Thông báo về việc thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

01/05/2020

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) vừa có công văn số 1451/ĐHĐN-VP về việc yêu cầu các đơn vị thành viên tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, thực hiện nghiêm nội dung của Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Giám đốc ĐHĐN.

 

Khẩn trương rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn trường học khi đón sinh viên trở lại học tập; Tất cả các CBVC, sinh viên, học viên khai báo y tế và cài đặt ứng dụng “Bluezone” trên điện thoại di động để xác định sớm người tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19…

 

Xem Công văn số 1451/ĐHĐN-VP tại đây

 
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ĐHĐN