Thông báo Chương trình tài trợ nghiên cứu của Quỹ Nghiên cứu thách thức toàn cầu (GCRF) của Vương quốc Anh

24/12/2019

Qũy Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo của Vương quốc Anh (UKRI) thông báo mời tham gia đề xuất dự án nghiên cứu hợp tác, liên ngành, quốc tế nhằm tìm hiểu các rủi ro do ô nhiễm nhựa gây ra ở các nước thu nhập thấp và trung bình; đề ra các phương án can thiệp, chính sách và quy định nhằm giảm thiểu những rủi ro này.

 

Chương trình được tài trợ bởi Quỹ Nghiên cứu thách thức toàn cầu (GCRF) với mức tài trợ tối đa 3,5 triệu bảng Anh cho mỗi dự án.

Dự kiến ​​các dự án sẽ bắt đầu được triển khai từ tháng 7/2020 và có thời gian tối đa là 04 năm.

Đề xuất gửi theo mẫu đăng ký trực tuyến trước ngày 20/01/2020.

 

Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết và cách đăng ký tại link sau: https://nerc.ukri.org/research/funded/programmes/gcrf-plastic/news/ao-reducing-impact-of-plastic-waste/

 

Xem thông tin cụ thể tại đây.

Tin Ban Hợp tác Quốc tế - ĐHĐN