Phiên họp Hội đồng Đại học Đà Nẵng quyết nghị nhiều chủ trương chiến lược

13/07/2020

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) vừa họp Hội đồng đại học dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên thảo luận, quyết nghị nhiều chủ trương chiến lược.

 

Phát biểu tại phiên họp, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Giám đốc ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá, nêu bật những kết quả đạt được trong thời gian qua trong đó nổi bật là sự kiện ĐHĐN đã có thêm trường ĐH thành viên thứ 6 là Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn, trực thuộc ĐHĐN đồng thời giao quyền Hiệu trưởng cho PGS.TS. Huỳnh Công Pháp.

 

Toàn cảnh phiên họp Hội đồng

 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ nhấn mạnh và đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các đơn vị thành viên, trực thuộc, hoàn thiện nhân sự lãnh đạo, quản lý các cấp tại các đơn vị thành viên, trực thuộc là tiền đề quan trọng, quyết định đối với sự phát triển, hướng tới Đại hội Đảng bộ ĐHĐN lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025.

 

PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ-Giám đốc ĐHĐN,

Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN phát biểu

 

Công tác đào tạo, tuyển sinh có nhiều nét mới trong đó các đơn vị thành viên đã mở mới các chương trình đào tạo, mở rộng phương thức xét tuyển (có thêm phương thức dựa trên kết quả  đánh giá năng lực phối hợp với ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), mở rộng diện xét tuyển thẳng, đa dạng hóa hình thức tư vấn tuyển sinh, chú trọng tư vấn trực tuyến cùng với những đổi mới dạy-học trực tuyến đã thích ứng với bối cảnh chịu tác động của dịch Covid-19.

 

Báo cáo đề xuất đưa Trường ĐH Quảng Nam

trở thành đơn vị thành viên của ĐHĐN

 

Hoạt động KHCN tiếp tục có nhiều khởi sắc như đã hoàn thiện, bổ sung quy chế đối với Quỹ Khoa học Công nghệ; nhiều đề tài, sản phẩm công nghệ hữu ích của giảng viên, sinh viên được ứng dụng, truyền thông hiệu quả góp phần nâng cao uy tín và quảng bá học hiệu ĐHĐN. Đặc biệt, ĐHĐN đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với UBND thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025, khẳng định vai trò, vị thế của ĐHĐN đóng góp tích cực thực hiện Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị.

 

Báo cáo tình hình, tiến độ Dự án vay vốn ODA

cho Khu đô thị ĐHĐN tại Hòa Quý-Điện Ngọc

 

Đối với Dự án khu đô thị ĐHĐN (tại Hòa Quý-Điện Ngọc), với nỗ lực lớn, quyết tâm cao, ĐHĐN đã đạt được những dấu ấn quan trọng, nổi bật như: Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án quy hoạch 1/2000; Ngân hàng Thế giới vừa phê duyệt khoản tài chính cho dự án phát triển đại học Việt Nam qua đó sẽ góp phần nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học cho ĐHĐN và hai đại học quốc gia…

 

Các thành viên Hội đồng đã nghe báo cáo về tình hình, tiến độ thực hiện dự án vay vốn ODA của Ngân hàng Thế giới; báo cáo về việc UBND tỉnh Quảng Nam đề xuất ĐHĐN xem xét, trình các cấp thẩm quyền đưa Trường ĐH Quảng Nam trở thành trường ĐH thành viên của ĐHĐN; Đề án thành lập ĐH Quốc gia Đà Nẵng; Đề án thành lập Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến. 

 

Các thành viên thảo luận,

thống nhất ý kiến với Hội đồng

 

Các thành viên Hội đồng đã thảo luận, thống nhất và đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp đối với các vấn đề của Phiên họp nêu ra theo đó, ĐHĐN sẽ tiếp tục hoàn thiện cấu trúc hệ thống, tăng cường năng lực và hiệu quả quản trị ĐH;  tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; huy động nguồn lực để đầu tư, phát triển cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ Dự án Khu đô thị ĐHĐN, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

 

Tin Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN