Thông báo Chương trình trao đổi giảng viên năm học 2020-2021 giữa Đại học Đà Nẵng và Trường Kyoto College of Graduate Studies for Informatics, Nhật Bản

30/04/2020

Trường Kyoto College of Graduate Studies for Informatics, Nhật Bản (KCGI) thông báo tuyển giảng viên năm học 2020-2021 (cho kỳ tháng 10/2020 và kỳ tháng 4/2021) trong khuôn khổ Chương trình trao đổi giảng viên năm học 2020-2021 giữa Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) và KCGI.

 

1. Điều kiện

 

KCGI tuyển Giảng viên có trình độ từ Thạc sĩ trở lên (có thể đang là nghiên cứu sinh), nhưng cần có kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn sinh viên. Nếu Giảng viên có trình độ Tiến sĩ thì có thể phụ trách môn học và giảng dạy chính. Nếu có trình độ Thạc sĩ thì có thể dạy thực hành hoặc trợ giảng với Giáo sư khác.

 

2. Yêu cầu hồ sơ

 

Hồ sơ ứng viên được đánh số từ (1)-(7) như trong thông báo (File Recruitment of Instructors xem tại đây). Trong đó (1)-(3) là bắt buộc. Nếu ứng viên là Tiến sĩ thì không phải chuẩn bị (4)-(6).

 

Các files kèm theo gồm: Forms (1) và (2) để ứng viên điền vào, dán ảnh, ký và định dạng file PDF; Form (3) để viết nội dung các thành quả cũng tóm tắt nghiên cứu, giảng dạy, dự án, giải thưởng...của ứng viên.

 

Thông tin giảng dạy các học phần xem tại đây.

 

Chi tiết các forms hồ sơ xem tại đây.

 

3. Thời hạn nộp hồ sơ

 

Hạn cuối nộp hồ sơ (cho kỳ tháng 10/2020 và kỳ tháng 4/2021): Ngày 21/6/2020.

 

Xem Thông báo của KCGI tại đây

 

Vui lòng gửi Hồ sơ đến email: nn_binh@kcg.ac.jp để được kiểm tra trước và hướng dẫn chi tiết.

 

KCGI sẽ phỏng vấn trực tuyến (online) cho các ứng viên, dự kiến vào tháng 6/2020 để kịp làm thủ tục sang Nhật Bản.

 

Tin Ban Hợp tác Quốc tế ĐHĐN