Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 khiến các trường học phải đóng cửa, mới đây, Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã ban hành hướng dẫn về việc đảm bảo chất lượng giáo dục đối với các học phần theo phương thức đào tạo trực tuyến.

 

Vai trò của giảng viên trong đào tạo trực tuyến được đặc biệt chú trọng như xây dựng kế hoạch giảng dạy trực tuyến, rà soát lại đề cương chi tiết học phần…Đó là chia sẻ của PGS.TS. Đinh Thành Việt - Trưởng ban Ban đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN khi nói về đào tạo trực tuyến trong bối cảnh sinh viên phải nghỉ học vì dịch bệnh Covid-19.

 

 

Đây được xem là sự chủ động, kịp thời trước yêu cầu quản lý, bước đầu tự xây dựng “tiêu chuẩn” đảm bảo chất lượng giáo dục đối với việc triển khai đào tạo trực tuyến và từ xa.Trước mắt để khắc phục khó khăn, gián đoạn học tập của sinh viên trong thời kỳ phòng tránh dịch Covid-19. Đồng thời, sẵn sàng triển khai hình thức đào tạo này và đào tạo hỗn hợp (blended learning) trong thời gian đến trước xu thế đa dạng hóa phương thức đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới giáo dục đào tạo. Theo đó, để công nhận kết quả học tập theo phương thức đào tạo trực tuyến, cơ sở đào tạo phải đảm bảo các hệ thống quản lý học tập, hệ thống quản lý nội dung học tập với đầy đủ công cụ học liệu, hệ thống mô phỏng thí nghiệm, thực hành.

 

 

“Vai trò chủ động, tự giác của người học và sự gắn kết với giảng viên được nhấn mạnh. Theo đó, giảng viên phải thông báo cho người học đề cương chi tiết, kế hoạch giảng dạy (theo phương thức đào tạo trực tuyến); Khuyến khích giảng viên thiết kế học phần phát huy tính chủ động, tích cực, “lấy người học làm trung tâm”; hỗ trợ người học tương tác, thảo luận và phát triển các kỹ năng cần thiết. Điều quan trọng là giảng viên phải triển khai tốt việc đào tạo theo chuẩn đầu ra, hướng tới giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra của học phần cũng như của mỗi buổi học. Các chuẩn đầu ra của mỗi buổi học phải cụ thể, đo lường đánh giá được và góp phần hỗ trợ, giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra của học phần” – PGS.TS. Đinh Thành Việt nhấn mạnh.

 

ĐHĐN cũng giao các cơ sở đào tạo quyết định phương thức kiểm tra đánh giá học phần trực tuyến với yêu cầu các bài thi, kiểm tra/đánh giá phải được thực hiện nhất quán với mô tả trong đề cương chi tiết học phần (theo phương thức đào tạo trực tuyến), qua đó, đảm bảo độ tin cậy, đánh giá được mức độ đạt các chuẩn đầu ra  của người học.

 

Theo Báo Giáo dục Việt Nam

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
BÀI VIẾT KHÁC
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH