Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) vừa có công văn số 1315/ĐHĐN-VP về việc tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19, theo đó, yêu cầu các đơn vị thành viên, trực thuộc tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của ĐHĐN.

 

Từ ngày 16/4 đến ngày 22/4/2020 bố trí cho cán bộ làm việc theo tinh thần chỉ đạo Công văn số 2601/VPCP-KGVX, tạm dừng các hoạt động không cấp bách, giảm mức độ tập trung người lao động, tăng cường xử lý công việc trực tuyến…

 

Xem Công văn số 1315/ĐHĐN-VP tại đây.

 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ĐHĐN

 

 

 

 

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH