Thông tin về Chương trình tài trợ các nhà nghiên cứu trẻ xây dựng nghiên cứu môi trường toàn cầu năm học 2019-2020 của Đại học Kyoto, Nhật Bản

15/04/2019

Khoa Sau Đại học Nghiên cứu Môi trường Toàn cầu (GSGES), Đại học Kyoto (KU), Nhật Bản giới thiệu thông tin về Chương trình tài trợ các nhà nghiên cứu trẻ xây dựng nghiên cứu môi trường toàn cầunăm học 2019-2020:

 

Chúng tôi kêu gọi các đề án nghiên cứu liên quan đến môi trường từ các nhà nghiên cứu trẻ của các trường đối tác nước ngoài. Chúng tôi mong muốn sẽ nhận được nhiều đề tài nghiên cứu liên quan đến môi trường và những nghiên cứu chung giữa Đại học Kyoto với các trường đối tác.

 


Điều kiện tham gia:

- Cá nhân từ 40 tuổi trở xuống, tính đến ngày 01/4/2019 (đối với Chủ nhiệm đề tài)

- Giảng viên, cán bộ nghiên cứu cơ hữu thuộc các trường đối tác sau đây:

Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng

Đại học Huế

Đại học Bách khoa Hà Nội

Đại học Los Banos, Philippines

Đại học Nông Nghiệp Hoàng Gia, Campuchia

Đại học Champasak

 

Tiêu chí lựa chọn:

- Khả năng nghiên cứu

- Nội dung đề tài nghiên cứu

- Sự tham gia tư vấn của Giáo sư Đại học Kyoto

- Những nghiên cứu chung giữa trường đại học của ứng viên, Đại học Kyoto, các trường đại học khác đã liệt kê ở trên và/hoặc các trường đại học đối tác sau:

 Đại học Mahidol

 Đại học Nông nghiệp Bogor

 Đại học Malaya

 

Nếu nghiên cứu của ứng viên không có sự tham gia của một hoặc nhiều nhà nghiên cứu của các đối tác trên, sẽ bị hạn chế khi được xét duyệt.

- Khả năng đóng góp xây dựng nghiên cứu môi trường toàn cầu

- Kết quả đề tài nghiên cứu của ứng viên đã tham gia chương trình này trong những năm trước đây (nếu có)

Nếu thành quả đề tài nghiên cứu của ứng viên có sự tham gia của các nhà nghiên cứu KU, sẽ được ưu tiên trong quá trình xét chọn.

 

  

 

Kinh phí:

- Tổng kinh phí tối đa: 30,000 USD

- Kinh phí tối đa cho mỗi đề tài ngoài đề tài nghiên cứu chung: 4,000 USD

- Kinh phí tối đa cho mỗi đề tài nghiên cứu chung: 6,000 USD

- Mỗi ứng viên có thể nộp một đề tài với tư cách là Chủ nhiệm đề tài. 

 

Nếu được chọn, mỗi ứng viên cần thực hiện:

- Thực hiện nghiên cứu môi trường, liên hệ với người đồng nghiên cứu của Đại học Kyoto

- Nộp báo cáo cuối cùng

- Tham gia bài giảng/hội thảo/hội nghị/hội nghị chuyên đề do GSGES tổ chức.

 

Hiện tại, Hội thảo quốc tế GSGES dự kiến sẽ được tổ chức vào thời gian 22/10 – 24/10 tại Kyoto, Japan.

 

Nếu được chọn, mỗi ứng viên cần thực hiện:

- Xuất bản ít nhất 1 bài báo/tập san/báo cáo, trong đó bao gồm tên của người đồng nghiên cứu của Đại học Kyoto với tư cách là đồng tác giả

- Phát triển nghiên cứu hợp tác giữa Đại học Kyoto và các trường đối tác. Nếu ứng viên thực hiện thành công, đạt kết quả phát triển tốt đẹp, chúng tôi có thể hỗ trợ nghiên cứu của ứng viên cho năm tài chính tiếp theo.

 

Thủ tục hỗ trợ nghiên cứu:

Nếu được chọn, chúng tôi sẽ hỗ trợ những chi phí nghiên cứu cần thiết, chủ yếu là chi phí tiêu dùng. Ứng viên phải thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

- Kinh phí được duyệt sẽ được thông báo nếu đề xuất nghiên cứu của ứng viên được chọn. Về cơ bản, mỗi nhà nghiên cứu sẽ không được nhận kinh phí bằng tiền mặt mà sẽ bằng hàng hóa và/hoặc dịch vụ tương đương với số tiền này theo những điều khoản quy định của Đại học Kyoto

Lưu ý: Chi phí mỗi hạng mục không được vượt quá 100,000 JPY (tương đương 890 USD)

- Kế hoạch kinh phí sẽ do văn phòng GSGES phê duyệt trước khi giải ngân

- Kinh phí phải được giải ngân trước ngày 15/01/2020

Phương thức nộp kế hoạch tài trợ nghiên cứu:Các ứng viên gửi hồ sơ theo địa chỉ email: saizen@kais.kyoto-u.ac.jp (PGS. Izuru Saizen, trường ĐH Kyoto)

 

Hạn cuối nộp hồ sơ: 07/5/2019

Toàn bộ hồ sơ cần được viết bằng tiếng Anh bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (MS word) bao gồm “ngày sinh”, “bằng cấp”, “giới”

- Đề xuất nghiên cứu (MS word, sử dụng mẫu gửi kèm)

- Minh chứng thỏa thuận của ít nhất một cán bộ của Đại học Kyoto tham gia vào nghiên cứu của ứng viên. Không cần văn bản chính thức, chỉ cần nội dung liên lạc bằng email về việc nộp đề xuất nghiên cứu.

 

Mốc thời gian quan trọng:

- Nộp hồ sơ                                              : 07/5/2019

- Thông báo kết quả lựa chọn ban đầu    : 15/5/2019

- Trình bày đề án nghiên cứu, phỏng vấn: 20-24/5/2019 (15ph trình bày qua VCS)

- Thông báo kết quả lựa chọn                  : 30/5/2019

- Nộp kế hoạch kinh phí đã được duyệt   : 06/6/2019

- Hoàn thành thực hiện kinh phí              : 15/01/2020

- Nộp báo cáo hoàn chỉnh                        : Trước ngày 15/3/2020

 

Đầu mối liên hệ:

PGS. Izuru Saizen – Khoa Sau đại học Nghiên cứu Môi trường Toàn cầu, Đại học Kyoto; Email: saizen@kais.kyoto-u.ac.jp;Tel: +81-75-753-6369, FAX: +81-75-753-6369

Chúng tôi rất mong nhận được sự tham gia tích cực từ các ứng viên.

Mẫu đơn đăng ký được đính kèm tại đây.

Tin Ban Hợp tác Quốc tế ĐHĐN