Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức thông báo khóa đào tạo "Training on Internal Quality Assurance – TrainIQA” cho các cơ sở giáo dục đại học ASEAN

21/07/2020

Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức  thông báo khóa đào tạo "Training on Internal Quality Assurance-TrainIQA” về đảm bảo chất lượng nội bộ cho các cán bộ, giảng viên thuộc các cơ sở giáo dục đại học khu vực Đông Nam Á.

 

 

Mục tiêu của khóa học nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành, tác nghiệp trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng (QA) của các trường đại học ASEAN.

 

Nội dung chính bao gồm: Thiết kế hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả, các công cụ và quy trình đảm bảo chất lượng, đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập, quản lý thông tin cũng như mối liên hệ giữa quản lý chất lượng và quản lý giáo dục đại học.

 

Yêu cầu: Khóa học dành cho lãnh đạo, cán bộ thuộc các trường đại học ASEAN đã có sẵn nền tảng kiến thức và có trên 03 năm kinh nghiệm về QA, sử dụng thông thạo tiếng Anh.

 

Thời hạn đăng ký: Ngày 03 tháng 08 năm 2020

 

Đăng ký online tại: 

http://www.asean-qa.de/s/7fb78b96/en.html

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: 

https://www.daad-vietnam.vn/vi/2020/07/15/training-on-internal-quality-assurance-trainiqa/

 

Tin Ban Hợp tác Quốc tế ĐHĐN