Đại học Đà Nẵng thông báo về lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 của Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Đà Nẵng

07/06/2019

Đại học Đà Nẵng thông báo về lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019 của Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Đà Nẵng như tập tin đính kèm.

 

Xem tại đây