Thực hiện công tác báo cáo, thống kê định kỳ theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo và của Đại học Đà Nẵng, Giám đốc Đại học Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị báo cáo và thống kê các nội dung cụ thể như sau:

            1. Báo cáo quy mô và kết quả tuyển sinh năm 2012 theo Công văn số 7807/BGDĐT-KHTC ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            2. Báo cáo kết quả thi tuyển sinh năm 2012 và kế hoạch thi tuyển sinh năm 2013 theo Công văn số 7660/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 12/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            3. Thống kê số lượng sinh viên, học sinh toàn Đại học Đà Nẵng tính đến 30/11/2012;

            4. Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2012 và kế hoạch tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2013 theo Công văn số 7724/BGDĐT-GDCN, ngày 14/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các biểu thống kê đã được cụ thể hóa, yêu cầu các đơn vị không được sửa đổi nội dung cấu trúc. Danh mục ngành của các đơn vị đã được xếp theo thứ tự quy định tại Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT, ngày 27/4/2010, Thông tư số 34/2011/TT-BGDĐT, ngày 11/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề nghị các đơn vị tải từ địa chỉ: http://ud.udn.vn/bandaotao

Báo cáo và thống kê gồm bản in có đóng dấu của thủ trưởng đơn vị gửi về đại học Đà Nẵng (qua Ban Đào tạo) và bản mềm gửi theo địa chỉ E-Mail: nthoa@ac.udn.vn; hoaan.dtdn@gmail.com trước ngày 10/12/2012.

Yêu cầu các đơn vị báo cáo và thống kê đầy đủ, chính xác, đúng trình tự, nội dung theo mẫu, đúng thời gian quy định.

 

Xem chi tiết Công văn tại đây.

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH