Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

 

Thực hiện Công văn số 73/HĐGSNN ngày 10/4/2019 của Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc thông báo về lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư/Phó Giáo sư năm 2019,

 

Hội đồng khoa học và đào tạo (HĐ KH&ĐT) Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức lấy ý kiến đề cử các thành viên Hội đồng giáo sư cơ sở (HĐGSCS) ĐHĐN năm 2019.

 

Dựa vào các ý kiến đề cử, HĐ KH&ĐT ĐHĐN xin thông báo danh sách đề cử thành viên tham gia HĐGSCS ĐHĐN năm 2019 như trong bảng sau.

 

STT

Họ và Tên

Học hàm, học vị

Đơn vị

1

Bùi Văn Ga

GS.TSKH

Đại học Đà Nẵng

2

Lê Kim Hùng

GS.TS

Trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN

3

Nguyễn Thế Hùng

GS.TS

Trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN

4

Trần Văn Nam

GS.TS

Trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN

5

Nguyễn Đăng Quốc Chấn

PGS.TS

Đại học Đà Nẵng

6

Trương Hoài Chính

PGS.TS

Trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN

7

Ngô Văn Dưỡng

PGS.TS

Đại học Đà Nẵng

8

Nguyễn Lê Hùng

PGS.TS

Đại học Đà Nẵng

9

Nguyễn Đình Lâm

PGS.TS

Trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN

10

Võ Văn Minh

PGS.TS

Trường ĐH Sư phạm - ĐHĐN

11

Trần Văn Quang

PGS.TS

Trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN

12

Phan Cao Thọ

PGS.TS

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN

13

Đoàn Quang Vinh

PGS.TS

Trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN

 

Hội đồng KH&ĐT ĐHĐN

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH