Nhằm kết nối, chia sẻ và hỗ trợ quý cán bộ, giảng viên, sinh viên của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) và người dùng tin khác tiếp cận, khai thác các nguồn thông tin học liệu và tài liệu khoa học hữu ích trực tuyến, Trung tâm Thông tin - Học liệu và Truyền thông - ĐHĐN trân trọng giới thiệu “Bản tin học liệu định kỳ” (số 2/2019).

 

 

Trong Bản tin này giới thiệu các đường link tài liệu số (báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ…) của các cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học của ĐHĐN do Trung tâm “số hoá” và lưu trữ hệ thống trên Dspace và mạng thư viện Aleph, Primo.

 

Bên cạnh các nguồn thông tin học liệu nội sinh, Bản tin còn liên kết, giới thiệu một số nguồn tài nguyên thông tin truy cập mở (miễn phí) của các tổ chức khoa học, giáo dục và thư viện uy tín trong và ngoài nước nhằm đáp ứng nhu cầu chia sẻ thông tin nghiên cứu và học thuật trong kỷ nguyên số. 

 

Xem Bản tin tại đây.

Tin Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
BÀI VIẾT KHÁC
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH