STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Chuyên ngành

Hồ sơ

1

Nguyễn Đình Sơn

Nam

1981

Kỹ thuật công nghiệp

Tập I

Tập II

2

Nguyễn Tấn Hưng

Nam

1980

Điện tử - Viễn thông

Tập I

Tập II

3

Võ Ngọc Dương

Nam

1985

Thủy lợi

Tập I

Tập II

Sách

4

Nguyễn Văn Hướng

Nam

1978

Thủy lợi

Tập I

Tập II

5

Lê Phước Cường

Nam

1985

Hoá học Môi trường

Tập I

Tập II

6

Lê Thị Xuân Thuỳ

Nữ

1981

Hoá môi trường

Tập I

Tập II

7

Lê Đình Dương

Nam

1981

Kỹ thuật điện

Tập I

Tập II

8

Dương Minh Quân

Nam

1984

Kỹ thuật điện

Tập I

Tập IIA

Tập IIB

9

Nguyễn Anh Tuấn

Nam

1978

Kiến trúc

Tập I

Tập IIA

Tập IIB

10

Lê Minh Sơn

Nam

1979

Kiến trúc

Tập I

Tập II

11

Nguyễn Lan

Nam

1971

XD Công trình Giao thông

Tập I

Tập II

12

Phạm Anh Đức

Nam

1976

Kỹ thuật xây dựng

Tập I

Tập II

 

Tổng số danh sách này có 12 ứng viên nộp hồ sơ xét Phó Giáo sư

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH