Đại học Đà Nẵng phát hành Bản tin định kỳ - Newsletter No.4 UD-2019

23/12/2019

Nhằm tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả thông tin truyền thông về giáo dục và đào tạo, quảng bá “học hiệu” và gắn kết phục vụ cộng đồng, Đại học Đà Nẵng trân trọng giới thiệu Bản tin định kỳ - Newsletter No.4 UD-2019.

 

Xem Bản tin tại đây.

Tin Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN