CỔNG THÔNG TIN CÁN BỘ

Chấn chỉnh công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ (06-11-2012)

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện kiểm tra công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ tại một số cơ sở giáo dục đại học.

Qua kết quả kiểm tra, ngày 05/11/2012 Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 7447/BGDĐT-PC yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, viện nghiên cứu khoa học được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ và các trường trung cấp chuyên nghiệp (sau đây viết tắt là các cơ sở giáo dục) nhằm rút kinh nghiệm và chấn chỉnh công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo một số nội dung sau:

1.      Việc xây dựng và quản lý sổ gốc cấp phát văn bằng, chứng chỉ

2.      Việc cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

3.      Việc quản lý phôi và hủy phôi văn bằng, chứng chỉ bị hư hỏng

4.      Việc tự in phôi văn bằng, chứng chỉ

5.      Việc cấp văn bằng, chứng chỉ

6.      Việc chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ

7.      Việc công bố công khai nội dung cấp phát văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục báo cáo việc quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ về Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/11 hằng năm. Bên cạnh đó, hàng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện việc thanh tra, kiểm tra công tác này để kịp thời xử lý, chấn chỉnh, bảo đảm thực hiện đúng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học và thẩm quyền của các sở GD-ĐT trong quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ, thực hiện quản lý thống nhất về văn bằng, chứng chỉ theo quy định tại Điều 14 Luật Giáo dục.

Xem chi tiết công văn tại đây.

Bài viết khác

> Tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2013

> Kỷ niệm 25 năm thành lập, Khoa Điện tử-Viễn thông, Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng đón nhận trọng trách mới : Là “một trong những hạt nhân”, góp phần xây dựng thành công ĐH Nghiên cứu

> Công đoàn Cơ quan ĐHĐN với Sinh hoạt Quốc tế Thiếu nhi 01/6

> Hội nghị Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học Vùng và Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2013 tại Đại học Huế

> Hội nghị tập huấn Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Giáo dục Đại học tại Vũng Tàu

> Đại học Đà Nẵng tổ chức Gặp mặt đầu Xuân Quý Tỵ 2013 và chúc mừng các Tân Phó Giáo sư, Tân Tiến sĩ năm 2012

> Chúc mừng năm mới Xuân Quý Tỵ - 2013

> Đại hội Đại biểu Công đoàn Cơ quan Đại học Đà Nẵng lần thứ VIII nhiệm kỳ 2012 – 2015

> Kỷ niệm thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ: 50 năm bền tâm gìn giữ ngọn lửa tinh thần Nhất nghệ tinh!

> Hội nghị khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ V năm 2012