CỔNG THÔNG TIN CÁN BỘ

Đại hội Đại biểu Công đoàn Cơ quan Đại học Đà Nẵng lần thứ VIII nhiệm kỳ 2012 – 2015 (27-11-2012)

 

Đại hội Công đoàn Cơ quan Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) lần thứ VIII nhiệm kỳ 2012 – 2015 được tổ chức vào ngày 23 tháng 11 năm 2012. Đại hội có mặt 154 đại biểu trên tổng số 160 đại biểu được triệu tập, đại diện cho 264 viên chức–người lao động (VC-NLĐ) Cơ quan ĐHĐN.

Đồng chí Phạm Văn Tường, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan ĐHĐN nhiệm kỳ 2010 – 2011 trình bày báo cáo tại Đại hội

Đại hội đã được nghe báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2010-2012 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2015; phát biểu chỉ đạo của đại diện Đảng ủy, Ban Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn ĐHĐN.

PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng, Phó Giám đốc ĐHĐN phát biểu tại Đại hội

Từ 21 ý kiến thảo luận của các đại biểu tại Đại hội, Đại hội cơ bản thống nhất những nội dung chính nêu trong báo cáo tổng kết về đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2010-2012. Công đoàn Cơ quan đã tập hợp, giáo dục, động viên viên chức, người lao động giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong toàn Cơ quan; thực hiện tốt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ VII đề ra; tổ chức triển khai thực hiện tốt 5 chương trình trọng tâm do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và CĐGDVN định hướng. Đại hội cũng chỉ ra một số tồn tại để BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới có giải pháp khắc phục.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Công đoàn Cơ quan ĐHĐN nhiệm kỳ 2012-2015

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trong nhiệm kỳ 2012-2015, Đại hội thống nhất với những nội dung đã nêu trong báo cáo. Phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, khắc phục những tồn tại, củng cố và tăng cường khối đoàn kết nhất trí, xây dựng Cơ quan ĐHĐN vững mạnh toàn diện, vận động VC-NLĐ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, giúp việc cho Đảng uỷ, Ban Giám đốc và các đoàn thể của ĐHĐN trong việc triển khai kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, điều hành Cơ quan và các trường, đơn vị thành viên, phấn đấu xây dựng, phát triển ĐHĐN theo định hướng mà Đại hội Đảng bộ ĐHĐN lần thứ IV đã đề ra.

PGS.TS. Trần Vằn Nam, Giám đốc ĐHĐN phát biểu ý kiến tại Đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2012-2015 gồm 15 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu Công đoàn Cơ quan ĐHĐN gồm 22 đồng chí, để cùng với 08 đ/c đại biểu đương nhiên và đại biểu chỉ định tham dự Đại hội Công đoàn ĐHĐN nhiệm kỳ 2012 -2017 sẽ được tổ chức trong thời gian tới.

Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan ĐHĐN nhiệm kỳ 2012-2015 ra mắt và nhận nhiệm vụ

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Cơ quan ĐHĐN nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch và các chỉ tiêu Đại hội đã đề ra./.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

TS. Nguyễn Xuân Hùng, Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Trần Hữu Phúc, Bí thư Đảng bộ Cơ quan ĐHĐN tặng hoa các đồng chí trong BCH nhiệm kỳ 2010 – 2012 không tham gia khóa mới

Đồng chí Phạm Văn Tường, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan ĐHĐN tặng giấy khen cho Công đoàn bộ phận Khối Văn phòng và Trung tâm Thông tin – Học liệu

Đồng chí Võ Đình Hợp, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan ĐHĐN tặng giấy khen của Công đoàn Cơ quan ĐHĐN cho các cá nhận đạt thành tích trong năm học 2011-2012

Tin và ảnh: Văn phòng ĐHĐN

Xem bản tin PDF tại đây.

 

Bài viết khác

> Tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2013

> Kỷ niệm 25 năm thành lập, Khoa Điện tử-Viễn thông, Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng đón nhận trọng trách mới : Là “một trong những hạt nhân”, góp phần xây dựng thành công ĐH Nghiên cứu

> Công đoàn Cơ quan ĐHĐN với Sinh hoạt Quốc tế Thiếu nhi 01/6

> Hội nghị Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học Vùng và Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2013 tại Đại học Huế

> Hội nghị tập huấn Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Giáo dục Đại học tại Vũng Tàu

> Đại học Đà Nẵng tổ chức Gặp mặt đầu Xuân Quý Tỵ 2013 và chúc mừng các Tân Phó Giáo sư, Tân Tiến sĩ năm 2012

> Chúc mừng năm mới Xuân Quý Tỵ - 2013

> Đại hội Đại biểu Công đoàn Cơ quan Đại học Đà Nẵng lần thứ VIII nhiệm kỳ 2012 – 2015

> Kỷ niệm thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ: 50 năm bền tâm gìn giữ ngọn lửa tinh thần Nhất nghệ tinh!

> Hội nghị khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ V năm 2012