CỔNG THÔNG TIN CÁN BỘ

Hội nghị Đại biểu Công chức, viên chức Đại học Đà Nẵng lần thứ VII – 2012 (26-10-2012)

 

Hội nghị Đại biểu Công chức, viên chức (CCVC) Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) lần thứ VII – 2012 được tiến hành vào lúc 8h00 ngày 25/10/2012 đến 12h00 cùng ngày, tại Hội trường ĐHĐN.

Tham dự Hội nghị có 186/200 đại biểu được triệu tập, thay mặt cho hơn 2064 CCVC ĐHĐN.

Đại biểu tham dự Hội nghị CCVC ĐHĐN năm 2012

Hội nghị đã được nghe PGS.TS. Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc ĐHĐN, báo cáo tổng kết tình hình thực hiện công tác giai đoạn 2010 – 2012 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2012 – 2014,  với chủ đề “Tạo bước phát triển đột phá dựa trên tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, chuyên nghiệp và văn hóa công đồng”.

Đoàn Chủ tịch và Thư ký Hội nghị Đại biểu CCVC ĐHĐN năm 2012

PGS.TS. Trần Văn Nam, Giám đốc ĐHĐN trình bày báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác tài chính, báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân ĐHĐN giai đoạn 2010 – 2012, báo cáo kết quả đóng góp ý kiến Hội nghị CCVC của các Trường thành viên, Phân hiệu, Khoa trực.

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn, Trưởng Ban KH-TC báo cáo về tình hình tài chính

Hội nghị cơ bản thống nhất những nội dung nêu trong bản báo cáo tổng kết công tác giai đoạn 2010-2012 và phương hướng hoạt động hoạt động giai đoạn 2012 -2014 và nhất trí với các chỉ tiêu cơ bản đã nêu trong bản báo cáo.

Với tinh thần làm chủ và ý thức trách nhiệm cao, các đại biểu tham gia Hội nghị đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến cho bản dự thảo báo cáo tổng kết công tác giai đoạn 2010 – 2012 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2012 – 2014, phân tích chỉ ra những mặt mạnh mặt yếu, những khuyết điểm tồn tại và các hướng khắc phục giải quyết. Kết quả có trên 07 lượt CCVC tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Đại biểu dự Hội nghị tham gia đóng góp ý kiến

Các ý kiến thảo luận tập trung chủ yếu vào các mảng công tác: Nâng cấp, phát triển các trường, các đơn vị trực thuộc và ĐHĐN; Công tác kiểm định; Công tác học thuật, NCKH; Công tác tuyển dụng, quy hoạch, thuyên chuyển, tiếp tục làm việc của cán bộ; Công tác tăng cường CSVC; Công tác Pháp chế, Thi đua – Khen thưởng;… Hội nghị cũng đã nghe PGS.TS. Trần Văn Nam - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN và lãnh đạo các Ban chức năng thuộc Đại học Đà Nẵng giải trình và làm rõ một số ý kiến của công chức, viên chức và các vấn đề đã được Ban TTND giải quyết.

Hội nghị cũng đã thống nhất, bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra Nhân dân ĐHĐN gồm 7 đồng chí.

PGS.TS. Đoàn Quang Vinh, Phó Giám đốc ĐHĐN giải trình các vấn đề liên quan

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Hội nghị Đại biểu CCVC ĐHĐN lần thứ VII - 2012 thống nhất quyết nghị:

1. Thông qua báo cáo tổng kết công tác 2010 – 2012 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 2012 – 2014 do Giám đốc ĐHĐN trình bày. Giao cho Ban Thường trực Hội nghị CCVC ĐHĐN và các bộ phận có liên quan căn cứ những góp ý của các đại biểu để chỉnh lý, bổ sung hoàn chỉnh các văn bản báo cáo đã trình tại Hội nghị.

2. Giám đốc ĐHĐN và Ban Thường trực Hội nghị CCVC chỉ đạo, kiểm tra các Trường, Phân hiệu, Khoa trực thuộc, các Ban chức năng, các đơn vị trực thuộc giải quyết các ý kiến của CCVC, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện những chủ trương đã được Hội nghị đại biểu CCVC ĐHĐN thông qua.

3. Giao cho Ban Chấp hành Công đoàn ĐHĐN chỉ đạo Ban Thanh tra Nhân dân ĐHĐN thực hiện quyền giám sát và kiểm tra theo quy định của pháp luật, trong quá trình triển khai Nghị quyết của Hội nghị.

4. Tiếp tục cuộc vận động triển khai phong trào DÂN CHỦ – KỶ CƯƠNG – TÌNH THƯƠNG – TRÁCH NHIỆM, phong trào dạy tốt, quản lý tốt và nghiên cứu khoa học tốt cũng như cuộc vận động thực hiện nếp sống văn hoá công sở, kỷ luật lao động, phong cách ứng xử; triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012-2013 của ngành Giáo dục và Đào tạo “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo giai đoạn 2012-2020".

5. Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phòng, chống tham nhũng; tiết kiệm, chống lãng phí và cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích giáo dục”, “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội”. Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học & sáng tạo”.

6. Một số chỉ tiêu phấn đấu và nhiệm vụ thực hiện:

- Khai thác đề án 911 của Bộ GD & ĐT và các nguồn học bổng khác, tiếp tục thực hiện chủ trương đào tạo sau đại học cho cán bộ trẻ ở nước ngoài, tăng cường đội ngũ cả về số lượng và chất lượng; tuyển dụng bình quân trên 100 giảng viên mới/năm, ưu tiên tuyển dụng ThS, TS.

- Phấn đấu phát triển thêm số lượng GS: 3, PGS: 15, TS: 50

- Tiếp tục phát triển các nhóm giảng dạy-nghiên cứu: 10; các chương trình tiến tiến: 3, chất lượng cao: 12; các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài: 3.

- Phân tầng đào tạo đại học theo hướng tinh hoa và phổ cập và phân luồng đào tạo sau ĐH theo hướng nghiên cứu và hướng chuyên nghiệp, sau đại học chính qui.

- Phấn đấu mở 3–5 ngành đào tạo ĐH và 10–15 ngành đào tạo sau ĐH, đáp ứng nhu cầu xã hội.

- Phấn đấu để tổng công trình NCKH quy đổi giai đoạn 2012–2014 đạt 2-3 lần so với giai đoạn 2010–2012 (tỷ lệ hàng năm TS/ bài báo: 1/1; Giảng viên/bài báo: 4/1); chất lượng các công trình được nâng cao, gia tăng số bài báo đăng trên tạp chí nước ngoài, đặc biệt là chỉ số ISI.

- Tăng thêm doanh thu từ hoạt động KHCN và dịch vụ xã hội: 20%

- Tiến hành kiểm định 5 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn trong nước và ít nhất 2 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn khu vực.

- Xúc tiến các dự án thành lập Nhà xuất bản ĐHĐN, Trung tâm GD Quốc phòng, Trường ĐH Công nghệ thông tin & Truyền thông, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, Trường ĐH Quốc tế Việt-Anh.

- Triển khai việc xây dựng cơ sở hạ tầng đã được xác định ở phần phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2012-2014. 

- Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính; hoàn thiện, ban hành và đưa vào áp dụng Phụ lục Quy chế chi tiêu nội bộ của các trường, đơn vị thành viên; điều hành và sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát công tác quản lý tài chính của các đơn vị thành viên; điều hành hiệu quả việc thu chi; tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí; ổn định đời sống của CCVC-người lao động để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.

- Phấn đấu ngày càng nhiều tập thể và cá nhân được tặng thưởng huân chương, huy chương, bằng khen, cờ thi đua các loại, các danh hiệu thi đua các cấp.

- Tăng thu nhập bình quân 10%/ 1 năm.

Hội nghị Đại biểu CCVC ĐHĐN lần thứ VII- 2012 kêu gọi toàn thể công chức, viên chức ĐHĐN đoàn kết nhất trí, phát huy quyền làm chủ, tinh thần sáng tạo và nỗ lực, quyết tâm phấn đấu xây dựng ĐHĐN ngày càng phát triển, xứng đáng là đại học vùng, trọng điểm quốc gia, cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học mạnh của cả nước, góp phần đắc lực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nói chung, sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

TS. Nguyễn Xuân Hùng, Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN phát biểu tại Hội nghị

Quảng cảnh Hội nghị Đại biểu CCVC ĐHĐN năm 2012

PGS.TS. Tăng Tấn Chiến, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ giải trình một số vấn đề về liên quan trước Hội nghị

Ban Thanh tra Nhân dân ĐHĐN nhiệm kỳ mới ra mắt trước Hội nghị

Xem bản tin file PDF tại đây.

Bài viết khác

> Tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2013

> Kỷ niệm 25 năm thành lập, Khoa Điện tử-Viễn thông, Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng đón nhận trọng trách mới : Là “một trong những hạt nhân”, góp phần xây dựng thành công ĐH Nghiên cứu

> Công đoàn Cơ quan ĐHĐN với Sinh hoạt Quốc tế Thiếu nhi 01/6

> Hội nghị Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học Vùng và Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2013 tại Đại học Huế

> Hội nghị tập huấn Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Giáo dục Đại học tại Vũng Tàu

> Đại học Đà Nẵng tổ chức Gặp mặt đầu Xuân Quý Tỵ 2013 và chúc mừng các Tân Phó Giáo sư, Tân Tiến sĩ năm 2012

> Chúc mừng năm mới Xuân Quý Tỵ - 2013

> Đại hội Đại biểu Công đoàn Cơ quan Đại học Đà Nẵng lần thứ VIII nhiệm kỳ 2012 – 2015

> Kỷ niệm thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ: 50 năm bền tâm gìn giữ ngọn lửa tinh thần Nhất nghệ tinh!

> Hội nghị khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ V năm 2012