Chương trình Học bổng Nghiên cứu ứng dụng CNTT để giải quyết các tác động của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên nước

19/10/2012

 

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế Canada (IDRC), đại học Nairobi – Kenya và Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI), khu vực châu Á được tài trợ 05 suất học bổng cho nghiên cứu sinh tiến sỹ và 05 suất học bổng cho học viên đang theo học chương trình thạc sỹ.

Giá trị Học bổng: tối đa 15,000 CAD cho nghiên cứu sinh tiến sỹ và 7,500 CAD cho học viên đang theo học chương trình thạc sỹ. Học bổng tài trợ cho hoạt động nghiên cứu thực địa trong chương trình nghiên cứu của học viên, không tài trợ việc trả học phí, sách vở hoặc sinh hoạt phí của sinh viên. Học bổng có thể được sử dụng để tham dự các hội thảo trong và quốc tế để trình bày các kết quả nghiên cứu.

Các ứng viên quan tâm sẽ trực tiếp nộp hồ sơ trực tuyến tại web của trường Đại học Nairobi www.ictwcc.or.ke trước ngày 30/11/2012 (thời hạn nộp hồ sơ có thể được gia hạn, hiện viện AMDI đang đàm phán với nhà tài trợ và sẽ thông báo kịp thời tới các trường và ứng viên). Các ứng viên được khuyến khích gửi hồ sơ (tiếng Anh) đến viện AMDI để được góp ý và hỗ trợ hoàn thiện trước khi nộp chính thức cho Đại học Nairobi.

Chi tiết chương trình Học bổng xem tại đây.