nẵng); Khu thể dục thể thao và giáo dục quốc phòng; Khu nghiên cứu - phát triển - ươm tạo; Khu quảng trường, công viên cây xanh; Khu ký túc xá sinh viên gồm nhà ở và các công trình phục vụ sinh hoạt; Khu nhà ở công vụ; Đất giao thông, đầu mối hạ tầng kỹ thuật của toàn khu; Tại các khu chức năng còn bố trí quỹ đất cho giao thông nội bộ, sân bãi của từng dự án; Bố trí quỹ đất thương mại dịch vụ (để huy động vốn đầu tư); Đất dự trữ phát triển và khu vực hiện trạng giữ lại.

Quy hoạch dự án xây dựng ĐH Đà Nẵng và vùng lân cận

 

Về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch nêu rõ: Quy hoạch ĐH Đà Nẵng theo hướng đô thị thông minh, đô thị xanh, sử dụng năng lượng tái tạo phù hợp xu hướng công nghệ 4.0. Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc trên cơ sở lấy sinh viên làm trung tâm, tạo thuận lợi và tiện nghi cho sinh viên; tạo môi trường giáo dục nhân cách, kỹ năng sống cho sinh viên; quản lý vận hành thuận lợi, an toàn. Phân khu chức năng, tổ chức không gian, quy hoạch cơ sở hạ tầng kỹ thuật đảm bảo sự đa dạng, sự hài hoà giữa khu vực đã đầu tư xây dựng và khu vực phát triển mới trong một tổng thể thống nhất, kết nối liên tục bên trong và bên ngoài khu ĐH. Các phương án bố trí khu học tập và cơ sở nghiên cứu theo hướng mở, đảm bảo việc sử dụng cơ sở vật chất một cách hiệu quả và có thể sử dụng chung lẫn nhau giữa các trường. Tổ chức không gian cây xanh, mặt nước và quảng trường tạo hình ảnh đặc trưng cho từng khu vực.

 

Quy hoạch chung dự án xây dựng ĐH Đà Nẵng sẽ được điều chỉnh

theo nhiệm vụ quy hoạch vừa được Thủ tướng phê duyệt

 

Đây là bước tiến mang tính đột phá trong tiến trình triển khai Dự án, thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo và tầm nhìn chiến lược của Thủ tướng Chính phủ, sự hỗ trợ, phối hợp của nhiều Bộ, ngành như: Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT)….. Đồng thời, đó là quyết tâm và nỗ lực cao nhất của ĐH Đà Nẵng và sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam để xúc tiến triển khai đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo lộ trình pháp lý đối với Dự án xây dựng một trung tâm đào tạo, NCKH lớn, xứng tầm quốc gia và quốc tế tại miền Trung – Tây Nguyên. Dựa trên cơ sở Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch, ĐH Đà Nẵng có đủ cơ sở pháp lý, chuyên môn quan trọng để triển khai điều chỉnh Quy hoạch chung và xây dựng đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (phân chia và xác định chức năng sử dụng đất và mạng lưới công trình hạ tầng nhằm cụ thể hóa nội dung của Quy hoạch chung).

 

Trước đó, ĐH Đà Nẵng đã hoàn thành một khối lượng nhiệm vụ công việc đáng kể, tạo nền tảng, tiền đề vững chắc trong lộ trình triển khai Dự án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng như: Đã ban hành “Chiến lược phát triển ĐH Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn 2035” (ngày 17/4/2018); Đã trình Bộ GD&ĐT để báo cáo Thủ tướng  (Công văn số 5633/BGDĐT-GDĐH ngày 11/12/2018) đồng thời gửi 06 Bộ, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam lấy ý kiến góp ý “Đề án phát triển tổng thể ĐH Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn năm 2035” để hoàn thiện trình Thủ tướng phê duyệt; Đã trình Đề án thành lập Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt-Hàn để Bộ GD&ĐT thẩm định, trình Thủ tướng phê duyệt.

 

ĐH Đà Nẵng, ĐH vùng, đa ngành, đa lĩnh vực trọng điểm quốc gia được quy hoạch

và đầu tư dự án xây dựng để phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh,

đô thị xanh, sử dụng năng lượng tái tạo phù hợp xu hướng công nghệ 4.0.

 

Đối với nguồn vốn đầu tư cho dự án xây dựng ĐH Đà Nẵng tại Hòa Quý, Điện Ngọc, ngày 31/01/2019, Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt ý kiến của Thủ tướng (Công văn số 986/VPCP-KTTH) bổ sung vốn đầu tư công trung hạn (từ nguồn vốn dự phòng đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020) để thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, đồng thời xây dựng các công trình cấp thiết về dự án; bố trí vốn cho các địa phương của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng để đầu tư xây dựng các khu tái định cư, phục vụ giải tỏa, di dời toàn bộ các hộ dân thuộc quy hoạch dự án (giai đoạn 2018-2020).

 

Thủ tướng cũng đã chỉ đạo (tại Công văn số 969/VPCP-QHQT ngày 31/01/2019) các Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư và địa phương có liên quan trình Thủ tướng xem xét, quyết định đề xuất vay vốn ODA (của các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng thế giới) cho các dự án xây dựng của ba ĐH (ĐH Đà Nẵng, ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh), trong đó sẽ dành nguồn vốn ODA để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết đối với dự án xây dựng ĐH Đà Nẵng.

 

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng làm việc với lãnh đạo ĐH Đà Nẵng

về dự án xây dựng ĐH Đà Nẵng tại Hòa Quý- Điện Ngọc (tháng 6/2018)

 

UBND Thành phố Đà Nẵng cũng đã thống nhất chủ trương triển khai thực hiện và phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư cho Dự án đối với 71,05 ha chưa được giải phóng mặt bằng. UBND Tỉnh Quảng Nam đã thống nhất giữ nguyên ranh giới quy hoạch xây dựng Dự án toàn bộ diện tích 190 ha trong phạm vi quy hoạch được phê duyệt thuộc tỉnh Quảng Nam, trong đó giữ lại khoảng 30ha (gồm 24,5ha khu vực dân cư có mật độ tập trung cao và 5,5ha khu vực mồ mả, tiền hiền, tộc họ), đồng thời bố trí bù khoảng 30ha phục vụ cho sự phát triển lâu dài của ĐH Đà Nẵng; ưu tiên bố trí đủ đất tái định cư khoảng 40ha tại khu dân cư đô thị hành chính mới Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, dự kiến sẽ hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng diện tích khoảng 40ha trong giai đoạn 2018-2020.

 

Nhiệm vụ quy hoạch là các yêu cầu về nội dung nghiên cứu và tổ chức thực hiện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở để lập đồ án quy hoạch vùng, đô thị hay khu chức năng đặc thù.  Theo Luật Xây dựng năm 2014 (điều 34) quy định thẩm quyền  phải được Thủ tướng phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch  xây dựng đối với vùng liên tỉnh, vùng tỉnh, vùng chức năng đặc thù, vùng dọc tuyến đường cao tốc, hành lang kinh tế liên tỉnh; quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu du lịch, khu sinh thái, khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa, cách mạng, khu nghiên cứu, đào tạo, khu thể dục thể thao, khu chức năng đặc thù khác cấp quốc gia.

 

Xem thêm tin trên các báo:

Báo Chính phủ

Báo Giáo dục và Thời đại

Báo Dân Trí

Báo Đà Nẵng

Báo Xây dựng

Báo Lao động

Tin Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
BÀI VIẾT KHÁC
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH