Đại hội Đảng bộ Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025: Phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm tại khu vực Tây Nguyên

14/06/2020

Vừa qua, Đảng bộ Phân hiệu Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tại Kon Tum vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự Đại hội có đồng chí Ngô Văn Dưỡng-Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHĐN, đại diện lãnh đạo: Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN và các Đảng bộ các đơn vị thành viên, Phòng PA83-Công an tỉnh KonTum, Đảng bộ Phường Quang Trung, thành phố KonTum cùng các đồng chí trong Đảng ủy và toàn thể đảng viên thuộc các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Nhà trường.

 

Toàn cảnh Đại hội

 

Báo cáo văn kiện tại Đại hội, đồng chí Lê Quang Sơn-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum, Phó Giám đốc ĐHĐN đã đánh giá những kết quả nổi bật mà Đảng bộ Phân hiệu đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 trên tất cả các mặt đào tạo, đảm bảo chất lượng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, công tác học sinh sinh viên, cơ sở vật chất, kết hoạch tài chính… trong đó Đảng bộ đã lãnh đạo công tác xây dựng phát triển đội ngũ, nâng cao chất lượng đào tạo và tuyển sinh, đổi mới phương thức dạy-học theo hướng ứng dụng nghề nghiệp, tăng cường gắn kết với doanh nghiệp, tạo cơ hội việc làm, thực tập cho sinh viên, phát triển đào tạo lưu học sinh trọng điểm tại khu vực Nam Lào và Đông Bắc Campuchia.

 

Đồng chí Lê Quang Sơn-Bí thư Đảng ủy,

Giám đốc Phân hiệu báo cáo văn kiện Đại hội


Công tác chính trị tư tưởng, an ninh quốc phòng, then chốt là công tác xây dựng Đảng và khối đoàn kết thống nhất trong các tổ chức đoàn thể đã được chú trọng, đạt nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng đã thắng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn và đề ra những mục tiêu, định hướng và các giải pháp để đưa Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum tiếp tục phát triển trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của ĐHĐN tại khu vực Tây Nguyên trong thời gian đến.

 

Đồng chí Ngô Văn Dưỡng-Ủy viên Ban thường vụ,

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHĐN phát biểu


Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Ngô Văn Dưỡng-Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHĐN đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật, toàn diện mà Đảng bộ Phân hiệu đã đạt được trên tất cả các mặt, xây dựng Đảng bộ, các chi bộ “trong sạch vững mạnh”,  đóng góp cho sự phát triển chung của Đảng bộ ĐHĐN.

 

Đại diện các chi bộ tham luận

 

Đồng chí Ngô Văn Dưỡng cũng nhấn mạnh một số định hướng, nhiệm vụ và giải pháp để Đảng bộ Phân hiệu thảo luận, thống nhất tổ chức lãnh đạo thực hiện trong nhiệm kỳ mới, trong đó chú trọng mở các ngành đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và khu vực; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, ứng dụng vào thực tiễn. Đặc biệt Đảng bộ cần tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, dân chủ cơ sở, giữ vững khối đoàn kết, thống nhất để phát huy trí tuệ, năng lực và tâm huyết của đội ngũ cán bộ viên chức đưa Phân hiệu tiếp tục phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ mới

ra mắt, nhận nhiệm vụ

 

Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ và các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập, làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường năng lực quản trị đại học, phát triển đội ngũ, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Campuchia, phấn đấu tăng tỷ lệ giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học ,đẩy mạnh công bố quốc tế trên các tạp chí có chỉ số ISSN/SCOPUS…

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

 

Đại hội đã giới thiệu, đề cử bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Phân hiệu khóa III, đồng chí Lê Quang Sơn được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã giới thiệu, bầu 07 đồng chí đại diện cho Đảng bộ Phân hiệu tham dự Đại hội Đảng bộ Đại học Đà Nẵng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Với khí thế mới, niềm tin mới, Đại hội Đảng bộ kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức và sinh viên của Phân hiệu tiếp tục vun đắp, phát huy truyền thống, nỗ lực phấn đấu xây dựng và phát triển Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum ngày càng vững mạnh, thực sự xứng tầm là địa chỉ tin cậy cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Tây Nguyên cũng như cả nước.

 

Tin Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum

và Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN