Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh: Tư duy, định hướng và cách tiếp cận nào sẽ được sử dụng trong vận hành doanh nghiệp ở bối cảnh mới?

21/11/2012

 

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam; 20 năm thành lập Khoa Quản trị - Kinh doanh, sáng ngày 19/11, Khoa Quản trị - Kinh doanh Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh (COMB) năm 2012.

Hội thảo là cơ hội để các nhà khoa học, các nhà quản lý và những người xây dựng chính sách quan tâm đến các vấn đề liên quan đến kinh doanh và quản trị nhằm chia sẻ những suy nghĩ, kiến nghị, các khám phá và những kết quả nghiên cứu lẫn kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh của mình.

Các báo cáo viên, các tác giả trình bày báo cáo khoa học tại hội thảo

Đây cũng là diễn đàn để trao đổi thảo luận, hợp tác và trao đổi ý tưởng cho tất cả những người quan tâm trong bất kỳ lĩnh vực nghiên cứu hoặc thực hành về kinh doanh và quản trị nhằm làm rõ mục tiêu của hội thảo: là chiếc cầu nối giữa khoa học quản trị hiện đại và cộng đồng kinh doanh.

GS.TS Trương Bá Thanh

Trong báo cáo đề dẫn, GS.TS Trương Bá Thanh - Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế nhận định: “Nền kinh tế Việt Nam và thế giới đang chuyển biến không ngừng. Góp phần vào sự thành công và phát triển của kinh tế Việt Nam, những tư tưởng và trào lưu quản trị của các nhà nghiên cứu lẫn những người thực hành kinh doanh đóng vai trò to lớn.

Lĩnh vực quản trị đã thay đổi không ngừng theo sự phát triển của xã hội. Hơn nữa, trong lĩnh vực chiến lược đang có xu hướng dịch chuyển từ cách tiếp cận truyền thống sang cách tiếp cận nguồn lực, cách tiếp cận động…

Bên cạnh đó, trong xu thế phát triển bền vững, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội trở thành một yếu tố then chốt khẳng định vị thế cạnh tranh.

Và như vậy “tư duy, định hướng và cách tiếp cận nào sẽ được sử dụng trong vận hành doanh nghiệp là một trong những trăn trở đối với cả các doanh nghiệp, người làm chính sách và đặc biệt, từ lò đào tạo các nhà quản trị: trường Đại học” - GS.TS Trương Bá Thanh nhấn mạnh.

Do đó, việc đúc kết, rút kinh nghiệm từ thực tiễn nghiên cứu, giảng dạy và vận dụng quản trị vào thực tiễn là một nhu cầu tất yếu khách quan nhằm đảm bảo sự phát triển của lý thuyết quản trị đáp ứng yêu cầu của sự phát triển kinh tế.

Hội thảo đã thu hút sự tham gia của hơn 100 học giả trong nước và quốc tế. Các học giả đã đóng góp 59 bài nghiên cứu có chất lượng, tập trung vào hai khía cạnh lý thuyết và thực tiễn của khoa học quản trị hiện đại, bao gồm các nghiên cứu lý thuyết, phân tích thực nghiệm và tổng hợp kinh nghiệm quản lý.

Chúng tôi hy vọng, Hội thảo sẽ cung cấp những vấn đề có tính tổng kết về khoa học quản trị, vừa đúc kết những bài học từ thực tế của công tác quản trị, phát hiện những xu hướng quản trị hiện đại để từng bước đưa vào chương trình đào tạo đại học và trên đại học; đồng thời tiếp tục nghiên cứu thêm lĩnh vực khoa học quản lý thú vị này – đại diện Ban Tổ chức COMB cho biết.

Quốc Vương (ictdanang.vn)