Tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF tuyển chọn dự án hỗ trợ sáng kiến của các trường đại học phòng, chống Covid-19

13/04/2020

Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) tuyển chọn dự án hỗ trợ các sáng kiến của các trường đại học góp phần đẩy lùi đại dịch Covid-19 theo thông tin tại đây: https://www.auf.org/nouvelles/actualites/appel-a-projets-international-auf-covid-19/

 

AUF dành ngân sách đặc biệt với tổng kinh phí  500.000€ cho dự án hỗ trợ này.

Các dự án được tuyển chọn bao gồm 02 loại:

 

1. Dự án loại A gồm các dự án có hiệu quả về mặt công nghệ, kinh tế, xã hội ngắn hạn:      

 

Mức A1 : Được hỗ trợ dưới 10.000 €


Mức A2 : Được hỗ trợ từ ​​10.000 euro đến 20.000 €

 

2. Dự án loại B gồm các dự án có tính sáng tạo với quy mô liên khu vực hoặc quốc tế được hỗ trợ 50.000€

 

Hạn cuối nộp hồ sơ: Ngày 03/5/2020 (Chủ nhật)

 

Để gửi dự án tuyển chọn, vui lòng truy cập link: https://formulaires.auf.org/

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập link:

https://www.auf.org/nouvelles/actualites/appel-a-projets-international-auf-covid-19/

 

Bản PDF (tiếng Pháp) tại: 

https://www.auf.org/wp-content/uploads/2020/04/AUF_AAP-COVID-19_DER-1.pdf

 

Bản PDF (tiếng Anh) tại:

https://www.auf.org/wp-content/uploads/2020/04/AUF_AAP-COVID-19_EN.pdf

 

Tin Ban Hợp tác Quốc tế ĐHĐN