Đại học Đà Nẵng đăng cai điểm cầu Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 99/2019/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục đại học sửa đổi

07/01/2020

Sáng ngày 06/01, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (sau đây gọi tắt là Luật GDĐH sửa đổi). Hội nghị được tổ chức tại 06 điểm cầu trong toàn quốc, trong đó ĐHĐN đăng cai điểm cầu tại thành phố Đà Nẵng. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc ĐH Quốc gia TP. HCM Huỳnh Thành Đạt chủ trì tại đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) chủ trì tại đầu cầu Đà Nẵng...

 

Toàn cảnh Hội nghị tại đầu cầu ĐHĐN

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ khẳng định Luật GDĐH sửa đổi số 34/2018/QH14 được Quốc hội ban hành (ngày 19/11/2018 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019) đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng thúc đẩy thực hiện tự chủ ĐH, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để nâng cao chất lượng giáo dục ĐH. Ngày 30/12/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật GDĐH sửa đổi. Hội nghị lần này sẽ quán triệt, thống nhất nhận thức và hành động để triển khai thực hiện Luật nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục ĐH, thực hiện hội nhập quốc tế và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho đất nước.

 

Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu chỉ đạo

 

Bộ trưởng đã đánh giá trong bối cảnh nguồn lực đầu tư còn hạn chế nhưng giáo dục ĐH Việt Nam thời gian qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng đáng ghi nhận: Giáo dục ĐH Việt Nam tăng 12 bậc so với năm 2018 (xếp thứ 68/196 nước và vùng lãnh thổ); Một số trường ĐH Việt Nam đã có bước tiến rõ nét trên các bảng xếp hạng uy tín khu vực và thế giới (ĐHĐN lần thứ 03 liên tiếp nằm trong top 500 ĐH tốt nhất Châu Á theo QS-Asia, năm 2019 tăng hạng trong top 401-450 theo QS-Asia 2020, top 03/67 trường ĐH Việt Nam trên bảng xếp hạng Unirank 2019). Bên cạnh đó, việc thực hiện tự chủ ĐH cũng đặt ra một số vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện, tiến tới để giáo dục ĐH nâng cao về chất lượng, bình đẳng trong cạnh tranh và hội nhập quốc tế hiệu quả. Bộ trưởng lưu ý một số nội dung quan trọng cần thống nhất nhận thức để triển khai thực hiện Luật 34 và Nghị định 99 như: Hệ thống cơ sở giáo dục ĐH; Cơ cấu tổ chức trường ĐH, Hội đồng trường; Quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình; Hệ thống văn bản giáo dục ĐH; Tổ chức tuyên truyền, thực hiện Luật 34, Nghị định 99... cần được các cơ sở đào tạo quan tâm thực hiện triệt để, thống nhất phân công trách nhiệm giữa các bên liên quan. Bộ trưởng nhấn mạnh các cơ sở giáo dục ĐH cần quán triệt sâu rộng trong toàn thể cán bộ, giảng viên: “Tự chủ không phải chỉ với cơ sở giáo dục Đại học mà phải “ngấm” đến từng đơn vị, bộ phận, giảng viên.”

 

Giám đốc ĐHĐN chủ trì tại đầu cầu ĐHĐN

 

Tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH báo cáo các nhiệm vụ cần triển khai theo Nghị định 99 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật GDĐH sửa đổi số 34 (gồm 20 điều) trọng tâm vào 05 nhóm vấn đề: Thành lập/Kiện toàn Hội đông trường; Hướng dẫn về hệ thống cơ sở giáo dục ĐH; Quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình; Hệ thống văn bản giáo dục ĐH và tổ chức thực hiện. Các đại biểu đã tích cực thảo luận, thống nhất các nội dung cần quán triệt và tập trung triển khai; trao đổi để làm rõ hơn một số vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc để thực hiện Luật đạt hiệu quả, thống nhất trách nhiệm các bên liên quan. Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị Bộ GD&ĐT và các cơ quan chủ quản của các cơ sở giáo dục ĐH tập trung quản lý Nhà nước, không can dự sâu hành chính vào các trường, cùng với đó là trách nhiệm của các địa phương, các cơ sở giáo dục ĐH và các đơn vị liên quan đều phải cùng “vào cuộc”, trong đó quan trọng nhất là trách nhiệm của các cơ sở giáo dục ĐH. Bộ trưởng tin tưởng, năm 2020 sẽ là năm “bản lề” thực hiện Luật GDĐH sửa đổi và Nghị định 99 để giai đoạn 2021-2025, giáo dục ĐH “sẽ tiếp tục có những đột phá”.

 

Các đại biểu thảo luận tại đầu cầu ĐHĐN

 

Xem thêm tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, Báo Đà Nẵng.

Tin Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN