Viện Quản lí Phát triển Quốc gia (NIDA), Thái Lan được thành lập vào ngày 01 tháng 4 năm 1966. Viện đã khởi xướng hơn 50 biên bản ghi nhớ với các trường đại học quốc tế. NIDA đào tạo được 49,273 sinh viên tốt nghiệp chất lượng cao từ hơn 50 quốc gia để trở thành nhà lãnh đạo của sự thay đổi và phát triển trong cộng đồng toàn cầu. NIDA có 7 Khoa khác nhau với 13 chương trình sau đại học như Quản trị Cộng đồng và Quản trị Kinh doanh...

Trong năm học 2012-2013, Viện sẽ cấp tổng cộng 33 suất học bổng sau đại học cho sinh viên các nước.

Để biết thêm thông tin về học bổng, xin xem chi tiết trên website www.nida.ac.thhoặc liên hệ ông Phanu Boonma, Phòng Hợp tác Quốc tế, số điện thoại (66)2 727 3322, số fax (66)2 732 4268, hoặc email nida_oia@yahoo.com.

Download PDF

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH