Hội đồng Đảm bảo chất lượng Đại học Đà Nẵng họp phiên thứ VII: Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và tiềm lực đội ngũ cho sự phát triển bền vững

29/05/2020

Sáng ngày 29/5/2020, Hội đồng Đảm bảo chất lượng (ĐBCL) Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) họp Phiên thứ VII năm 2020. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Giám đốc ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Phiên họp. Tham dự Phiên họp còn có Ban Giám đốc ĐHĐN, GS.TSKH. Bùi Văn Ga-nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên Giám đốc ĐHĐN, GS.TS. Trần Văn Nam-nguyên Giám đốc ĐHĐN và đông đủ các thành viên của Hội đồng.

 

Toàn cảnh phiên họp 

 

Phát biểu tại Phiên họp, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Giám đốc ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng nêu rõ mục đích của Phiên họp lần này nhằm rà soát, đánh giá khách quan, khoa học những kết quả đạt được theo quyết nghị của Hội đồng ĐBCL ĐHĐN từ Phiên họp thứ VI đến nay, đề nghị các thành viên của Hội đồng xem xét, thảo luận những nội dung trọng tâm chiến lược về hoạt động ĐBCL và kiểm định giáo dục nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng và uy tín của ĐHĐN. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ đề nghị các thành viên Hội đồng phát huy trí tuệ, đề xuất những giải pháp đột phá cho mảng công tác ĐBCL rất quan trọng và có ý nghĩa đối với sự phát triển của ĐHĐN.

 

PGS.TS. Đinh Thành Việt-Trưởng ban ĐBCLGD báo cáo

 

Tại Phiên họp, PGS.TS. Đinh Thành Việt-Trưởng ban Ban ĐBCL giáo dục ĐHĐN đã báo cáo những kết quả nổi bật về công tác ĐBCL, kiểm định giáo dục (KĐGD) và xếp hạng đại học trong giai đoạn 2015-2020, đề xuất một số định hướng, nhóm giải pháp trọng tâm tham mưu để Hội đồng xem xét, thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai trong thời gian đến.

 

(1) Về kết quả xây dựng hệ thống ĐBCL bên trong, ĐHĐN đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác ĐBCL về mọi mặt từ ĐH vùng đến các đơn vị thành viên, trực thuộc bao gồm: Kế hoạch trung hạn về ĐBCL đến năm 2025, Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, tăng cường quốc tế hóa và vị trí xếp hạng của ĐHĐN, Hướng dẫn đối sánh phục vụ đảm bảo và kiểm định chất lượng (KĐCL) giáo dục của ĐHĐN, Xây dựng danh mục các văn bản, hoạt động phục vụ hệ thống ĐBCL bên trong, Hướng dẫn ĐBCL giáo dục cho các học phần theo phương thức đào tạo trực tuyến, Đối sánh chuẩn đầu ra CTĐT với khung trình độ quốc gia… Ban ĐBCLGD ĐHĐN cũng đã chủ trì kiểm tra, rà soát nội bộ theo Thông tư 12/2017, đánh giá nội bộ các CTĐT trước khi kiểm định AUN-QA, tập huấn xây dựng các CTĐT cho các đơn vị trực thuộc, hướng dẫn, yêu cầu xây dựng kế hoạch kiểm định CTĐT giai đoạn 2020-2025.

 

GS.TSKH. Bùi Văn Ga phát biểu 

 

(2) Về KĐCL cơ sở giáo dục (CSGD) và CTĐT: Đến nay đã có 4/5 trường ĐH thành viên kiểm định đạt chất lượng giáo dục quốc gia (đến năm 2021-2022), Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN đã kiểm định đạt chất lượng giáo dục Châu Âu (theo tiêu chuẩn HCERES đến năm 2022). ĐHĐN có tổng cộng 20 CTĐT đã kiểm định quốc tế trong đó có 03 CTĐT (chất lượng cao Việt-Pháp PFIEV) đạt chuẩn Châu Âu (CTI-ENAEE đến năm 20220, 17 CTĐT đạt chuẩn khu vực Đông Nam Á (AUN-QA đến năm 2020,2022 và 2023). 

 

GS.TS.Trần Văn Nam phát biểu

 

(3) Về xếp hạng ĐH, 03 năm liên tiếp (từ năm 2018-2020), ĐHĐN trong top 401-450 ĐH tốt nhất Châu Á theo QS-Asia, có thứ hạng cao trong top 02-05 ĐH hàng đầu Việt Nam theo bảng xếp hạng uniRank, top 06-12 theo bảng xếp hạng Webometrics, top 04 ĐH hàng đầu Việt Nam theo kết quả xếp hạng Depocen (nhóm nghiên cứu độc lập)… đồng thời ĐHĐN cũng đã gửi hồ sơ tham gia xếp hạng theo bảng xếp hạng THE năm học 2020-2021.

 

Hiệu trưởng các trường ĐH thành viên

phát biểu, thảo luận

 

Định hướng trong thời gian đến, Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN, Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN sẽ kiểm định CSGD theo chuẩn AUN-QA, Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN, Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHĐN, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật-ĐHĐN sẽ KĐCL CSGD theo chuẩn quốc gia theo Thông tư 12/2017 đồng thời tiếp tục kiểm định 11 CTĐT theo chuẩn AUN-QA giai đoạn 2020-2021 (trong đó 04 CTĐT của Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN dự kiến sẽ được AUN kiểm định trực tuyến).

 

Hiệu trưởng các trường ĐH thành viên,

lãnh đạo các ban phát biểu, thảo luận 

 

Các thành viên của Hội đồng đã tích cực thảo luận, phân tích làm rõ bối cảnh, thách thức, khó khăn, thuận lợi đối với công tác ĐBCL, KĐGD và xếp hạng ĐH; đề xuất định hướng các nhóm giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động ĐBCL như: Phân định rõ trách nhiệm giữa ĐH vùng và các đơn vị thành viên, trực thuộc trong Quy chế ĐBCL theo Luật Giáo dục ĐH sửa đổi số 34; rà soát, khắc phục những hạn chế để đạt kết quả tốt nhất khi kiểm định CSGD theo Thông tư 12/2017 cũng như tiêu chuẩn AUN-QA; đa dạng hóa lựa chọn kiểm định theo các tiêu chuẩn quốc tế đối với CSGD và CTĐT; tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, cải thiện các chỉ số xếp hạng ĐH bằng các chiến lược về hợp tác quốc tế để thu hút nhiều đối tác, học giả, chuyên gia có uy tín quốc tế cao, chiến lược trong hợp tác với các doanh nghiệp có thương hiệu lớn để tiếp tục đổi mới sáng tạo, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, hình thành đội ngũ nghiên cứu viên chuyên nghiệp để nâng cao chất lượng công bố khoa học quốc tế…

 

Các Phó Giám đốc ĐHĐN phát biểu 

 

Phát biểu kết luận Phiên họp, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Giám đốc ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng ĐBCL ĐHĐN khẳng định những kết quả nổi bật trong công tác ĐBCL, KĐGD và xếp hạng ĐH thời gian qua đã góp phần nâng cao uy tín, học hiệu của ĐHĐN cũng như các đơn vị thành viên, trực thuộc, đóng góp tích cực cho sự phát triển của ĐHĐN trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

 

Giám đốc ĐHĐN ghi nhận, đánh giá cao vai trò và sự đóng góp quan trọng của các đơn vị thành viên, trực thuộc trong đó các trường thành viên (ĐH Bách khoa, ĐH Kinh tế, ĐH Ngoại ngữ, ĐH Sư phạm-ĐHĐN) đã nỗ lực kiểm định nhiều CTĐT theo chuẩn quốc tế, hoàn thành vượt chỉ tiêu giai đoạn 2015-2020 (ĐHĐN hiện xếp thứ 03 trong cả nước với 20 CTĐT kiểm định theo chuẩn Châu Âu CTI và Đông Nam Á AUN-QA), đặc biệt Ban ĐBCLGD đã chủ động tham mưu và tích cực hỗ trợ các trường, đơn vị thành viên trong công tác ĐBCL và KĐGD, Trung tâm KĐCL giáo dục ĐHĐN đã có nhiều hoạt động đóng góp tích cực đối với ngành GD&ĐT trong công tác KĐCL các CSGD ... 

 

PGS.TS.Nguyễn Ngọc Vũ-Giám đốc ĐHĐN 

Chủ tịch Hội đồng ĐBCL kết luận phiên họp 

 

Giám đốc ĐHĐN đề nghị Hiệu trưởng các trường ĐH thành viên, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thời gian đến tiếp tục quan tâm, đầu tư cho công tác ĐBCL, chuẩn bị tốt việc kiểm định CSGD và các CTĐT trong năm 2020, 2021, đáp ứng các yêu cầu về ĐBCL và KĐGD theo Luật số 34 và Nghị định 99; giao quyền tự chủ cho các trường lựa chọn các bảng xếp hạng ĐH quốc tế phù hợp với điều kiện thực tiễn và sứ mạng của nhà trường. 

 

Giám đốc ĐHĐN đề nghị lãnh đạo các trường ĐH thành viên, đơn vị trực thuộc và các ban hữu quan tiếp thu ý kiến của Hội đồng; rà soát, tham mưu ban hành các chính sách, kế hoạch triển khai hành động quyết liệt để đạt được các mục tiêu đề ra. “Mục tiêu của công tác ĐBCL là không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, KĐGD là để xác nhận hiệu quả đạt được của công tác ĐBCL và xếp hạng ĐH là kết quả của cả hai mảng công tác quan trọng này.”, Giám đốc ĐHĐN nhấn mạnh. 

 

Chụp ảnh lưu niệm 

 

Cần tiếp tục tôn vinh các nhà giáo giàu tâm huyết, năng lực và kinh nghiệm, có nhiều đóng góp trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học; chú trọng nâng cao chất lượng công bố khoa học quốc tế, cải thiện các chỉ số ĐBCL trong tiến trình hội nhập và quốc tế hóa giáo dục ĐH…“Trong bối cảnh hiện nay, các nhà trường càng cần phải chủ động tiếp cận xã hội… và dù theo tiêu chí KĐCL và xếp hạng ĐH nào thì khi chúng ta làm tốt việc bồi dưỡng, phát triển tiềm lực đội ngũ, tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học thì nhất định sẽ có thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng ĐH uy tín", Giám đốc ĐHĐN nhấn mạnh.

 

ĐHĐN sẽ sớm lấy ý kiến các đơn vị để ban hành Quy chế về ĐBCL, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, tiếp tục thực thi, lan tỏa văn hóa chất lượng trong toàn hệ thống. Giám đốc ĐHĐN đề nghị lãnh đạo các trường thành viên, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tập trung cao cho công tác tuyển sinh năm 2020, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng đào tạo trong bối cảnh chịu tác động của dịch Covid-19.

 

Tin Trung tâm TTHL và Truyền thông ĐHĐN