Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khen thưởng nhiều cá nhân của Đại học Đà Nẵng vì thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ năm 2019

26/05/2020

Vừa qua, Ủy ban Nhân dân (UBND) thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Lễ Khen thưởng các cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) năm 2019 (Đợt 2). Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) vinh dự có 50 nhà khoa học, giảng viên được thành phố khen thưởng, trong đó đối với hạng mục tác giả/nhóm tác giả có bài báo khoa học xuất sắc có 09/19, chiếm tỷ lệ 47,4%; đối với hạng mục tác giả/nhóm tác giả có bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín có 41/102, chiếm tỷ lệ 40,2%.
 
 
 
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh 
tặng Bằng khen các nhà khoa học, giảng viên ĐHĐN 
 
Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã ghi nhận những đóng góp của các nhà khoa học, trí thức tiêu biểu được tôn vinh đợt này đồng thời bày tỏ mong muốn các nhà khoa học sẽ tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp chung của thành phố, phát huy trí tuệ, tâm huyết cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo để tạo ra ngày càng nhiều giải pháp, sáng chế hữu ích, các kết quả, sản phẩm KHCN đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.
 
Phó Chủ tịch UBND thành  phố Lê Trung Chinh khẳng định thời gian đến, thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu, ban hành những cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động KHCN, đưa KHCN giữ vai trò then chốt cùng với giáo dục và đào tạo góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đưa KHCN ứng dụng  ngày càng hiệu quả, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, thực sự trở thành trung tâm đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp của cả nước. 
 
 
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh 
tặng Bằng khen các nhà khoa học, giảng viên ĐHĐN 
 
Theo Quyết định số 1350/QĐ-UBND, trong số 19 tác giả/nhóm tác giả được khen thưởng vì đã có bài báo khoa học xuất sắc, ĐHĐN vinh dự có 09 tác giả, nhóm tác giả (chiếm tỷ lệ 47,4%) trong đó: Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN có 05 tác giả/nhóm tác giả; Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHĐN có 02 tác giả/nhóm tác giả; Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN và Cơ quan ĐHĐN đều có cùng 01 tác giả/nhóm tác giả. 
 
Trong số 102 tác giả, nhóm tác giả được khen thưởng vì đã có bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín, ĐHĐN vinh dự có 41 tác giả/nhóm tác giả (chiếm tỷ lệ 40,2%), trong đó: Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN có 25 tác giả/nhóm tác giả; Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN có 06 tác giả/nhóm tác giả; Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật-ĐHĐN có 05 tác giả/nhóm tác giả; Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN có 02 tác giả/nhóm tác giả; Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHĐN, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh và Cơ quan ĐHĐN mỗi đơn vị đều có 01 tác giả/nhóm tác giả.
 
 
Lãnh đạo Sở KHCN thành phố Đà Nẵng
chúc mừng các nhà khoa học, giảng viên ĐHĐN
 
Đây là kết quả đáng trân trọng, ghi nhận sự nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ tri thức, các nhà khoa học, giảng viên của ĐHĐN, thể hiện tiềm lực, uy tín và sự đóng góp quan trọng của ĐHĐN trong hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ,  gắn kết đào tạo và thực tiễn, nghiên cứu với ứng dụng, đổi mới sáng tạo, kết nối nhà trường và các địa phương và doanh nghiệp. 
 
Nhiều năm qua, ĐHĐN luôn có số cán bộ, giảng viên được thành phố khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế cho thấy uy tín, tiềm lực của ĐHĐN. Kết quả này có được bên cạnh công sức của các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên còn là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo ĐHĐN và các trường thành viên, đơn vị trực thuộc đưa hoạt động KHCN thực sự trở thành mũi nhọn, động lực quan trọng đóng góp tích cực vì sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng và các địa phương trong khu vực miền Trung-Tây Nguyên cũng như cả nước. 
 
 
02 nhà khoa học, giảng viên 
Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN được khen thưởng 
 
Năm 2019,  các nhà khoa học, giảng viên của ĐHĐN cũng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng (619 triệu đồng) với 177 bài công bố trên các tạp chí uy tín (thuộc danh mục ISI, SCI,SCIE), xếp thứ ba trong toàn quốc về số bài báo xuất sắc được Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng trong năm 2019.
 
Tin Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN