Theo Quyết định số 207/QĐ-BGDĐT ngày 16/01/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tuyển sinh và tổ chức đào tạo tiến sĩ năm 2012 theo Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2012 (Đề án 911), Đại học Đà Nẵng yêu cầu các Trường thành viên và Đơn vị trực thuộc thực hiện các công việc sau:

1. Triển khai tinh thần của Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020” đến toàn thể cán bộ, giảng viên (nội dung Đề án được đăng tải tại địa chỉ: www.udn.vn).

2. Cho giảng viên đăng ký kế hoạch đi đào tạo tiến sĩ trong những năm tới vào Phụ lục 1 giai đoạn 2013-2015 và phụ lục 2 giai đoạn 2016-2020.

3. Công văn của các Trường, Đơn vị trực thuộc kèm theo số liệu đăng ký theo các giai đoạn gửi về Ban Tổ chức Cán bộ Đại học Đà Nẵng trước ngày 24/10/2012 để kịp thời báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bản điện tử cần soạn thảo trên Excel, cỡ chữ 12, font chữ Times New Roman và gửi qua địa chỉ email: khanhdhnn@gmail.com.

Đề nghị Hiệu trưởng các Trường và Thủ trưởng các Đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện và báo cáo về ĐHĐN đúng thời hạn như trên.

Xem file Công văn tại đây.

Tải tài liệu kèm theo tại đây.

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH