CỔNG THÔNG TIN CÁN BỘ

Dự án phát triển bền vững Trung tâm Học liệu ĐHĐN giai đoạn 2007 - 2012: Những thành tựu và định hướng phát triển (25-10-2012)

 

Dự án “Phát triển bền vững Trung tâm Học liệu ĐHĐN” là dự án bổ sung cho Dự án Xây dựng Trung tâm Học liệu được tổ chức Atlantic Philanthropies (AP) tài trợ không hoàn lại và phê duyệt vào tháng 12/2005 đã góp phần tích cực trong việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ, công nghệ thông tin và là nền tảng cho việc phát triển các hoạt động thông tin bền vững tại Trung tâm Thông tin Học liệu, hỗ trợ nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học tại ĐHĐN và các hoạt động xã hội tại thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm Học liệu Đại học Đà Nẵng

Sau thời gian 5 năm thực hiện, Dự án đã đạt được những mục tiêu mà Tổ chức AP và ĐHĐN đã xây dựng với những thành tựu cụ thể như sau:

A. NHỮNG THÀNH TỰU

I.    HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

1.1    Phục vụ công tác học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học

Số lượng người được cấp thẻ dùng tin tại Trung tâm hiện nay là 39.442 trong đó 576 cán bộ, giảng viên, 1.360 sinh viên cao học và 36.305 sinh viên Đại học Đà Nẵng; 1.201 kỹ sư, bác sĩ, các nhà quản lý và sinh viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tám năm vừa qua, Trung tâm đã  phục vụ được từ 600.000 lượt người đến hơn 1.000.000 người/ năm. Số lượng tài liệu được lưu hành hàng năm từ 5.000.000 đến 6.000.000 bản và  hơn 233.738 trang tin /năm với hơn 10 dịch vụ cung cấp thông tin.

1.2. Tổ chức các cuộc thi dành cho sinh viên

Cuộc thi “Ý tưởng kinh doanh sáng tạo” là Cuộc thi được tổ chức chuyên nghiệp, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và truyền hình trực tiếp trên các Trung tâm truyền hình thành phố Đà Nẵng. Trải qua 4 lần tổ chức, Cuộc thi đã thu hút hơn 2000 sinh viên tham gia với hơn 440 đề tài tham gia dự thi. Cuộc thi được xã hội đánh giá cao, thành công nhất và giờ đây đã trở thành Thương hiệu riêng của ĐHĐN. Hiệu quả của Cuộc thi  là thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa Hội Doanh nhân Trẻ thành phố Đà Nẵng với Trung tâm Trung tâm Học liệu và Đại học Đà Nẵng. Xem thêm thông tin chi tiết tại cổng thông tin của Trung tâm: http://lirc.ud.edu.vn

Cuộc thi “Ý tưởng kinh doanh sáng tạo” được tổ chức tại Trung tâm TTHL ĐHĐN

Cuộc thi “ Áp dụng phương pháp học tập hiệu quả”  với hơn 1.000 sinh viên tham gia nhằm giúp sinh viên tiếp cận các phương pháp học tập mới để nâng cao kết quả học tập; sử dụng hiệu quả các nguồn lực thông tin, các dịch vụ cung cấp thông tin và các thiết bị công nghệ hiện đại tại Trung tâm Thông tin Học liệu trong việc học tập và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của thông tin và vai trò của Trung tâm Thông tin Học liệu trong việc học tập suốt đời. Từ kết quả của cuộc thi, Các câu lạc bộ của sinh viên như câu lạc bộ “Kỹ năng mềm”, Câu lạc bộ “Những người mê sách” đã được hình thành và duy trì hoạt động.

PGS.TS. Trần Văn Nam, Giám đốc ĐHĐN phát biểu tại buổi giới thiệu tác phẩm “Từ chiến trường khu 5” của cố Nhà văn Phan Tứ

Qua các Cuộc thi, đặc biệt là cuộc thi Ý tưởng kinh doanh sáng tạo, Trung tâm đã thiết lập và phát triển mối quan hệ mật thiết với Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng và các doanh nghiệp trong thành phố Đà Nẵng, làm cầu nối cung cấp thông tin giữa Đại học Đà Nẵng và doanh nghiệp, tạo nhiều cơ hội cho sinh viên được tham gia các khóa huấn luyện kỹ năng mềm và tìm hiểu thực tế tại các doanh nghiệp. Đã có những đề tài dự thi đã được ứng dụng vào thực tế kinh doanh, sản xuất tại địa phương, nhiều sinh viên đã được tuyển dụng vào các doanh nghiệp sau khi ra trường. Cán bộ Trung tâm tích lũy thêm nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức các sự kiện, tính phối hợp và kỹ năng làm việc nhóm đồng thời mở rộng nhiều mối quan hệ trong cộng đồng và nâng cao sự đoàn kết, tự tin hơn vào khả năng của mình.

1.3    Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo

Trung tâm đã tổ chức cho hơn 1.000 lượt người tham dự 40 hội nghị, hội thảo, tập huấn và báo cáo chuyên đề liên quan đến:

- Các kỹ năng: Phát triển chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ, kiểm đinh chất lượng đào tạo; Kỹ năng nghiên cứu khoa học hiệu quả và Phương pháp giảng dạy tiến tiến, xây dựng chiến lược phát triển, quản trị đại học theo mô hình đại học đẳng cấp quốc tế cho cán bộ, giảng viên Đại học Đà Nẵng.

- Các chuẩn nghiệp vụ quốc tế về  thông tin thư viên, kỹ năng quản lý, lãnh đạo và kỹ năng thông tin trong lĩnh vực thông tin thư viện cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ tác nghiệp ngành thông tin thư viện tại Miền Trung – Tây Nguyên và cả nước

- Các kỹ năng nghiên cứu kinh doanh, kinh tế quốc tế và những cơ hội, thách thức kinh doanh đối với Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa dành cho các doanh nghiệp, giảng viên và sinh viên ngành kinh tế tại Đại học Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung.

Các đại biểu tham dự Hội thảo tại Trung tâm TTHL ĐHĐN

1.4 Tổ chức các sự kiện mang tính toàn cầu và triển lãm về văn hóa

Trung tâm TT Học liệu đã tổ chức nhiều sự kiện mang tính toàn cầu nhằm nâng cao hiểu biết của sinh viên và cộng đồng thông qua các đợt triển lãm về Văn hóa, triển lãm Ảnh, tọa đàm về Môi trường, ngày hội đọc sách, văn học, điện ảnh Việt Nam và Châu Á, văn hóa hoa Kỳ, các Lễ hội khác....với hàng nghìn lượt người tham dự và đến tham quan.

Ông Lê Thành Ân, Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM có buổi nói chuyện với sinh viên ĐHĐN tại Trung tâm Thông tin Học liệu

1.5 Hợp tác với các Trung tâm Học liệu Cần Thơ, Huế, Thái Nguyên

Được sự điều phối và tư vấn của GS. Bùi Tùng, hàng năm các Trung tâm Học liệu Việt Nam thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo các hoạt động đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác chuyên môn nghiệp vụ và xuất bản Bản tin các trung tâm học liệu Việt Nam. Tham khảo trên tại cổng thông tin của Trung tâm.

Sự hợp tác này đã tăng cường hợp tác giữa các trung tâm học liệu với các thư viện lớn trong nước và các thư viện đại học viện nghiên cứu nước ngoài.

Ngoài sự hợp tác với các Trung tâm Học liệu Việt Nam, trung tâm còn tăng cường hợp tác với các thư viện nước ngoài, các cá nhân trong và ngoài nước nhằm chia sẻ nguồn thông tin, tăng vốn tài liệu và hợp tác đào tạo với các chuyên gia Hoa Kỳ, Úc, Ấn Độ trong lĩnh vực thông tin thư viện.

Trung tâm TTHL ĐHĐN tổ chức Hội thảo triển khai phát triển kiến thức thông tin tại các thư viện đại học, cao đẳng

II. NHỮNG THÀNH TỰU ĐỐI VỚI TRUNG TÂM HỌC LIỆU ĐHĐN

2.1 Hoạt động “Nâng cấp và trang bị thiết bị công nghệ thông tin”

Đại học Đà Nẵng và Trung tâm đã thực hiện tốt việc mua sắm và lắp đặt thiết bị đúng hạng mục đã được phê duyệt ban đầu và đề nghị thay đổi hạng mục của dự án theo qui định và các qui trình của Nhà nước Việt Nam và tổ chức AP phê duyệt.

Các thiết bị được bổ sung bao gồm:  Nâng cấp hệ thống máy chủ nhằm đảm bảo vận hành, quản lý và lữu trữ các nguồn thông tin và người dùng tin ngày càng gia tăng tuân theo qui định giấy phép và bản quyền quốc tế các phần mềm;  trang bị 191 máy tính trong đó 180 máy tính cho sinh viên. 11 máy dành cho việc quản trị hệ thống mạng;  hệ thống cổng từ Tagiz theo tiêu chuẩn Châu Âu; Hệ thống hội thảo truyền hình số; Hệ thống dịch thuật 5 ngôn ngữ; Thiết bị số hóa tài liệu; Nâng cấp trang Website thành cổng thông tin điện tử (portal) và nhiều các thiết bị công nghệ phục vụ cho việc triển khai nhiều dịch vụ cung cấp thông tin và quảng cáo về Trung tâm.

Ngoài các thiết bị công nghệ, số tiền của dự án được sử dụng hiệu quả trong việc bảo trì hệ thống điện, hệ thống báo cháy và sửa chữa tòa nhà sau 8 năm sử dụng và bị hư hại do bão năm 2006 và  2007.

Việc bổ sung kịp thời các trang thiết bị của dự án đã mang lại những hiệu quả tích cực, đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng CNTT và truyền thông, kết nối hai trung tâm, phục vụ tốt và đảm bảo tốt hơn cho việc vận hành, quản lý và khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin mọi lúc mọi nơi.

2.2 Phát triển nguồn thông tin

   - Tổ chức các bộ sưu tập chuyên đề.

Với mục tiêu phát triển ngoại lực nhằm phát triển Trung tâm Học liệu ĐHĐN thành một trung tâm thông tin hỗ trợ phát triển giáo dục và văn hóa tại ĐHĐN và khu vực Miền Trung, Trung tâm đã phát triển nguồn tài nguyên thông tin bản giấy thường xuyên, đến nay Trung tâm đã có gần 300.000 bản sách, báo, tạp chí; Các nguồn thông tin điện tử như: CSDL; Proquest Central, Học tiếng Anh trực tuyến LangMaster, sách điện tử MyiLibrary… và đặc biệt là Trung tâm đã hoàn thành số hóa các bộ sưu tập có giá trị và đặc sắc về di sản văn hóa của miền Trung đó là :

   - Bộ sưu tập nguồn thông tin nội sinh của Đại học Đà Nẵng  bao gồm các luận văn, luận án tiến sĩ, các kết quả nghiên cứu khoa học, hồ sơ hội nghị, hội thảo tại Đại học Đà Nẵng.

  -  Bộ sưu tập: Văn hóa Champa với 2.065 tên tài liệu/ 67.612 trang 

  - Bộ sưu tập: Đô thị cổ Hội An với 325 tên tài liệu/ 6.640 trang

  - Lễ hội truyền thống cư dân các tỉnh Nam Trung bộ & Tây nguyên với 1.842 tên tài liệu/ 64.881 trang

Tham khảo tại địa chỉ :http://tailieuso.ud.edu.vn

2.3  Xây dựng chiến lược Marketing

Với nguồn kinh phí cấp hạn chế, nhưng hoạt động Marketing được xem là một hoạt động đã đạt được nhiều kết quả. Trung tâm đã triển khai nhiều hoạt động quảng bá  thường xuyên tại Trung tâm thông qua nhiều hình thức như trên các bản in, trên trang Website, các bản tin và tổ chức 1.430 lớp đào tạo người dùng tin và là chương trình chính khóa cho sinh viên sau đại học khai thác, sử dụng các nguồn thông tin và các dịch vụ cung cấp thông tin tại Trung tâm.

2.4    Hoạt động “Phát triển nguồn nhân lực”

Từ nguồn kinh phí của dự án trong 6 năm vừa qua, trung tâm đã cử hơn 100 lượt cán bộ tham dự các lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị của các tổ chức trong và ngoài nước. Chương trình đào tạo bao gồm các lĩnh vực thông tin - thư viện; công nghệ thông tin, có khả năng vận hành các trang thiết bị công nghệ, ngoại ngữ, hiểu biết về các ngành đào tạo tại ĐHĐN và các kỹ năng điều hành, quản lý chiến lược hoạt động của Trung tâm.

Với những kiến thức và kinh  nghiệm đã được học tập,  cán bộ được đào tạo đã áp dụng trong công tác quản lý, điều hành và tác nghiệp; Có khả năng tư duy độc lập, tổ chức nhiều khóa đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn cho cán bộ thư viện các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên và cả nước tham dự; triển khai các hoạt động thông tin đáp ứng được yêu cầu phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học tại ĐHĐN.

Đoàn cán bộ Trung tâm TTHL tham qua tại Thư viện Đại học Hải Nam

III. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN

3.1Đối với Cộng đồng xã hội

     - Cán bộ thư viện đại học, thư viện công cộng, thư viện chuyên ngành và các viện nghiên cứu tại thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung thường xuyên được cập nhật, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ thông qua các hội thảo, hội nghị, các đợt tập huấn, các sự kiện do Trung tâm thông tin Học liệu tổ chức.

  - Các nhà quản lý, kỹ sư, bác sĩ và sinh viên các trường đại học, cao đẳng ,các doanh nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cùng được khai thác, sử dụng cơ sở vật chất,  nguồn thông tin hiện có tại Trung tâm , tham dự các hội nghị hội thảo, các sự kiện mang tính thực tiễn và toàn cầu. Gắn kết giữa ĐHĐN và cộng đồng tại đại phương ngày càng mở rộng và phát triển.

   - Dự án đã góp phần nâng cao uy tín của ĐHĐN thông qua việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, gắn kết với cộng đồng địa phương phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội trong khu vực.

   - Hiệu quả của dự án góp phần trực tiếp vào việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững theo định hướng đại học nghiên cứu của ĐHĐN, đồng thời tạo nhiều cơ hội tiếp cận và phát triển các mối quan hệ với cộng đồng các doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước nhằm thu hút hỗ trợ các nguồn thông tin, tài chính phục vụ cho chiến lược phát triển bền vững của Trung tâm Thông tin Học liệu.

3.2 Đối với Đại học Đà Nẵng

Trung tâm Học liệu đã trở thành Trung tâm cung cấp tài nguyên và kinh nghiệm học tập toàn diện. Hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ, vận hành theo mô hình hiện đại dựa trên các chuẩn nghiệp vụ quốc tế, có khả năng đáp ứng được yêu cầu đổi mới đào tạo và hội nhập quốc tế tại Đại học Đà Nẵng.

   - Cán bộ, giảng viên ĐHĐN được nâng cao các kỹ năng trong xây dựng chương trình đào tạo hiện đại, các phương pháp giảng dạy mới, các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đào tạo chuẩn và kỹ năng nghiên cứu khoa học;

   - Sinh viên được học tập và nghiên cứu trong môi trường mở, khai thác và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, các nguồn thông tin cùng với sự tư vấn của đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp; Được huấn luyện các kỹ năng phục vụ việc học tập suốt đời, có cơ hội được tiếp thu những tri thức mới từ các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, và học tập kinh nghiệm thực tế từ các doanh doanh nhân thông qua các cuộc thi, các hội thảo, hội nghị và các diễn đàn, các sự kiện mang tính toàn cầu;

  - Cán bộ Trung tâm Thông tin Học liệu đủ năng lực tác nghiệp độc lập, tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ thư viện, tư vấn, xây dựng và quản lý thư viện theo hướng hiện đại, học tập kinh nghiệm, tác phong làm việc từ các đồng nghiệp ở các nước tiến tiến.

Đoàn cán bộ ĐHĐN thăm và làm việc với các Trường Đại học Hoa Kỳ

B. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN HỌC LIỆU

I. Căn cứ

 -  Định hướng phát triển của Đại học Đà Nẵng là đại học nghiên cứu vào năm 2020 có chất lượng ngang tầm với các đại học trong nước và Châu Á. 

-   Qui mô phát triển của Đại học Đà Nẵng về các ngành đào tạo, số lượng sinh viên, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học,  tập trung nâng cao chất lượng đào tạo cấp đại học và đào tạo sau đại học.  

-   Thực trạng hệ thống thư viện đại học Đà Nẵng, các trường đại học, thư viện công cộng tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Nam Trung bộ.

- Nhu cầu của sinh viên và người dân thành phố Đà Nẵng về thông tin phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học và xây dựng kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa học và giáo dục đào tạo.

II. Mục tiêu

- Trung tâm Thông tin Học liệu sẽ phát triển thành Trung tâm Học tập Cộng đồng ( Learning Commons) với môi trường học tập cộng tác và tác động lẫn nhau; Là trung tâm cốt lõi của hệ thống mạng thư viện Đại học Đà Nẵng, chỉ đạo các hoạt động thông tin thư viện theo các chuẩn nghiệp vụ quốc tế, thống nhất, có khả năng chia sẻ và hội nhập các nguồn tin trong và ngoài nước,  các hoạt động thông tin phục vụ công tác học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Đại học Đà Nẵng.

- Liên kết  và Xây dựng Trung tâm trở thành Trung tâm Dữ liệu trọng tâm phục vụ không chỉ các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu mà còn là điểm đến về tri thức cho nhân dân thành phố Đà Nẵng góp phần phát triển kinh tế xã hội, khoa học, văn hóa, giáo dục tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Nam Trung bộ – Tây nguyên.

Giao diện web portal mới của Trung tâm Thông tin Học liệu

III. Giải pháp phát triển

Để đạt được mục tiêu trên Trung tâm cần những giải pháp cụ thể như sau:

3.1   Trước thực trạng về mô hình tổ chức thư viện Đại học Đà Nẵng còn phân tán, thư viện các trường thành viên, các chuẩn nghiệp vụ ngành chưa thống nhất hoặc chưa có thư viện, cơ sở vật chất nghèo nàn, cán bộ thư viện còn yếu và hạn chế về kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành và chuyên môn nghiệp vụ theo hướng hiện đại.

Nguồn thông tin hiện có của Trung tâm không chia sẻ được trong các trường thành viên, điều này dẫn đến hạn chế cho sinh viên ở xa trung tâm như làng đại học tại Hóa Quí, Đà Nẵng, Phân viện Đại học Đà Nẵng tại Kontum …không sử dụng được các nguôn tin mà Trung tâm hiện có. 

Chương trình đào tạo cao học của Đại học Đà Nẵng được tổ chức tại nhiều địa phương trong cả nước, nhu cầu dùng tin từ xa của sinh viên ngày càng cao vì vậy cần:

Ưu tiên xây dựng mạng Hệ thống thư viện trong đại học Đà Nẵng về mô hình tổ chức, quản lý và dựa trên cơ sở vật chất sẵn có của Trung tâm Thông tin Học liệu và thư viện các trường thành viên, bổ sung, nâng cấp Hạ tầng cơ sở CNTT.

3.2 Trong những năm qua Đại học Đà Nẵng đã nỗ lực nhiều trong việc cấp kinh phí vận hành hai tòa nhà Trung tâm Thông tin Học liệu. Trung tâm đã cố gắng nhiều trong việc tăng vốn tài liệu thông qua sự hợp tác với các cá nhân, tổ chức quốc tế, tham gia vào các Hiệp hội tài nguyên điện tử Việt Nam và các hiệp hội khác, tuy nhiên sau 12 năm hoạt động nguồn thông tin còn rất hạn chế. 

Để trở thành Trung tâm dữ liệu trọng tâm đáp ứng công tác học tập, giảng dạy, nghiên cứu cho các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu không chỉ cho Đại học Đà Nẵng mà còn cho cộng đồng thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Nam Trung bộ và Tây nguyên cần Tăng cường bổ sung nguồn thông tin điện tử và số hóa các nguồn thông tin có giá trị cao nghiên cứu, văn hóa, lịch sử…

3.3 Xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận: Đào tạo nguồn cán bộ  trình độ thạc sĩ,  tiến sĩ với mục đích đào tạo cán bộ ngành thông tin thư viện ở cấp đại học cho các tỉnh miền Trung trong 5 năm tới; Đào tạo thế hệ kế cận về các kỹ năng nghề nghiệp khả năng lãnh đạo điều hành, quản lý, tác nghiệp trong môi trường hiện đại và đủ năng lực hội nhập trong nước và quốc tế trong lĩnh vực thông tin thư viện;

3.4 Dựa trên số lượng tham gia các cuộc thi, sự kiện, nhu cầu thực tế về các kỹ năng của sinh viên,  hiệu quả các hoạt động đã tổ chức dành cho sinh viên trong 5 năm qua, cần tổ chức nhiều các hoạt động dành cho sinh viên thông qua các cuộc thi, sự kiện mang tính toàn cầu, các lớp huấn luyện kỹ năng mềm phát triển cuộc sồng và định hướng nghề nghiệp….

ThS. Phan Thị Thu Nga
Trung tâm Thông tin Học liệu – Đại học Đà Nẵng

 

Xem tập tin PDF tại đây.

Bài viết khác

> Tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2013

> Kỷ niệm 25 năm thành lập, Khoa Điện tử-Viễn thông, Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng đón nhận trọng trách mới : Là “một trong những hạt nhân”, góp phần xây dựng thành công ĐH Nghiên cứu

> Công đoàn Cơ quan ĐHĐN với Sinh hoạt Quốc tế Thiếu nhi 01/6

> Hội nghị Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học Vùng và Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2013 tại Đại học Huế

> Hội nghị tập huấn Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Giáo dục Đại học tại Vũng Tàu

> Đại học Đà Nẵng tổ chức Gặp mặt đầu Xuân Quý Tỵ 2013 và chúc mừng các Tân Phó Giáo sư, Tân Tiến sĩ năm 2012

> Chúc mừng năm mới Xuân Quý Tỵ - 2013

> Đại hội Đại biểu Công đoàn Cơ quan Đại học Đà Nẵng lần thứ VIII nhiệm kỳ 2012 – 2015

> Kỷ niệm thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ: 50 năm bền tâm gìn giữ ngọn lửa tinh thần Nhất nghệ tinh!

> Hội nghị khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ V năm 2012