Sáng ngày 07/6/2019, Hội đồng Đảm bảo chất lượng (ĐBCL) Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) họp Phiên thứ VI năm 2019. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Phiên họp. Tham dự Phiên họp còn có Ban Giám đốc ĐHĐN, GS.TSKH. Bùi Văn Ga - nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên Giám đốc ĐHĐN, GS.TS. Trần Văn Nam - nguyên Giám đốc ĐHĐN, GS.TS. Lê Kim Hùng - nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN và đông đủ các thành viên của Hội đồng.

 

Toàn cảnh Phiên họp thứ VI Hội đồng ĐBCL ĐHĐN

 

Phát biểu tại Phiên họp, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng nêu rõ mục đích của Phiên họp lần này nhằm rà soát, đánh giá khách quan, khoa học những kết quả đạt được theo quyết nghị của Hội đồng ĐBCL ĐHĐN từ Phiên họp thứ V đến nay, đề nghị các thành viên của Hội đồng xem xét, thảo luận những nội dung trọng tâm chiến lược về hoạt động ĐBCL và kiểm định giáo dục nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng và uy tín quốc tế của ĐHĐN. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ đề nghị các thành viên Hội đồng phát huy trí tuệ, đề xuất những giải pháp đột phá cho mảng công tác ĐBCL rất quan trọng và có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển bền vững của ĐHĐN.

 

Tại Phiên họp, PGS.TS. Đinh Thành Việt - Trưởng ban Ban ĐBCL giáo dục ĐHĐN đã báo cáo những kết quả nổi bật về công tác ĐBCL, kiểm định giáo dục (KĐGD) và xếp hạng đại học trong thời gian qua, đề xuất một số định hướng, nhóm giải pháp trọng tâm tham mưu để Hội đồng xem xét, thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai trong thời gian đến. Về kiểm định chất lượng cơ sở đào tạo (CSĐT) đến nay đã có 4/5 trường ĐH thành viên kiểm định đạt chất lượng giáo dục quốc gia (đến năm 2021-2022), Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN đã kiểm định đạt chất lượng giáo dục Châu Âu (theo tiêu chuẩn HCERES đến năm 2022).

 

PGS.TS. Đinh Thành Việt - Trưởng ban Ban ĐBCL báo cáo trước Hội đồng

 

Về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT) có tổng cộng 16 CTĐT đã kiểm định quốc tế trong đó có 03 CTĐT (chất lượng cao Việt-Pháp PFIEV) đạt chuẩn Châu Âu (CTI-ENAEE đến năm 20220, 12 CTĐT đạt chuẩn Đông Nam Á (AUN-QA đến năm 2020,2022 và 2023). Số lượng các CTĐT đã kiểm định quốc tế của ĐHĐN hiện đứng thứ 3 của Việt Nam (chỉ sau 02 ĐH Quốc gia), hoàn thành sớm chỉ tiêu giai đoạn 2015-2020: “Có ít nhất 15 CTĐT được kiểm định chất lượng đạt chuẩn quốc tế”.

 

Định hướng trong thời gian đến, Trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN sẽ phấn đấu là trường thành viên đầu tiên kiểm định CSĐT theo chuẩn AUN-QA (dự kiến năm học 2021-2022), một số trường thành viên khác sẽ tiếp tục kiểm định theo chuẩn quốc gia (theo Thông tư 12/2017) và quốc tế (AUN-QA); 06 CTĐT sẽ kiểm định AUN-QA (04 CTĐT năm 2019, 02 CTĐT năm 2020) nâng tổng số CTĐT kiểm định đạt chuẩn quốc tế lên 22 CTĐT, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 50% CTĐT được đánh giá nội bộ giai đoạn 2015-2020 (theo Nghị quyết ĐH Đảng bộ ĐHĐN lần thứ V). Về xếp hạng ĐH, ĐHĐN tiếp tục có thứ hạng cao trong một số bảng xếp hạng ĐH như: Top 3 Bảng xếp hạng UniRank - 2019 (của Tổ chức 4icu), Top 8 Bảng xếp hạng Webometrics 2019, Top 491-500 Bảng xếp hạng QS-Asia năm 2019...Bên cạnh đó, ĐHĐN cần tập trung cải thiện mạnh mẽ hơn nữa để hoàn thiện, khắc phục những mặt còn hạn chế theo kết quả đánh giá kiểm định nhằm nâng cao thứ hạng theo các bảng xếp hạng ĐH uy tín.

 

GS.TSKH. Bùi Văn Ga (bên phải), GS.TS. Trần Văn Nam phát biểu tại Phiên họp

 

Các thành viên của Hội đồng đã tích cực thảo luận phân tích làm rõ bối cảnh, thách thức, khó khăn, thuận lợi đối với công tác ĐBCL, kiểm định giáo dục và xếp hạng ĐH; thảo luận nhiều ý kiến đề xuất định hướng các nhóm giải pháp toàn diện, đồng bộ để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động ĐBCL, thống nhất nhận thức và hành động để thực sự lan tỏa “văn hóa chất lượng” trong mỗi cán bộ, giảng viên, sinh viên của ĐHĐN theo quy trình “PDCA (Plan-Do-Act-Check) như: (1) Tiếp tục đầu tư, phát triển, hoàn thiện các điều kiện ĐBCL theo các tiêu chí kiểm định quốc gia (Thông tư 12/2017 đối với CSĐT, Thông tư 04/2016 đối với CTĐT), tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế (AUN-QA, CTI, ABET...); (2) Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học, quản lý, thu hút chuyên gia giỏi trong nước, quốc tế đến giảng dạy, nghiên cứu tại ĐHĐN; (3) Đổi mới tuyển sinh, thu hút học sinh giỏi, lưu học sinh nước ngoài; (4) Đổi mới phương pháp giảng dạy, phát triển nhiều CTĐT tiên tiến, chất lượng cao, liên kết đào tạo quốc tế, gắn kết đào tạo với việc làm/khởi nghiệp, nhà trường và doanh nghiệp trong hoạt động đổi mới sáng tạo trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0; (5) Khai thác hiệu quả “Quỹ Phát triển khoa học công nghệ”, nâng cấp Tạp chí khoa học công nghệ ĐHĐN, đổi mới chính sách giao khoán, nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học gắn với công bố quốc tế và ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn; (6) Đẩy mạnh triển khai các thỏa thuận hợp tác quốc tế (MOU, MOA) đã ký kết với các đối tác; (7) Huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị thí nghiệm, thực hành đồng bộ, hiện đại...

   

Các thành viên Hội đồng phát biểu tại Phiên họp

 

Phát biểu kết luận Phiên họp, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng ĐBCL ĐHĐN ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác ĐBCL, kiểm định giáo dục và xếp hạng ĐH trong thời gian là rất quan trọng, đáng khích lệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế với nhiều khó khăn, thách thức khi các nguồn lực còn nhiều hạn chế, bất cập. Giám đốc ĐHĐN đề nghị Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ĐH thành viên, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, ban ĐBCL và các ban chức năng tiếp thu ý kiến của Hội đồng; rà soát, tham mưu ban hành các chính sách, kế hoạch triển khai hành động quyết liệt để đạt được các mục tiêu đề ra. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ nhấn mạnh cần chú trọng “hài hòa” giữa cả hai mảng công tác ĐBCL và kiểm định giáo dục, coi nâng cao chất lượng (trọng tâm là đào tạo và khoa học công nghệ) và uy tín quốc tế là yếu tố có tính “sống còn” trong tiến trình hội nhập giáo dục ĐH khu vực và thế giới. Đặc biệt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, các tỉnh, thành và cả nước đang tập trung xây dựng dự thảo các Nghị quyết, chính sách phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các cơ sở giáo dục ĐH thành viên, đơn vị trực thuộc cần phát huy khơi dậy, tiềm năng trí tuệ, công sức của các nhà khoa học, cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên tích cực tham gia góp ý, phản biện khoa học để khẳng định vai trò, vị trí ĐH vùng và các trường thành viên như Luật Giáo dục ĐH sửa đổi đã nêu rõ: ”ĐH vùng thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng của đất nước”.

 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng kết luận Phiên họp

 

Trong thời gian đến, ĐHĐN sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đào tạo (ĐH, sau ĐH) và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế, tăng mạnh công bố quốc tế đồng thời tích cực tham gia giải quyết các vấn đề cấp thiết của thực tiễn, đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước, trước hết là thành phố Đà Nẵng (thực hiện theo Nghị quyết số 43) và các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; Tăng cường khối đoàn kết, thống nhất trong toàn ĐHĐN, sắp xếp hoàn thiện hệ thống, tinh gọn bộ máy gắn với đổi mới áp dụng phương thức quản trị ĐH tiên tiến; Huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng ĐHĐN tại Hòa Quý - Điện Ngọc... Nhân dịp này, Giám đốc ĐHĐN cũng thông tin và đề nghị Trường ĐH Sư phạm - ĐHĐN nỗ lực với quyết tâm cao nhất cùng với sự ủng hộ, hỗ trợ của các trường, đơn vị thành viên phấn đấu vào top 03 trường ĐH Sư phạm trọng điểm quốc gia theo định hướng quy hoạch mạng lưới các trường ĐH Sư phạm trong cả nước./.

Tin Trung tâm TTHL và Truyền thông ĐHĐN

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
BÀI VIẾT KHÁC
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH